סגור

לא ממתינים להסדר: מחזיקי אג"ח י"ב בחנן מור מבקשים אכיפת שעבודים

המחזיקים מבקשים למנות כונס נכסים על עודפים מפרויקט החברה באור עקיבא - חנן מור לא עמדה בתשלום חוב של 42 מיליון שקל בסדרה, שנדרש ב-31 בדצמבר; הנאמן מטעם ביהמ"ש עו"ד גינדס אמור להגיש השבוע את הסדר החוב שהוא מגבש

מחזיקי סדרה י"ב באג"ח חנן מור לא ממתינים להסדר ופונים הבוקר לבית המשפט בבקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים לנכסים המשועבדים להם.
הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד אמיר פלמר, שאותו מבקשים המחזיקים למנות ככונסי נכסים על העודפים מפרוייקט אור ים באור עקיבא של החברה,הכולל 443 דירות.
מדובר בסידרה קטנה יחסית, כשהחוב של חנן מור כלפיה עומד על 42 מיליון שקל. החברה לא שילמה את החוב במועד הפרעון בסדרה, 31 בדצמבר 2023, והיא גם אינה יכולה לשלם אותו.
חנן מור מצויה בעיכוב הליכים מזה יותר מחודשיים והנאמן מטעם בית המשפט עו"ד אהוד גינדס אמור להגיש השבוע את הסדר החוב שהוא מגבש לאישור בית המשפט.
"למחזיקי סדרה יב' קמו עילות מוצקות שנראה שאינן מצויות במחלוקת, לאכיפה ולמימוש השעבודים על הנכסים המשועבדים", נטען בבקשה. עצם אי הפרעון מהווה עילה למימוש למעשה.
המחזיקים שהנאמן של האג"ח שלהם היא חברת משמרת, מעדיפים מימוש בטוחות על פני צו פתיחת הליכים נגד החברה.