סגור
רוכבי קורקינט בתל אביב
רוכבי קורקינט בתל אביב (צילום: עמית שעל)

משרד התחבורה מציג: "רכב לתחבורה קלה"

תקנות הגדרת רכב לתחבורה קלה מגדירות מחדש את מעמדם החוקי של קורקינטים ממונעים ואופניים חשמליים. החל מ-1 בפברואר יוכלו ישראלים מגיל 16 ומעלה לרשום אותם על שמם במאגרי המידע של מדינת ישראל, ובאוגוסט תחול החובה להתקין לוחית רישוי. הכלי יהיה פטור ממבחן רישוי שנתי

ה-1 בפברואר, מועד רישום הקורקינטים החשמליים והאופניים החשמליים יחול בעוד פחות משבוע, ומשרד התחבורה מפרסם באופן רשמי ברשומות את "תקנות הגדרת רכב לתחבורה קלה". תקנות אלו כוללות הגדרה חוקית למעמדם של קורקינטים ממונעים ואופניים חשמליים, חובות הרוכבים והרשאות הרכיבה בכלים אלה. אחרי ה- 1 בפברואר יוכלו בעלי כלים אלה לרשום אותם במאגרי המידע של מדינת ישראל, והחל מ-1 באוגוסט, כלומר בעוד כחצי שנה, יחויבו בעליהם של כלים אלה בהתקנת לוחית רישוי. על פי נוסח התקנות, רכב לתחבורה קלה יוכל להירשם על שם תאגיד, או על שם ישראלים שגילם הוא 16 ומעלה. על כל רכב לתחבורה קלה יוכל להירשם רק בעלים אחד, וכלי הרכב יהיה פטור ממבחן רישוי שנתי.
על פי עיקרי התקנות החדשות, מעתה תתווסף לתקנות התעבורה הגדרה חדשה לרכב- "רכב לתחבורה קלה" שתכלול את כל סוגי האופניים המצוידים במנוע עזר או גלגינוע, כלומר קורקינט. עוד עולה מנוסח התקנות כי הרישיון לרכב "תחבורה קלה" יינתן גם למי שלא מורשה לנהוג על מכונית או אופנוע במקרים מסוימים. כך לפי לשון התקנות, את הרישיון יוכל לקבל גם מי שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף, אך עבר מבחן תיאוריה. נוסח התקנות קובע, כי המדינה תוכל לזהות את בעלי הקורקינטים החשמליים והאופניים באחד משני אמצעים: "אמצעי זיהוי אלקטרוני הכולל אימות רב־גורמים, ובו שני פרטי אימות לפחות", או "אמצעי זיהוי אלקטרוני אחר שאישר שר התחבורה בהודעה ברשומות, שההזדהות באמצעותו היא ברמת ודאות שלא תפחת מרמת הוודאות המושגת באמצעות האמצעי כאמור בפסקה".
מיום חמישי הקרוב יוכלו הישראלים לבצע רישום רכב לתחבורה הקלה. התהליך כולל מספר שלבים של רישום מקוון: מסירת פרטי קשר, ציון של סוג הרכב (אופניים, קורקינט), ציון יצרן הרכב ומספר השלדה שלו או מספרו הסידורי, הצהרה כי הרכב עומד בדרישות החוק הישראלי והצהרה כי הרכב (כלומר קורקינט חשמלי או אופניים חשמליים) לא עבר שיפורים ושדרוגים, והתחייבות לא לתת את הרכב למי שגילו פחות מ-16. לאחר ביצוע שלבים אלו יתקבל אישור דיגיטלי מרשות הרישוי הכולל את פרטי בעל הרכב כפי שרשמה מדינת ישראל. לאחר מכן יוכל בעל הרכב לרכוש לוחית רישוי לכלי תחבורה קלה, ויצרן הלוחית יהיה האחראי על זיהוי הבעלים. כך לפי התקנות: "יצרן לוחית הזיהוי יזהה את מבקש הנפקת לוחית הזיהוי ויוודא את ההתאמה בין פרטי הזיהוי שלו לבין פרטי בעל הרכב המפורטים באישור הדיגיטלי, ובין פרטי הרכב באישור האמור לבין פרטי הרכב שעליו מבוקש להתקין את הלוחית". על פי התקנות, כאשר הכלי אינו לא יהיה שייך יותר לבעליו (יימכר, או ייגנב) תוסר לוחית הרישוי והבעלים יצהיר על כך באתר משרד התחבורה. לוחית הזיהוי עצמה תותקן מאחורי הכלי, אך אם לא ניתן להתקינה מאחור- היא תותקן מלפנים, מה שמונע בעצם זיהוי של הרוכבים מאחור על ידי שוטרים או מצלמות.
בין היתר קובע נוסח התקנות כי בעליו של רכב לתחבורה קלה לא יוכל לתת את הרכב למי שאינו מורשה לנהיגת רכב לתחבורה קלה וגילו הוא פחות מ-16 שנים. עם זאת, התקנות גם קובעות כי: "בעל הרכב לתחבורה קלה לא יהיה אחראי לנהיגתו בידי מי שלא עומד בתנאים אלה, אם יוכיח שנקט את כל האמצעים הסבירים למניעת נהיגתו של אותו אדם". כלומר אם כלי הרכב הקל נלקח מבעליו והוא יוכל להוכיח שהוא נקט "אמצעים סבירים" למנוע את לקיחת הכלי, והוא לא יהיה אחראי להתנהגותו של מי שלקח את הכלי בניגוד לחוק.