סגור

2.5 רופאים על 24 אלף בקשות: המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מתקשה לטפל בפניות

מדיון בוועדת העבודה והרווחה עולה כי הגוף שאחראי על ביצוע בדיקות רפואיות לנהגים מתקשה לעמוד בכמות הפניות אליו. מצוקת כוח האדם יוצרת מצב בו נפגעי פעולות איבה ונפגעים מהמלחמה בעזה לא יכולים לקבל מענה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) אינו ערוך לטפל בכמות הפניות שיגיעו בעקבות המלחמה ולמעשה לא מסוגל לטפל כבר כיום בהיקף הפניות שמגיע אליו, כך עולה מדיון בוועדת העבודה והרווחה. המרב"ד הוא הגוף שאחראי בפועל על ביצוע בדיקות רפואיות לנהגים, בין אם מדובר בעברייני תנועה שעברו שלילת רישיון ונדרשים לבדיקה חוזרת של בריאותם, או מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי שנדרשים לבצע בדיקות בריאות, או נכים של משרד הביטחון שצריכים לעבור בדיקות לצורך קבלת אישור כשירות לנהיגה והיקף האביזרים הנדרשים כדי לנהוג ברכב.
לדברי ד"ר יובל דאדון, המנהל הרפואי במרב"ד, כיום קיימות במערכות המרב"ד כ-24 אלף בקשות הממתינות לטיפול אשר מטופלות על ידי 2.5 רופאים (חלקם במשרה חלקית). "אנחנו עושים מאמצים גדולים לגייס רופאים נוספים ולצערי לא מגיעים. חשבנו על גיוס רופאים ממחלקות אחרות לסיוע בעבודה הזאת ואיתרנו 6 שמוכנים, זה כרגע בשלבי אישור. לצד זאת אנחנו פועלים לצמצום כמות ההפניות למרב"ד, באופן שימנע קבלת דיווחים מיותרים", אמר.
לדבריו, בעת האחרונה מופנים אל המרב"ד רק מקרים בהם מוטל ספק ביכולתו של הנוהג ברכב להמשיך ולנהוג. מצוקת כוח אדם זו יוצרת מצב בו נפגעי פעולות איבה ונפגעים מן המלחמה הנוכחית שעודה משתוללת לא יקבלו מענה מתאים במשך זמן רב. לדברי דורית דניאל, נציגת המוסד לביטוח לאומי, בימים אלה מופנים למרב"ד נפגעים שאינם מקבלים מענה: "אנשים נצורים בבתים שלהם, חלקם קטועי גפיים שזקוקים לרכב כמו לקביים. הם חוזרים אלינו ואנחנו חסרי אונים ולא יכולים לסייע להם, כי גם לנו אף אחד לא עונה ולא משיב".
במהלך הדיון ציין ד"ר חגי אמיר, מנהל בית לוינשטיין כי כיום בבתי חולים רבים בישראל פועלים מכונים המתמחים בכשירות נהיגה ושיקום אך הסמכות הסופית עודנה בידי המרב"ד. בסיכום הדיון הדגיש ח"כ אייכלר יו"ר הוועדה כי בעת הקרובה יידרשו שירותי המרב"ד לנפגעי המלחמה – מסיבה זו מתבקש משרד הבריאות להעביר במידת הצורך את בחינת כשירותם של הנהגים וצרכי האבזור של נכים למכוני שיקום בבתי חולים, עד שהמרב"ד יסיים לטפל בפניות הקיימות.