סגור

אלביט מערכות מתקפלת: דוחה למועד לא ידוע את האסיפה על שכרו של מכליס

אלביט מערכות ביקשה להעלות את תקרת המענק השנתי של המנכ"ל מ-2 ל-3 מיליון דולר ותיקנה כבר את ההצעה ל-2.5 מיליון דולר, תוך דחייה של האסיפה להיום. ואולם לנוכח המשך ההתנגדות של המוסדיים הודיעה על דחייה נוספת, ללא מועד נקוב

אלביט מערכות נאלצת לדחות פעם נוספת את האסיפה הכללית של בעלי המניות, זאת לנוכח התנגדות הגופים המוסדיים לשידרוג שהיא מציעה לתנאי השכר של המנכ"ל בצלאל (בוצי) מכליס.
האסיפה זומנה במקור ל-9 באפריל ולאחר התנגדות המוסדיים נדחתה ל-18 באפריל, במקביל לשינוי בתנאי התגמול המוצעים.
הבוקר הודיעה החברה על דחייה נוספת, הפעם מבלי שהיא קובעת תאריך למועד חדש, "על מנת לאפשר לה לבחון את ההערות הנוספות שקיבלה מהשוק". אלביט ציינה בדיווח כי "המועד של האסיפה הנדחית יפורסם בהמשך".
אלביט מערכות מבקשת להעלות של שכרו של מכליס, לשכר ברוטו של 300 אלף שקל בחודש (81.5 אלף דולר), זאת לעומת 243 אלף שקל (66 אלף דולר) בהסכם השכר הנוכחי.
המחלוקת עם המוסדיים נוגעת למענק הכספי שיקבל המנכ"ל - החברה ביקשה במקור להעניק למכליס מענק עבור כל שנה קלנדרית מהחל מהשנה בסכום שייקבע על פי הביצועים הפיננסיים של החברה עד לתקרה של 3 מיליון דולר.
זאת בהשוואה להסכם הנוכחי שלו לפיו הוא זכאי לקבל בונוס שנתי הכפוף לביצועים בסכום תקרה של 2 מיליון דולר (ב־2022 קיבל מכליס בונוס של כ־1.7 מיליון דולר).
במקביל לדחייה הראשונה של האסיפה, ובלחץ המוסדיים, סעיף המענק תוקן כלפי מטה, לתקרת בונוס של 2.5 מיליון דולר. זאת כשהעלאת השכר ל-300 אלף שקל בחודש נותרה ללא שינוי. עתה נראה כי התיקון של אלביט מערכות לא סיפק את הגופים המוסדיים, והחברה כאמור נאלצה לדחות את אסיפת בעלי המניות - היא אף תידרש לתיקונים נוספים בהצעת התגמול שתגיש לאישור האסיפה כשזו אכן תכונס.
המוסדיים הגדולים באלביט מערכות - כלל ביטוח והפניקס - סירבו להתייחס לנושא, אולם ככל הנראה חלק מהנושאים שעלו להצבעה הנוגעים לתנאי התגמול אינם עומדים במדיניות התגמול שלהן, וכשאלביט הבינה זאת היא בחרה לדחות את האסיפה.