סגור
ביטוח לאומי הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב
הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב. האם הפיצוי יינתן כדמי אבטלה?

איך יפוצו המעסיקים? האוצר בעד חל"ת, ביטוח לאומי מתנגד

האוצר מעוניין להוציא עובדים מושבתים לחל"ת ולהעביר את האחריות לתשלום דמי האבטלה לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי דורש לפצות מעסיקים דרך מס רכוש כפי שנעשה בעבר

ויכוח בין האוצר לביטוח הלאומי בשאלת השיטה לפיצוי המעסיקים על ההשבתה הממושכת של העובדים. השאלה המרכזית היא האם הפיצוי יינתן מתוך קופת מס רכוש כמו בסבבי לחימה קודמים או שתתאפשר הוצאה המונית של עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום) כמו בימי הקורונה ותשלום דמי אבטלה. עלות הפיצויים או דמי האבטלה עלולה להגיע למספר מאות מיליוני שקלים, תלוי באורך המלחמה.
למעסיקים הפתרון השני נוח בהרבה משום שהוא מעביר את האחריות לשכר העובדים לביטוח הלאומי. לעומת זאת הוא עלול לגרום לאבטלה המונית ולהעניק למעסיקים תמריץ לפיטורי ייעול. הניסיון מלמד שמי שיפגעו במיוחד הם עובדים עם מיומנויות נמוכות ושכר נמוך משום שעובדים בשכר גבוה ממשיכים לעבוד מהבית. האוצר תומך בשימוש בחל"ת בין היתר משום שהמשמעות היא שרוב העלות תבוא על חשבון הביטוח הלאומי ולא מתקציב המדינה. הביטוח הלאומי מתנגד ודורש להמשיך להשתמש למטרה זו במס רכוש. זאת בין היתר בשל הפגיעה הקשה שצפויה במובטלים.
השיטה המקובלת לפיצוי מעסיקים בזמן מלחמה על תשלום שכר העובדים היא באמצעות מס רכוש. אז מחזירה המדינה למעסיקים את רוב הסכום ששולם. אבל למעסיקים כמובן נוח בהרבה להעביר את האחריות למדינה באמצעות שיטת החל"ת ששוכללה כל כך בקורונה. השבוע פורסם ב"כלכליסט" ש"התאחדות המלונות תפנה לממשלה בבקשה להוציא עובדים לחל"ת". גם מעסיקים אחרים קוראים לפתרון של חל"ת. כל זאת למרות הזמן הקצר שעבר מאז תחילת הקרבות.
בימי הקורונה הונהגו הקלות רבות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת. קוצרה תקופת האכשרה הדרושה לזכאות וכן בוטלו הימים שמנוכים מדמי האבטלה בשל חל"ת. אלא שההקלות האלו בוטלו. כך שבלי שינוי של החוק עובדים רבים שייצאו לחל"ת לא יהיו זכאים לדמי אבטלה. זאת, משום שלא הספיקו לצבור תקופת אכשרה מאז השחרור מצה"ל או מאז שהיו מובטלים בקורונה.
כן יהיו פגיעות קשות בכל העובדים שיהיו זכאים לדמי אבטלה על החל"ת. הם יצטרכו לבזבז את כל דמי החופשה שלהם לפני שיהיו זכאים לדמי אבטלה ויסבלו על פי החוק הקיים מניכוי של מספר ימים מדמי האבטלה.
מהאוצר נמסר ש"בימים אלה משרד האוצר בוחן מספר חלופות למענה לפגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהמלחמה. ישנה חשיבות רבה להמשך תפקודו של המשק ככל הניתן".