סגור

רואי חשבון זועמים: "נשיא הלשכה מבקש לשנות את התקנון כדי להגדיל סמכויותיו"

בין השינויים שמנסה לקדם נשיא לשכת רואי החשבון, עליהם מתקיימת הצבעה היום: העברת הסמכות לקביעת סדרי ההצבעות לנשיא והסמכות לקבלת חברים חדשים למנגנון הלשכה וביטול הצורך באישור האסיפה הכללית בבניית התקציב. נשיא הלשכה חן שרייבר: "ניסיון של מעטים בעלי אינטרס אישי לנגח את נשיא לשכת רואי החשבון וחברי הוועד המרכזי"

היום (ב') מתקיימת הצבעה בלשכת רואי החשבון על שינוי תקנון הלשכה. בסרטון רשמי שהפיצו סגניו של הנשיא חן שרייבר ממוסגר שינוי התקנון תחת הסיסמה "מעבר לבחירות דיגיטליות". אולם למעשה, התקנון החדש כולל עשרות שינויים נוספים, שלדעת חברים בוועד המרכזי של הלשכה, נועדו לחזק את מעמדו של נשיא הלשכה אל מול הוועד המרכזי, ואת מעמד הוועד המרכזי אל מול האסיפה הכללית של כלל רואי החשבון.


בין השינויים ניתן למצוא את סעיף 92 ו', במסגרתו הנשיא מעביר לעצמו את הסמכות (שהיתה נתונה עד היום בידי הוועד) לקבוע את סדרי ההצבעות (כולל ניסוח ההצבעה), מיקום הקלפיות או השאלה האם לקיים את ההצבעה באופן פיזי או אלקטרוני. התקנון החדש מעביר גם את הסמכות לקבלת חברים מהוועד המרכזי למנגנון הלשכה, וגם היכולת לעיין בפנקס החברים של הלשכה תהיה כפופה ל"מועדים ולמקום" שיקבע מנגנון הלשכה במקום הוועד המרכזי. כמו כן, התקנון ישונה כך שהוועד המרכזי יקיים ישיבות לכל הפחות פעם ברבעון ולא פעם בחודש. בנוסף, שאלת קביעת דמי החבר תעבור לסמכות הוועד המרכזי ותצא מסמכותם של כלל רואי החשבון, חברי האסיפה הכללית.
1 צפייה בגלריה
רו"ח חן שרייבר
רו"ח חן שרייבר
רו"ח חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון
(צילום: תומי הרפז)
אחד השינויים המהותיים נוגע לאופן בניית התקציב של לשכת רואי החשבון. הנוסח הנוכחי (סעיף 23 וסעיף 85) קובע כי גזבר הכבוד יכין את הצעת התקציב, הצעת התקציב תידון באסיפה הכללית, לאחר מכן היא תאושר על ידי הוועד המרכזי, ואז תובא לאסיפה השנתית לאישור. אולם, התקנון החדש משנה את הליך בניית התקציב באופן קיצוני - ראשית, על גזבר הכבוד הוטלה חובת תיאום עם הנשיא בעת בניית התקציב. שנית, הצעת התקציב לא תגיע לדיון לאסיפה הכללית, אלא תאושר על ידי הוועד המרכזי, ואחרי אישורה יתקיים דיון על התקציב המאושר באסיפה כללית. או בקיצור: אם עד כה היה צורך באישור האסיפה הכללית בתהליך אישור התקציב, מעתה לא יהיה צורך בכלל באישור האסיפה הכללית.
חברים בוועד המרכזי אשר שוחחו עם כלכליסט אמרו כי השינוי הנוגע לאישור התקציב נועד להכשיר את הדרך להעניק שכר לנשיא הלשכה ללא צורך באסיפה הכללית. נזכיר, כי שרייבר רצה להעניק לעצמו שכר כנשיא לשכת רואי החשבון, אך החליט לסגת מהמהלך בשל הביקורת הציבורית. עם זאת, שרייבר אמר לכלכליסט כי הוא סבור כי דרישת השכר היא ראויה, וכי בלי קשר לזהות הנשיא, יש לדאוג כי הוא יקבל שכר.
לשכת רואי החשבון פרסמה הצעת תקציב, אך היא מעדיפה לאשר את התקציב לאחר שהתקנון החדש ייכנס לתוקף, מה שיקל מאוד את המסלול של העברת התקציב. הצעת התקציב הנוכחית היא גרעונית, והוצאות הלשכה צפויות להיות קטנות בכ-3.4 מיליון שקל מהכנסותיה. אחת הסיבות לגידול הגירעון היא העובדה שההכנסות מדמי חבר לשנת 2022 צפויות לפחות בכמיליון ש"ח, זאת כתוצאה מהמבצעים שהעניק שרייבר לרואי החשבון החדשים על דמי החבר. שרייבר אמר לכלכליסט כי הוא סבור שמדובר במהלך נכון, כי כך יצורפו חברים רבים ללשכה, וזה יקל את המעבר ללשכה סטטוטורית. גם בנוגע לגירעון אמר שרייבר כי הוא מאמין כי בשלב זה על הלשכה לבסס את מעמדה גם במחיר של גירעון.
מלשכת רואי החשבון נמסר בתגובה: "נבהיר כי הטענות המובאות כאן פשוט אינן נכונות מבחינה עובדתית. שינוי התקנון יאפשר את שיתופם של כמה שיותר חברים בתהליכי קבלת החלטות ובשילוב כוחות חדשים במוסדות הלשכה. כך בדיוק גם בנוגע לתקציב, שבעקבות שינוי התקנון יפורסם לראשונה בתולדות הלשכה באתר האינטרנט מיד אחרי אישורו. לשכת רואי החשבון הופכת לשקופה ודמוקרטית יותר מתמיד - וחבל שיש מי שמסרבים לקבל את המהפך והרוחות החדשות והתנופה המתרחשת במעמד המקצוע ותדמית הלשכה בצמרת המשק".
נשיא הלשכה חן שרייבר הוסיף: "ניסיון של מעטים בעלי אינטרס אישי להשתמש בשינויים היסטוריים אלו לניגוח נשיא לשכת רואי החשבון וחברי הוועד המרכזי במאמציהם לחיזוק מעמד המקצוע לא ירפו את ידינו".