סגור
הוועידה הלאומית לתשתיות סחר וחדשנות עו"ד מיכל רוזנבוים וידאו
מיכל רוזנבוים (צילום: גדי קבלו)

בלעדי
הסגן של מנהלת רשות החברות תובע אותה: "נפל קורבן ליחס פוגעני וקפריזי"

נדב צוק הגיש לבית הדין לעבודה תביעה בסך חצי מיליון שקל נגד מיכל רוזנבוים ורשות החברות; לדבריו, הוא זכה ליחס משפיל מצד המנהלת מאחר שסירב לשתף פעולה עם "דרישותיה המנוגדות לחוק"; עוד טוען: "רוזנבוים עושה שימוש במעמדה לקידום עניינים אישיים"; רוזנבוים: "צוק בחר להגיש תביעה רק לאחר שזומן לשיחת בירור ונדרש להבהרות בגין התנהלותו בשורה ארוכה של נושאים"

נדב צוק, סגן מנהלת רשות החברות הממשלתיות, הגיש היום לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה נגד מנהלת הרשות מיכל רוזנבוים ונגד הרשות עצמה. צוק תובע חצי מיליון שקל, בין השאר בטענה להתעמרות בו, לפגיעה במוניטין המקצועי שלו - ובשל עוגמת הנפש שנגרמה לו לטענתו.
בנובמבר חשף "כלכליסט" כי צוק - המופקד על יחידת תחבורה-נדל"ן ופיננסים - הגיש נגד רוזנבוים תלונה על התעמרות למבקר המדינה ולנציב שירות המדינה. בעקבות כך פנתה רוזנבוים לגורמים באוצר בבקשה לקיים לו שימוע לפני פיטורים.
בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אילה הוניגמן, לשעבר בכירה בנציבות המדינה, נטען כי "התובע הוא קורבן ליחס פוגעני, קפריזי ובלתי תקין זה מצד רוזנבוים. היחס הפוגעני והמשפיל מצד רוזנבוים כלפי התובע הלך והסלים ככל שזה האחרון סירב לשתף פעולה עם דרישותיה המקצועיות המנוגדות לחוק, נגועות בשיקולים זרים".
עוד נטען כי "ככל שעמד התובע איתן על עמדותיו וסירב לגחמותיה של רוזנבוים, כך החמירה הפגיעה בו מצידה והיא החלה מנסה, בכל דרך, לפגוע בשמו הטוב ולהביא לפיטוריו. התובע מצידו, סירב להרכין ראש ועמד איתן מולה הן ביחס להתנהלות כלפיו ולא פחות מכך, בכל הנוגע להתנהלותה כלפי יתר עובדי הרשות, והכפיפים לו בפרט".
לדברי צוק, "רוזנבוים פועלת בנושאים מסוימים בניגוד עניינים, ועושה שימוש במעמדה כמנהלת הרשות לקידום עניינים אישיים".
לפי התביעה, מיד עם כניסתו של צוק לתפקיד ביולי 2022, "הבהירה לו רוזנבוים כי היא מצפה ממנו לנאמנות מלאה כלפיה. כלפיה, לא כלפי הציבור או השירות הציבורי. לא חלף זמן רב והתובע החל נחשף באופן ישיר ובלתי אמצעי להתנהלותה האישית החריגה והקיצונית של רוזנבוים. צעקות וצרחות על עובדים הן מציאות כמעט יום-יומית ברשות החברות. צעקות המגיעות לאוזני יתר העובדים, משפילות ומבזות את העובדים, הן אלו שנאלצו לספוג צרחות אלו והן אלו שנמצאים בסביבה.
"זאת ועוד, רוזנבוים מרבה לצרוח ולצעוק על עובדים במהלך ישיבות ובפני פורמים נרחבים, התנהלות המוסיפה מימד של השפלה וביזוי לדברים. רוזנבוים פועלת באופן המנוגד לאינטרס הציבורי בחברות הממשלתיות, תוך שיקולים זרים ופגיעה בנכסי המדינה. לא זו אף זו, פעולותיה נעשות לא אחת בניגוד לדין, כל שכן בניגוד גמור לחוות הדעת המשפטיות של רשות החברות אותה היא מנהלת".
עוד נכתב בתביעה: "לא ישכח התובע את הפעם בה היה בבית עם ביתו התינוקת אשר היתה חולה, ובה בעת התקשרה אליו רוזנבוים והגם ששמעה את צעקותיה של התינוקת הדבר לא עצר בעדה לצרוח על התובע. כך התובע מצא עצמו עם צרחות התינוקת שלו באוזן אחת וצרחותיה של רוזנבוים באוזן השנייה.
"תוקפנות זו אינה רק בהיבט של הרמת הקול, ההשפלה והעלבון הגלומים בכך, אלא אף בשיח המזלזל, הפוגעני והמשפיל. אף כאשר אינה מרימה קולה, השיח וסגנון הדיבור מלחיץ ומשרה סביבת עבודה לחוצה ולא נעימה".
לפי התביעה, "האירועים שפורטו בכתב תביעה זה נופלים באופן מובהק וברור לגדר התעמרות כהגדרתה בספרות ובפסיקה. יש במקרה זה עירוב חמור של דרישות מקצועיות החורגות מהכללים ומהמינהל תקין, עם התנהלות אישית פוגענית, משפילה ומפחידה. לא רק התובע ניזוק ונפגע קשות, פיזית, נפשית, בריאותית, ותעסוקתית אלא, כפי שהוכח בכתב תביעה זה, כלל עובדי הרשות מהתנהלותה של רוזנבוים".
מרוזנבוים נמסר בתגובה: "מנהלת רשות החברות לא השלימה, לא תשלים, ולא צריכה להשלים, עם מינויים של מועמדים בעלי זיקות פוליטיות מובהקות לתפקידים בכירים בחברות הממשלתיות.
"תפקידה של מנהלת הרשות, בין השאר, הוא לשמש שומרת סף ולחסום החדרת גורמים בעלי זיקה פוליטית לחברות הממשלתיות ולהקפיד על סטנדרטים מחמירים, על מנת להגן על האינטרסים של הציבור הישראלי – בעל המניות בחברות הממשלתיות.
"בפועל, אנו חווים שוב ושוב נסיונות בלתי פוסקים למנות מועמדים בעלי זיקות פוליטיות מובהקות לתפקידים בכירים בחברות הממשלתיות. חלק מהניסיונות נתמכים גם על ידי צוק ולכך מנהלת הרשות לא תיתן יד.
"חשוב להבהיר: צוק בחר להגיש תביעה רק לאחר שזומן לשיחת בירור ונדרש להבהרות בגין התנהלותו בשורה ארוכה של נושאים. לצערינו, במקום להשיב לגופם של דברים, בחר מר צוק להתעלם ולטפול על מנהלת הרשות תלונות חסרות כל שחר. מנהלת הרשות תמשיך להקפיד על שירות ציבורי מקצועי מהדרגה הראשונה, שאיננו מושפע משיקולים פוליטיים".