סגור

עוד מצלמות תחבורה בדרך: האם כך תישמר הפרטיות שלנו?

מטיוטת חקיקה של משרד המשפטים עולה כי מידע אודות נהגים שייסעו בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית יישמר לתקופה של עד שבע שנים; הן יוצבו באופן ש"יתחשב" בפרטיות הנוסעים, כך שלרוב לא ניתן יהיה לצלם את פניהם, אך עדיין יוכלו לספור אותם

מידע אודות נהגים שייסעו בנתיב המהיר יישמר למשך תקופה של עד שבע שנים, כך עולה מטיוטת חקיקה שמפרסם משרד המשפטים.
עוד עולה מטיוטה זו כי שלטים יזהירו נהגים מפני המצלמות, והן יוצבו באופן ש"יתחשב" בפרטיות הנהגים אבל עדיין יוכל לספור כמה נוסעים יושבים ברכב.
הטיוטה מיועדת להסדיר בפועל את נושא האכיפה באמצעות צילום בנתיבים מהירים, כלומר נתיבים ששר התחבורה המכהן יקבע שמיועדים לתחבורה ציבורית או לרכבים מרובי נוסעים במטרה להפחית גודש. לנוכח העומס בכבישי ישראל, לא מן הנמנע שמצלמות אלו יפיקו מיליוני תמונות בחודש, מה שדורש הסדרה בחוק של עוד מצלמות ואמצעי אכיפה אשר הולכים ומתרבים בכבישי ישראל, החל במצלמות הנתיב וכלה במצלמות א 3, וגם מערכת "עין הנץ" אשר משמשת בין היתר לאכיפה פלילית.


1 צפייה בגלריה
מצלמת מהירות
מצלמת מהירות
מצלמת מהירות
(צילום: אודי עציון )

הטיוטה עצמה מתייחסת למצלמות אשר יוצבו בעתיד בנתיבים המהירים ונוגעת לעדכון של התקנות כך שימנעו פגיעה בפרטיות נהגים וישמשו רק לתיעוד של מספר הנוסעים ברכב ולא למטרות אחרות.
לפי עיקרי הדברים, המצלמות יותקנו כך שהן מצלמות רק את הנתיב המהיר ובהיקף "שאינו עולה על הנדרש". מיקומי המצלמות וזוויות הצילום יותאמו "באופן שיאפשר את האכיפה המבוקשת ובה בעת יצמצם את הפגיעה הצפויה בפרטיות למידה הנדרשת".
זאת ועוד, הפקת הצילומים לא תאפשר לראות את פני היושב ברכב: "מרחב המצוי מפלג גופו העליון של הנהג ומטה, אשר אינו חשוף לעיני כל באמצעות חלונות ושמשה קדמית".
כאמור, לפני המצלמות האמורות יוצבו שלטים מיוחדים אשר מתריעים בפני הנהגים כי יצולמו עם נסיעתם: "מוצע לקבוע כי התקנת המצלמות תלווה בהצבת שילוט מתאים בידי בעל הזיכיון, באופן שיבהיר לציבור הנהגים ולעוברים ושבים כי נתיב הנסיעה יצולם לשם זיהוי רכב וספירת הנוסעים ברכב, למטרת חיובו של בעל הרכב בתשלום אגרה וחיובים אחרים לפי חוק נתיבים מהירים".
עוד עולה מן הטיוטה שבעל הזיכיון יחזיק בצילומים במשך שנה, בין היתר כדי שיוכל לבדוק האם מי שנסע בנתיב המהיר הוא אכן מנוי או מורשה אחר לנסוע בנתיב המהיר. אם אכן מדובר בנהג "אשם" שנסע בנתיב מהיר ללא מספר מתאים של נוסעים ברכב - הצילום יושמד עם ביסוס המידע. כמובן, קיימים גם חריגים, למשל במקרה של מחלוקת בנושא רשאי בעל הזיכיון לשמור את הצילומים למשך שבע שנים.
במקביל, יהיו מקרים שבהם כן יהיה ניתן לזהות במפורש את היושבים ברכב, וזאת כאשר הצילום אינו מספיק ברור, "ובלבד שהדבר נדרש לצורך ספירת הנוסעים ברכב למטרת בחינת חיובו של בעל הרכב המתועד בתשלום ולתכלית זו בלבד. צפייה זו מותרת פעם אחת בלבד".