סגור
שר החינוך יואב קיש 31.5.23

לאחר התפטרות מנכ"ל משרד החינוך: יואב קיש מנסה למנות 4 חברים למל"ג בהליך בזק

שר החינוך יביא לאישור הממשלה ביום ראשון מינוי 4 חברים למועצה להשכלה גבוהה, שניים מהם - פרופ' גידי ספיר ופרופ' אהוד דוכובני - הם לטענת ראשי האוניברסיטאות תומכי ההפיכה ומינויים נועד להבטיח את בחירת פרופ' דודי שוורץ לסגן יו"ר המל"ג. ראשי האוניברסיטאות צפויים לעתור לבג"ץ

שר החינוך יואב קיש מתכוון להביא לאישור הממשלה ביום ראשון מינוי של ארבעה חברים חדשים במועצה להשכלה גבוהה. המינויים צפויים להבטיח לו רוב למינויו של מועמדו לתפקיד סגן יו"ר המל"ג פרופ' דודי שוורץ מהקריה האקדמית אונו, אך בלשכת קיש אומרים שהוא לא יביא את מינוי שוורץ להצבעה בישיבת המל"ג הקרובה ביום שלישי. כנגד שניים מהמינויים צפויה עתירה לבג"ץ של ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה).
שני המינויים השנויים במחלוקת הם של הפרופ' למשפטים גידי ספיר מאוניברסיטת בר אילן והפרופ' לפיזיקה אהוד דוכובני ממכון ויצמן. בור"ה טוענים שהמינויים נעשים בניגוד למנהל התקין ללא מילוי חובת התייעצות ובשל תמיכת המועמדים בימין השמרני ותמיכתם בהפיכה המשטרית.
ספיר נחשב כמועמד בולט לראשות בית המשפט העליון, אם תבוצע ההפיכה. במכתב לקיש מציינים עורכי הדין של ועד ראשי האוניברסיטאות שהוא ודוכובני "הביעו לאחרונה תמיכה פומבית במהלכים aאותם מקדמת הממשלה. ברור כי שיוכם הפוליטי של המועמדים היווה שיקול מכריע - בהחלטתה. שיקול זה הוא שיקול פסול, שכן הוא חורג מהשיקולים הלגיטימיים והוא יוצר חשש ממשי מהשתלטות פוליטית על המל"ג ומשכך לפגיעה בחופש האקדמי". השר קיש אמר ש"כל ההתנהלות בוצעה על פי מנהל תקין וכל נוהל".
שני המינויים הנוספים הם של דיקנית הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון פרופ' מרסל מחלוף, שלפי לשכת קיש היא מועמדת שהוצעה על ידי ראשי האוניברסיטאות וראש עירית נתניה מרים פיירברג. פיירברג היא נציגת ציבור וממילא אינה חלק מהדיון על נציגות האוניברסיטאות.
מוקדם יותר היום הודיע מנכ"ל משרד החינוך אסף צלאל על החלטתו לסיים את תפקידו ולהתפטר מהמשרד במחאה על החקיקה: "מערכת החינוך היא ממלכתית ויש לשמור עליה כזו. יש לקחת אותה כעת, לחשב מסלול מחדש וגם באמצעותה לפעול לאיחוי הקרעים".