סגור

הממשלה החליטה: חיבור להטענת רכב חשמלי בלי צורך באישור מוועד הבית

עד תחילת 2022 יתוקן חוק המקרקעין כך שאפשר יהיה להקים עמדות טעינה למכוניות חשמליות בבתים משותפים, ללא צורך בהסכמת יתר הדיירים

הממשלה מכינה את התשתית למעבר לתחבורה חשמלית. לפי ההחלטה שהתקבלה היום, יפעלו בחודשים הקרובים המשרדים הרלבנטיים לאשר בחקיקה כי כל דייר בבית משותף יהיה רשאי להתקין תשתית לצורך הקמת עמדת טעינה לרכב חשמלי, ללא צורך בהסכמת יתר הדיירים.
זאת בשונה מהמצב כיום, שמחייב אישור של יתר הדיירים - מצב המהווה לעתים חסם כניסה לרכב החשמלי למרבית האוכלוסיה המתגוררת בבתים משותפים.
עוד הוחלט לחייב כל בניין חדש בהנחת תשתית בסיסית הנדרשת להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי.
על פי ההחלטה, הממשלה הטילה על שר המשפטים לתקן בתיאום עם שר האוצר את חוק המקרקעין, וזאת עד סוף השנה הנוכחית. התיקון יבטיח כי אפשר יהיה להקים עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, ובכלל זה העברת התשתית הנדרשת לעמדות הטעינה ברכוש המשותף, ללא צורך בקבלת הסכמת כל הדיירים בבניין.
1 צפייה בגלריה
עמדת טעינה ל רכב חשמלי
עמדת טעינה ל רכב חשמלי
עמדת טעינה לרכב חשמלי
(צילום: עמית שעל)
בפועל הדבר ייעשה במספר חלופות: הבסיסית ביותר היא חיבור עמדת הטעינה לחיבור החשמל הפרטי של בעל עמדת הטעינה, ללא צורך בהסכמת דיירים אחרים. בנוסף, יתאפשר להתקין חיבור עמדת טעינה לחיבור החשמל המשמש את הרכוש המשותף של הבית המשותף, אך מהלך זה יחייב הסכמת רוב בעלי הדירות. במצב כזה יותקן מונה נוסף למונה המשמש את הרכוש המשותף, כך שהתשלום בעבור עמדת הטעינה יהיה בנפרד מהתשלום לצריכת החשמל של הרכוש המשותף.
בנוסף, אפשר יהיה לחבר עמדות טעינה לחיבור חשמל חדש, שאינו של הדירה ואינו החיבור הקיים של הבית המשותף. כמו כן, ייבחן מתווה שיאפשר הקמת עמדות טעינה בהתאם לחלופות אלו גם בחניות שהן חלק מהרכוש המשותף.
בנוסף הוחלט להטיל על שרת הפנים לקבוע בתוך שישה חודשים תקנות הכוללות הוראות בדבר חובה להקים בבניין חדש, שכולל חניה המיועדת למשתמשים בו, תשתית חשמל הנדרשת להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי, הכוללת לוח חשמל.
כן הוחלט להטיל על המשרד להגנת הסביבה להפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק אוויר נקי, המחייב את העוסקים במכירת רכבים חדשים להציג נתונים על אודות צריכת האנרגיה של הרכב, ביחידות מדידה תקניות, לפי סוג של מקור האנרגיה שבאמצעותו מונע הרכב. שרת האנרגיה תקבע בצו מכוח סמכותה, שאפשר יהיה להפעיל רכב באמצעות מימן.