סגור
אתר בנייה שכונת פסגות אפק ראש העין
אתר בנייה בראש העין (צילום: עמית שעל)

פרסום ראשון
ביהמ"ש ביטל את ההסכמות בין העיריות להתאחדות הקבלנים בנוגע לאבטחת אתרי הבנייה

בית המשפט קבע כי אסור להציב בכניסה לאתר בנייה אדם פרטי נושא נשק לצורך אבטחה, וכי ההסכמות מאוקטובר בין התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים וחברות בנייה לעיריות בת ים, גבעתיים ורמת גן נגועות באי חוקיות: "בעלי רישיון נשק משמשים כמאבטחים בשכר באתר בנייה בניגוד לדין"

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע היום (ד') כי לא ניתן להציב בכניסה לאתר בנייה אדם פרטי נושא נשק לצורך אבטחת האתר- ובכך לפעול למעשה בניגוד לחוק. השופט קובי ורדי קבע עוד כי ההסכמות שהושגו בין התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים ועוד חברות בנייה (שביקשו במסגרת עתירה שהגישו באוקטובר לחייב שלוש עיריות לפתוח את אתרי הבנייה בשטחן לאלתר) לעיריות בת ים, גבעתיים ורמת גן נגועות באי חוקיות: "על העיריות היה לכבד את פניית המדינה אליהן בסמוך לפסק הדין ולפעול באופן חוקי לפי הוראות הדין".
החלטת בית המשפט ניתנה לאחר שהמדינה פנתה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שבסוף אוקטובר אישר מתווה לחידוש הבנייה באתרי בנייה בבת ים, גבעתיים ורמת גן. זאת, בכפוף להצבת מאבטח על חשבון הקבלן. על פי המתווה המקורי שבוטל היום העירייה יכלה על פי שיקול דעתה לדרוש שהמאבטח יהיה חמוש. השופט קובי ורדי אישר באוקטובר הסכמות אליהן הגיעו מצד אחד שלושת העיריות ומצד שני התאחדות הקבלנים, התאחדות התעשיינים ועוד חברות בנייה שביקשו במסגרת העתירה לחייב את העיריות לפתוח את אתרי הבנייה בשטחן לאלתר.
במסגרת ההסכמות במתווה המקורי שבוטל היום הוסכם כי העירייה תוכל על פי שיקול דעתה, לדרוש שהמאבטח יהיה חמוש. במקרה זה הוסכם אז כי האפשרות בידי הקבלן לקיים דרישה זו בעצמו ועל חשבונו או להציב בפתח האתר אדם חמוש נושא רישיון כדין שאינו מאבטח. לחלופין יוכל לפנות לעירייה בבקשה כי תציב מאבטח חמוש.
מדינת ישראל הגישה לאחרונה לבית המשפט הבהרה וציינה כי בעקבות מתן פסק הדין וההד הציבורי הרב שניתן לו, "פנו גורמי המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל וביקשו למסור הבהרתם למצב החוקי הנגזר מהוראות הדין ולדיוק המושגים הנכללים בהסכמות שהושגו". המדינה ביקשה מבית המשפט להבהיר כי "המונח מאבטח שבסעיף 2 להסכמות למעשה שומר בעל רישיון על פי הדין. הצבת מאבטח חמוש מחייבת קבלת אישור מהמשרד לביטחון לאומי לעניין זה וכלל האישורים הדרושים על פי דין. עוד יובהר כי בהתאם לדין הקיים, לא ניתן להציב בכניסה לאתר הבנייה אדם בעל רישיון לכלי ירייה פרטי, לצורך אבטחת האתר". מנגד הגיבו העיריות וטענו באמצעות עו"ד אורי הברמן כי יש לדחות את בקשת המדינה.
היום ביטל השופט את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, שקיבלו תוקף של פסק דין. "כפועל יוצא מכך מבוטל פסק הדין שנתן להסכמות אלו תוקף של פסק דין ו"הגלגל" מוחזר אחורה לפתחן של העיריות (שכל אחת מהן אדון או גברת לעצמה) להחליט, כמו שהחליטו מאות רשויות אחרות בארץ, מהן הדרישות וההנחיות שיינתנו לקבלנים העובדים באתרי הבניה בעיר".
עוד קבע השופט כי לפי חוק כלי הירייה ותקנות לא ניתן להציב בכניסה לאתר הבנייה אדם בעל רישיון נשק פרטי לצורך אבטחת האתר ,"כפי שהדבר נעשה בפועל על ידי העיריות תוך תשלום המשולם לו על ידי הקבלנים בגובה 210 שקל לשעה ובעשותן כך בפועל (עד היום) פועלות העיריות בניגוד להוראות הדין".
עוד קבע השופט כי על העיריות לפעול במסגרת ובהתאם לדין ולהוראותיו ובמקרה זה חלק מההסכמות אינן חוקיות ובעיקר הכוונה לשימוש באדם פרטי בעל רישיון נשק כשומר או מאבטח באתר, "ולא ניתן לכן להשאירן ולהמשיך לפעול לפיהן . זאת, במיוחד בעת הזו כשמדובר במצב חירום מלחמתי שבו יש לפעול בדרך הקצרה ביותר לתיקון שגגה שנפלה ולאי הנצחת מצב שאינו חוקי, מצב שיכולות להיות לו גם השלכות מהותיות, בהתחשב בכך שאנשים בעלי רישיון נשק פרטי משמשים למעשה כשומרים וכמאבטחים בשכר באתר בנייה וזאת בניגוד לדין ,דבר שיכולות להיות לו השלכות הרות גורל".