סגור
תוכנית הפטריוטים ערוץ 14
ערוץ 14. "התנהלות ערוץ 14 מהווה הפרה של חוק עשיית עושר ולא במשפט" (צילום מסך)

הרשות השנייה תובעת 6.5 מיליון שקל מערוץ 14

לטענת התביעה, ערוץ 14 סירב באופן עקבי לשלם עבור הפצתו בעידן פלוס בין השנים 2018-2021, עד שהוסר ממנו: "הפרת חוק שיטתית ועקבית, אשר נעשית על ידי ערוץ 14 לצורך הפקת רווחים שלא לו": ערוץ 14: "מדובר בהמשך המדיניות העויינת של שר התקשורת והרשות השנייה כנגד הערוץ"

הרשות השנייה תובעת 6.5 מיליון שקל מערוץ 14, לאחר הסירוב העקבי של הערוץ לשלם עבור הפצת תכניו בפלטפורמת עידן+, בדומה ליתר הערוצים המשדרים שם. מדובר בחוב ישן שהצטבר לערוץ אצל הרשות השנייה בין השנים 2018-2021.
לאור הסירוב המתמשך בתשלום החוב, ב-1.12022 הוסר הערוץ מהפלטפורמה בשל הסירוב לשלם את החוב. לשון כתב התביעה: "תביעה זו עוסקת בהפרת חוק שיטתית ועקבית, אשר נעשית על ידי ערוץ 14 לצורך הפקת רווחים שלא לו". את הרשות השנייה מייצגים בתביעה עורכי הדין יוסי לוי, עופר קורלנדר, אסף הדני וירדן ליכטמן ממשרד יוסי לוי ושות'.
לפי התביעה, שידורי ערוץ 14 החלו להופיע בעידן פלוס כבר ב-2017, אך מכיוון שהיה ערוץ חדש היה פטור מתשלום דמי ההפצה לפלטפורמה ("הגנת ינוקא" – כלי שמאפשר לשחקנים חדשים בשווקים לקבל הקלות רגולוטריות לתקופה מוגבלת בזמן שהם מתבססים בשוק, על מנת לעודד כניסה של מתחרים חדשים לתחום ולעודד תחרות). ב-2018 תמה תקופת הגנת הינוקא, אך בערוץ סירבו לשלם את דמי ההפצה.
בסוף 2018 ובמהלך 2019 ביקשו בערוץ בהתכתבויות חוזרות ונשנות מול הרשות השנייה לביטול דמי ההפצה. ראשית, טענו בערוץ כי הקליטה והפצת השידורים של הערוץ סובלת מתקלות רבות, ולכן יש לפטור אותם מתשלום עבור שנת 2018. ברשות השנייה דחו את הטענות. לאחר מכן ביקשו בערוץ להאריץ את משך השנת הינוקא שחלה עליהם בשנת 2017, אך לרשות השנייה אין כלל סמכות לעשות זאת. ב-2021 כתבו ברשות השנייה לערוץ 14 כי: "תשלום דמי ההפצה לרשות בגין הפצה כאמור הינו מכוח החוק ואין בטענותיכם לאי קליטת השידורים, אותם דוחה הרשות מכל וכל, כדי לבסס אי תשלום עבור הפצה זו לפי כל דין". בכתב התביעה הוסיפו עורכי הדין של הרשות השנייה כי "התנהלות ערוץ 14 מהווה הפרה של חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 אשר הפיק רווחים על גבה של הרשות השנייה שלא על פי זכות שבדין".
בכתב התביעה מציינים התובעים כי בכל שלב יכלו בערוץ 14 לבקש את הסרת הערוץ מפלטפורמת עידן+, ובכך לא לשלם על דמי ההפצה. אפשרות זו נאמרה והובהרה להנהלת הערוץ, אך אלו בחרו שלא לעשות כך: "עוד יודגש, כי לערוץ 14 לא היתה כל חובה חוקית המחייבת אותו להפיץ את שידוריו במערך עידן פלוס. פשיטא, ערוץ 14 יכול היה להפסיק את הפצת שידוריו בכל עת, ככל שלא היה שבע רצון משירותי ההפצה של שידוריו באמצעות המערך. ואולם, משבחר ערוץ 14 להמשיך בהפצת שידוריו על מערך עידן פלוס, למ־שך תקופה ממושכת, תהיינה אשר תהיינה טענות לו, הרי שהיה חייב לשאת בתשלום דמי ההפצה המעוגן בחוק ובתקנות דמי הפצה".
מערוץ 14 נמסר: "מדובר בהמשך המדיניות העויינת של שר התקשורת והרשות השנייה כנגד ערוץ 14. קיבלנו את התביעה מכתב העיתון כלכליסט ולא מהרשות השנייה ולכן טרם נוכל להתייחס לתביעה עצמה".