סגור
פקק עומס תנועה ב כביש שתיים מ גשר וינגייט כביש החוף
עומס תנועה. 88% מהחילונים מחזיקים ברישיון נהיגה (צילום: יריב כץ)

הלמ"ס: בישראל 5.1 מיליון בעלי רישיון נהיגה - עלייה של 3% לעומת 2022

על פי הנתונים המסכמים את 2023, 73% מבני ה- 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה. נשים מהוות 45% מתוך סך מחזיקי רישיונות הנהיגה בישראל. עוד עולה, כי 88% מהחילונים מחזיקים ברישיון נהיגה, לעומת 50% בקרב חרדים

הישראלים לא יורדים מהכביש: בישראל רשומים כיום 5.1 מיליון ישראלים בעלי רישיון נהיגה, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המסכמים את 2023. מדובר בעלייה של 3.1% ביחס ל-2022 שבעצמה רשמה עלייה של 4.0% ביחס לנתוני 2021. העלייה המתמדת במספר המורשים לנהוג מעידה יותר מהכל על הצורך של תושבי ישראל להיות ניידים, זאת לאור המחסור בתחבורה ציבורית מתאימה. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי 73% מבני ה- 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה וכי נשים מהוות 45% מתוך סך מחזיקי רישיונות הנהיגה בישראל.
בהשוואה לפי מגדר, מתוך הנשים שגילן הוא 16 שנים ומעלה, 65% מחזיקות ברישיון נהיגה ואילו בקרב הגברים – 82% מבני ה 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה. מתוך כלל המורשים לנהיגה בישראל 76% הם יהודים וכ- 20% הם ערבים (לפי הלמ"ס אחוז הערבים באוכלוסיה הישראלית עומד על 21%). עוד עולה מן ההתפלגות כי בקרב האוכלוסיה היהודית 88% מהחילונים מחזיקים ברישיון נהיגה. מתוך הדתיים 86% מחזיקים ברישיון נהיגה. מתוך אלה שמגדירים עצמם כ"מסורתיים" ל-82% יש רישיון נהיגה, אך מתוך החרדים רק 50% מחזיקים ברישיון נהיגה.
באופן מעניין, השכלה קשורה בהוצאת רישיון. כך, לפי הלמ"ס מתוך האקדמאים 89% מחזיקים ברישיון נהיגה – אך בקרב חסרי תעודת השכלה רק 54% מחזיקים ברישיון נהיגה. בנוסף, קיים גם מתאם בין רמת ההכנסה לרישיון: במשקי בית שבהם רמת ההכנסה היא עד 2,000 שקל לנפש, רק 58% מחזיקים ברישיון נהיגה. במשקי בית שרמת ההכנסה בהם היא 2,000 עד 4,000 שקל לנפש – 69% מחזיקים ברישיון נהיגה ואילו במשקי בית שבהם רמת ההכנסה גבוהה מ- 4,000 שקל לנפש 90% מחזיקים ברישיון נהיגה.
היכולת להחזיק ברישיון נהיגה קשורה כאמור ברמת ההשכלה וגם ביכולת להתפרנס: מהנתונים עולה כי בקרב ישראלים בגילאי 25 עד 64 89% מהמועסקים מחזיקים ברישיון נהיגה. מתוך הבלתי מועסקים 78% מחזיקים ברישיון נהיגה ואילו מקרב אלה שאינם בכוח העבודה 62% מחזיקים ברישיון נהיגה.