סגור
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי
השר מיכאל מלכיאלי (צילום: יואב דודקביץ)

ראשי השלטון המקומי לשר לשירותי דת: "אנחנו שותתים דם ואתה עוסק במינויים"

יותר ממאה ראשי רשויות שלחו למיכאל מלכיאלי מכתב התנגדות לטיוטת "תקנות הג'ובים", שתפגע בייצוג של תושבי העיר ושל נשים ותאפשר כהונות של הרבנים מעבר לגיל פרישה. הם מאשימים אותו בניסיון לעושק התושבים ומציעים לשר לשלם את שכר הרבנים בעצמו

ראשי השלטון המקומי ומעל 100 ראשי רשויות חתמו על מכתב התנגדות חריף לטיוטת "תקנות הג'ובים" של השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי ומאשימים אותו בניסיון לעושק התושבים.
ראשי הערים מאשימים את מלכיאלי כי "בעודנו נמצאים במלחמה, כשהרשויות מקומיות שותתות דם, משקיעות תקציבים רבים בהוצאות הצטיידות וחירום מתקציביהן השוטפים ללא כל שיפוי ממשרדי הממשלה, עוסק משרדך במינויים נוספים על חשבונן של הרשויות" ומאיימים בעתירה לבג"ץ. בין החותמים יו"ר מרכז השילטון המקומי חיים ביבס, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילביץ, יו"ר פורום ערי הפיתוח בני ביטון, יו"ר מרכז השלטון האזורי שי חג'ג' ועוד.
במקביל לניסיון ההפיכה המשטרית ניסו ש"ס והציונות הדתית לקדם הצעת חוק שתאפשר בנוסחה הראשון תוספת של יותר מאלף ג'ובים של רבנים ובנוסחה האחרון כ-300. ניסיון לחדש את הדיון בהצעת החוק נבלם לפני מספר שבועות על ידי חברי הכנסת מהליכוד. במקום זה פרסם המשרד לשירותי דת בשבוע שעבר להתנגדויות טיוטת תקנות שמעבירה חלק גדול מסעיפי החוק.
היום ניתן למנות שני רבני עיר בעיר שיש בה מעל מאה אלף תושבים. על פי התקנות ניתן יהיה למנות שני רבנים בעיר שיש בה מעל 50 אלף תושבים מה שיותר ממכפיל את מאגר תקני הרבנים הפוטנציאלי. שכר היסוד של רבני ערים נע בין 23,300 ל-45,500 שקל, כך שמדובר בג'ובים למקורבים בשכר גבוה. כן מקטינות התקנות את הייצוג של התושבים בגוף הבוחר ואת ייצוג הנשים ומבטלות את הגבלת הכהונה לעשר שנים.
ראשי הרשויות כותבים ש"קיבלנו בהפתעה מוחלטת ובתרעומת רבה את פרסומה של טיוטת התקנות דווקא לאחר ההחלטה השקולה והאחראית מצדם של יזמי הצעת החוק הפרטית שעסקה בנושא לעצור את הליכי החקיקה, בשל כך שהמדינה מצויה בעיצומה של מלחמה, משבר כלכלי ושסע וקרע בעם". לדבריהם, "במצב כזה, בוחר המשרד בראשותך לקדם במסלול עוקף חלק ניכר מההסדרים הדורסניים שקודמו בהצעת החוק, במסגרת תיקון לתקנות, שאף אינו דורש אישור פרלמנטרי, תוך התערבות בוטה בסמכויות השלטון המקומי ופגיעה ביכולתן של הקהילות לבחור ברבני ערים שיזכו באמון הציבור לו הם אמורים לתת שירותים".
הם מפרטים שורת נושאים שלהם הם מתנגדים ובראשם שינוי הרכב הגוף הבוחר את רבני הערים כך שנפגע מאוד ייצוג התושבים. "לא נסכים לכל שינוי בהרכב. רב העיר מגיע מקרב הקהילה והמקום, וצריך להיות מקובל עליהם. תושבי הרשות המקומית הם אף אלה שנושאים בשכרו של רב העיר. לא נסכים להכנסת גורם בוחר מבחוץ".
נושא נוסף הוא הפחתת השיעור המינימלי של נשים היושבות בהרכב האספה הבוחרת את רב העיר–מ-40% ל-1/3 בלבד. לדבריהם "החוק הקיים מלכתחילה מפלה את הנשים כאשר ייצוגן עומד על 40%, בעוד הנשים מהוות כ-50% מהאוכלוסייה במדינה. התקנות שפורסמו מבקשות להרע אף יותר את ייצוגן של הנשים באספה הבוחרת. לא ברור לנו מהם הטעמים לשינוי זה, ואיננו מצליחים למצוא כל נימוק ענייני לשינוי".
כן הם מתנגדים להעלאת גיל הפרישה של הרבנים וביטול הגבלת הכהונה ל-10 שנים. לטענת ראשי הרשויות "יש להעמיד את גיל הפרישה של רב העיר, בהתאם לגיל הפרישה הקיים ברשות המקומית לכל עובד רשות, על 67 שנים, או לאחר 10 שנים כהונה המוקדם מביניהם".
ראשי הרשויות כותבים למלכיאלי ש"ככל שמבוקש לבצע שינויים הכופים, הר כגיגית על תושבי המקום, יתכבד הגורם הכופה וישלם את שכרם של רבנים אלה. ההתנהלות הפסולה לפיה מובאים שינויים המשפיעים דרמטית על הרשויות המקומיות, ללא כל הידברות ובמחטף חייבת להיפסק. אין לנו כוונה לשתף פעולה עם חוק שמטרתו לעשוק את התושבים. אנו מתנגדים נחרצות להצעת החוק ונפעל כנגדה בכל האמצעים העומדים לרשותנו לרבות פניה לערכאות משפטיות".