סגור
בניין של רשות המסים
בניין של רשות המסים (צילום: יובל חן)

אושרה פשרה: רשות המסים תחזיר 3 מיליון שקל על גביית יתר של מע"מ

זאת לאחר שפלאפון וסלקום גבו 18% גם כשהמע"מ כבר ירד ל־17% באוקטובר 2015; שופט ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה, אישר את הפשרה במסגרת תביעה ייצוגית

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, שלפיו רשות המסים תשיב 3 מיליון שקל על גביית יתר של מע"מ. הבקשה לייצוגית הוגשה על ידי עו"ד יצחק יערי ממשרד חן, יערי ושות' נגד החברות בזק, פלאפון וסלקום, ונגד אגף המכס והמע"מ שצורף מאוחר יותר כצד ג'. הטענה הייתה כי החברות גבו מע"מ בשיעור של 18% גם לאחר 1 באוקטובר 2015 – היום שבו הוריד שר האוצר דאז משה כחלון את המע"מ ל־17%.
לאחר צירופה של רשות המסים להליך החלו הצדדים (מלבד בזק שנמחקה מהתביעה לאחר שהשיבה את המס שגבתה ביתר) לקיים משא ומתן להסדר פשרה שהושלם כעת לאחר ששופט המחלקה הכלכלית במחוזי תל אביב מגן אלטוביה קבע את הגמול המדויק שיש להשיב לחברי הקבוצה, ואותו נושאת המדינה. ההסדר אושר גם על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
חברי הקבוצה הם כל מי שחויב בידי פלאפון וסלקום בשיעור מע"מ של 18% על שירותים שהתשלום בגינם נגבה לאחר 1 באוקטובר 2015. לפי ההסדר, אגף המכס והמע"מ ישיב את המס שנגבה לאחר מועד זה. מאחר שסכום ההשבה, כ־3 מיליון שקל, נחשב נמוך לחלוקה לכל אחד מחברי הקבוצה - הוסכם כי הוא יועבר לקרן הציבורית לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות יצוגיות.
את בזק ייצג עו"ד דני כביר ממשרד פירון, את פלאפון ייצג עו"ד גלעד פורת ממשרד ברקמן, את סלקום ייצגה עו"ד רותה לובן ממשרד יגאל ארנון, ואת רשות המסים ייצגה עו"ד גלית פואה מפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי.