סגור
טיפול רכב מוסך חלקי חילוף
טיפול רכב במוסך (שאטרסטוק)

האם גובה ההשתתפות העצמית בתאונות יפחת?

רשות שוק ההון והביטוח פרסמה קול קורא לגורמים בענף הרכב, החל בחברות ביטוח וכלה במוסכים ויבואני רכב להגיש את התנגדויותיהם ליוזמה של הרשות להוזיל את גובה ההשתתפות עצמית גם למי שמתקן את רכבו במוסך שלא בהסדר

האם גובה ההשתתפות העצמית בביטוחי הרכב בדרך להוזלה גם למי שלא יתקן במוסך הסדר? רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה קול קורא לקבלת מידע בנושא הפחתת גובה ההשתתפות העצמית למבוטחים שתיקנו את מכוניתם במוסכים שאינם בהסדר.
כיום כשמבוטח עובר עם רכבו תאונה, הוא יכול לתקן את מכוניתו במוסך שנמצא בהסדר עם חברת הביטוח או בכל מוסך שאינו נמצא בהסדר עם חברת הביטוח. מוסכי הסדר הם מוסכים שיש להם הסדר עם חברת הביטוח ומקבלים מחברות הביטוח הטבות, למשל הנחה במחירי החלפים. לאחר תום התהליך הנהג נדרש לשלם השתתפות עצמית, כלומר סכום שמנוכה מגובה הפיצוי שמגיע לנהג.
עד לפני זמן לא רב, מבוטחים שתיקנו את מכוניתם במוסכים שאינם מוסכי הסדר נאלצו לשלם יותר לחברת הביטוח, אלא שבספטמבר האחרון יזמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מהלך שמטרתו היא "להשוות תנאים" בין מוסכי ההסדר ובין אלה שלא. במסגרת זו הורתה כי גובה ההחזר לנהג יהיה זהה בין מוסכי הסדר ובין מוסכים שאינם בהסדר. ואולם, תנאי ההשתתפות העצמית עדיין נותרו שונים. יצוין כי גובה ההפרש בהשתתפות העצמית בין מי שמתקן במוסך הסדר ובין מי שאינו מתקן במוסך הסדר עשוי להגיע לאלפי שקלים, בהתאם לפוליסת הביטוח.
מסיבה זו מפרסמת הרשות את הקול הקורא בו מתבקשים גורמים עסקיים בענף הרכב, החל בחברות ביטוח וכלה במוסכים ויבואני רכב להגיש את התנגדויותיהם והשגותיהם. במידה ואכן יוחלט על השוואת גובה ההשתתפות העצמית בין מי שתיקן את רכבו במוסך הסדר ובין מי שלא תיקן את רכבו במוסך הסדר, תיפול "המשוכה האחרונה" זו שבאמת מורגשת בכיסו של הצרכן בעת קבלת הפיצוי מהביטוח עבור התאונה.