סגור
רכב אאודי לבן חשמלי ב טעינה ב חניון בניין משותף מכונית חשמלית
טעינת רכב חשמלי בחניון בניין משותף (צילום: עמית שעל)

מקרינה ועד כיבוי אש: משרד האנרגיה מגבש מדיניות בנושא טעינת רכב בבתים משותפים

משרד האנרגיה פרסם בקשה לקבלת מידע מקדים בנושא טעינת רכבים חשמליים בבתים משותפים. בין הסוגיות אותן הוא מבקש לבחון: התמודדות עם "סרבני טעינה", טעינת מספר רכבים בו בזמן ואפיון של בניינים שבהם התקנת עמדות טעינה עשויה להוות בעיה

כיצד תתנהל טעינת רכבים חשמליים בבתים משותפים? משרד האנרגיה פרסם בקשה לקבלת מידע מקדים בנושא זה.
בין היתר מבקש משרד האנרגיה ללמוד על מצבים בהם דיירים כבר התקינו עמדות טעינה וכיצד הן הוטמעו ברשת הכוללת. עוד ביקש המשרד לבחון את נושא הקרינה מהעמדות ואת נושא אמצעי הכיבוי במקרה חירום. הקול הקורא של משרד האנרגיה מבקש לבחון גם מנגנונים לטיפול ב"סרבני טעינה משותפת".
יודגש כי בקשה לקבלת מידע מקדים אינה הליך חקיקתי ואינה מחייבת בחוק, אלא מדובר בבקשה למידע שמפרסמים גופים שונים לפני נקיטת פעולות שונות כגון מהלכי חקיקה.
מרשימת הנושאים שעליהם מעוניין משרד האנרגיה לקבל מידע עולים לא מעט היבטים חשובים של הטעינה בבית המשותף. לדוגמה הקול הקורא עוסק בין היתר במערכות טעינה משותפות אשר מאפשרות למספר רב של מכוניות להיטען בו בזמן, תוך שימת דגש על שיתוף של הדיירים ובחינת תפקידו של ועד הבית בתחום זה.
בנוסף לכך במסמך מבקש המשרד לקבל מידע גם בנושא "מענה בלוח המנוהל עד שנת 2025", כלומר הענקת העדפה לדיירים מסוימים לטעינה של מכוניתם בשעות מסוימות – וכל זה עד שנת 2025. עוד מבקש משרד האנרגיה לקבל מידע על היכולת להגדיל את היקף השימוש במערכות טעינה בבתים משותפים אחרי 2025, וזאת בהסתמך על קצב החדירה של המכוניות החשמליות.
לצד אלה מופיע במסמכי המשרד סעיף מעניין אשר מבקש בעצם לסמן מראש את הפרופיל של בניינים משותפים שבהם עשויות להתעורר בעיות בהתקנת מערכת הטעינה המנוהלת. לפי לשון המסמכים נדרש מידע על אודות "טיפוסי הבתים המשותפים אשר בהם צפויה בעיה מהותית יותר בהחדרת מנגנוני הטעינה המנוהלת, ושתמיכה בהם עשויה להקל משמעותית את התהליך".