סגור

הפסדי שיערוך של 416 מיליון שקל לאלוני חץ בסיכום הרבעון הראשון

החברה סוגרת רבעון שמיני ברציפות עם שיערוכים שליליים של הנכסים בארה"ב ובבריטניה; בעל השליטה נתן חץ: "גם ברבעון הקרוב יהיו הפרשות אבל בסכומים קטנים יותר - אני מאמין שבשנה הבאה נתחיל לראות כיוון חיובי"

חברת החזקות הנדל"ן והאנרגיה אלוני חץ רשמה ברבעון הראשון של 2024 הפסדי שיערוך של 416 מיליון שקל (היקף דומה לתחזית שפרסמה לפני כשלושה שבועות). לנוכח השערוכים ההפסדיים, החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד נקי של 340 מיליון שקל (לבעלי המניות) - מדובר בהפסד עמוק ב-56% ביחס להפסד שרשמה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הפסדי השיערוך נבעו מהפחתות שווי בנכסי המשרדים של החברות הבנות של אלוני חץ שפועלות בארה"ב: CARR שפועלת בבירה וושינגטון בבוסטון ובאוסטין (החזקה של 47.7%), ו-AH Boston שפועלת בבוסטון (55%). כמו כן נרשמו הפחתות שווי בנכסי Brockton Everlast שמחזיקה במשרדים ומעבדות מחקר בלונדון, קיימברידג' ואוקספורד בבריטניה ((83.7%).
עיקר ההפחתות, בהיקף של 354 מיליון שקל, נערכו בנכסי החברות בארה"ב, (77% מהן מנכסיה של CARR) ויתרתן בבריטניה. הן בוצעו כתוצאה מעליית שיעורי ההיוון של תזרימי המזומנים החזויים מנכסי החברות בטווח של 0.25%-0.50%. זאת לצד הארכת משך התקופה הצפוי עד לאכלוס מחדש של שטחים שבהם הסתיימו חוזי השכירות בנכסים בארה"ב.
זהו הרבעון השמיני ברציפות שבו אלוני חץ נפגעת כתוצאה משיערוכים שליליים בנכסי החברות הבנות בחו"ל. בסה"כ לאורך התקופה הסתכמו השערוכים השליליים על הנכסים בחו"ל ב-4.5 מיליארד שקל. הם קוזזו חלקית בשיערוכים חיוביים של כ-1.2 מיליארד שקל שנרשמו במהלך התקופה בנכסיה של החברה הבת אמות בישראל.
בשיחת המשקיעים שקיים לרגל פרסום הדוחות העריך מייסד ומנכ"ל החברה נתן חץ כי: "אנחנו חושבים שגם ברבעון הקרוב יהיו הפרשות אבל בסכומים קטנים יותר, כי נשארנו עם תיק קטן יותר". כשבנוסף ציין כי "אני מאמין שבשנה הבאה נתחיל לראות כיוון חיובי".
השיערוכים מגיעים כתוצאה מהמשבר בשוק המשרדים בארה"ב, ובמידה פחותה יותר בבריטניה, שהחל בעקבות הקורונה. המשבר נובע ממההאטה בכלכלה המקומית ובמגזר ההייטק בפרט, לצד המעבר לעבודה היברידית וחזרה איטית לעבודה במשרדים. עוד תרמו למשבר מחנק האשראי בתחום שמוביל לצמצום נפח העסקאות ולהמשך ירידות הערך, ולעלייה בהיקפי מסירת הנכסים למלווים חלף פירעון ההלוואות עליהם.
באלוני חץ ציינו כי בוושינגטון, שם פועלת CARR, נרשמה עלייה בהיקפי החזרה לעבודה במשרדים - אף שזו אינה כוללת את עובדי הממשל שטרם חזרו לכך. במהלך הרבעון העבירה CARR (שבסופו החזיקה 13 נכסים בשווי של 1.5 מיליארד דולר) את השליטה בשני נכסים שלה לגורמים המממנים, ובעקבות זאת רשמה רווח חשבונאי של 15 מיליון דולר. היא עתידה לרשום ברבעון הקרוב רווח נוסף של 66 מיליון דולר. כמו הכן, החברה גם מכרה את החזקותיה (50%) בנכס בבוסטון, תמורת מיליון דולר - היקף החוב עליו, 280 מיליון דולר, נותר זהה לשוויו הרשום ופירעון ההלוואה עליו צפוי בינואר.
ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) הכולל של הקבוצה מנדל"ן להשקעה עלה ביחס לרבעון המקביל ב-5% ל-293.5 מיליון שקל, בעיקר בהשפעת העלייה בהכנסותיה של אמות, זרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל (51.1%). לעומת באת, ה-FFO, שמודד את תזרים המזומנים מפעילות ריאלית (ומנטרל משתנים חד פעמיים כדוגמת שיערוכים, ולכן נחשב כמדד המקובל למדידת רווחיותן של חברות נדל"ן מניב), ירד ב-12% ל-148 מיליון שקל. זאת בשל ירידה ב-FFO מהחברות הבנות בחו"ל ועלייה בהוצאות המימון.
אמות רשמה ברבעון הראשון שיפור של 3% ב-NOI שהגיע ל-255 מיליון שקל, ועלייה של 2% ב-FFO ל-202 מיליון שקל. אלוני חץ מחזיקה גם בשליטה בחברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס (50.3%), וזו רשמה ברבעון הראשון זינוק של 26% בהכנסות ל-230 מיליון שקל ועלייה של 4% ברווח הנקי ל-79 מיליון שקל.