סגור
גג עמוד NSO דסקטופ

תגובת מערכת כלכליסט
נבדוק ונתקן ככל שיידרש. הדו"ח מאמת את עיקרי הממצאים

ממצאי דו"ח הביניים מחייבים אותנו לבדיקה מחודשת, ולא נהסס לתקן ככל שיידרש. בה בעת הדו"ח מאמת את חשיפת "כלכליסט" ולפיה המשטרה משתמשת ברוגלות התקפיות להדבקת טלפונים של אזרחים

ממצאי דו"ח הביניים של צוות הבדיקה, בראשות המשנה ליועמ"ש עמית מררי, מחייבים התייחסות רצינית ובדיקה מחודשת של הממצאים והטענות שפרסמנו ב"כלכליסט", וכך נעשה. מפאת הזמן הקצר בין מועד פרסום דו"ח הביניים הערב לבין שעת ירידת העיתון לדפוס, בדיקה כזו טרם נעשתה. כשנסיים אותה, לא נהסס לתקן ככל שיידרש.
בה בעת דו"ח הביניים מאמת באופן מוחלט את חשיפת "כלכליסט", ולפיה המשטרה משתמשת ברוגלות התקפיות סופר-פולשניות להדבקת טלפונים של אזרחים. הצווים שניתנו להאזנת סתר לא מעניקים סמכות חוקית להפעלת רוגלות כאלה, ויש צורך בתיקון משמעותי של החוק. הדו"ח אף מציין רוגלה נוספת, פרט לזו של NSO (שמה לא ננקב), ששימשה גם היא את המשטרה למטרה הזאת.
למיטב ידיעתנו, הקביעה בדו"ח הביניים שלא היתה הדבקה של טלפונים של רוב האנשים שהוזכרו ברשימה נשענת על בדיקות טכנולוגיות, ולא על חקירה של מח"ש את מפעילי הרוגלות. על פניו, נראה כי הצוות הסתמך במסקנותיו על חומרים שהועברו אליו מהמשטרה ומחברת NSO.
חשוב עוד לומר כי דו"ח הביניים עוסק אך ורק ברשימה השמית שפורסמה ב"כלכליסט". כפי שמצוין בסיפא שלו, הצוות עדיין לא בחן רבות מהסוגיות המרכזיות שהועלו בתחקירים. ניסוח הדברים על ידי מחברי הדו"ח עצמם מעיד על הבעייתיות הטמונה בסוגיות אלה: "העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר... מידת ואופן התאמתם של הכלים שבידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות... המצויות או נמצאו בשימוש בידי משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום".

1 צפייה בגלריה
תוכנת ריגול פגסוס NSO
תוכנת ריגול פגסוס NSO
(צילום: גטי)