סגור
חיילי מילואים חיילים מלחמת עזה
חיילי מילואים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ראשי האוניברסיטאות: לא נקיים חוק שיעניק פטורים לחיילי מילואים

ועדת החינוך של הכנסת דנה בימים אלה בהצעת חוק שלפיה האוניברסיטאות יעניקו לחיילי המילואים פטורים, ציוני עובר ונקודות זכות אקדמיות בהיקף של כשליש מהתואר הראשון וכמחצית מהתואר השני; בוועד ראשי האוניברסיטאות מתנגדים: "מדובר ברמיסת האוטונומיה האקדמית"

ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) מודיע שלא יקיים הצעת חוק שמחייבת אותו להעניק פטורים מלימודים וציונים לאנשי מילואים בהיקף של כשליש מהתואר הראשון ועד חצי מהתואר השני. הוועד טוען ש"מדובר ברמיסת האוטונומיה האקדמית" ובפגיעה במקבלי התארים "מטעם הכנסת" שימצאו עצמם בעמדת נחיתות. ראשי האוניברסיטאות גם מאשימים כי למרות הסיוע הגדול שהם מעניקים לאנשי המילואים הם אינם מקבלים סיוע מהמדינה.
ועדת החינוך של הכנסת דנה בימים אלה בהצעת חוק ממשלתית (שאליה אוחדה הצעת חוק פרטית שעליה חתומים 85 חברי כנסת) והעוסקת בסיוע לסטודנטים אנשי מילואים. לנוסח הצעת החוק נוספה בימים האחרונים טבלה שלפי ור"ה תחייב בחקיקה ראשית מוסדות להשכלה גבוהה להעניק פטורים, ציוני עובר ונקודות זכות אקדמיות בהיקף של כשליש מהתואר הראשון וכמחצית מהתואר השני. ראשי האוניברסיטאות מודיעים כי "אחריותם האקדמית וצו מצפונם המקצועי אינם מאפשרים להם לקיים הוראת חוק שכזו".
בנייר עמדה שפרסם ועד ראשי האוניברסיטאות נכתב כי "בימים אלו תידון בוועדת החינוך של הכנסת הצעת חוק, אשר חלק מרכזי בה מחייב את האוניברסיטאות ומוסדות ההשכלה הגבוהה כולם, להעניק פטורים גורפים מלימודים לחיילי המילואים. חלק זה של ההצעה, אף מתערב בשיטות ההערכה בקורסים ובקביעת הציונים".
לטענת ור"ה, "מעולם לא נחקק חוק אשר דרס ברגל גסה כל כך את סמכותם של מוסדות ההשכלה הגבוהה לקבוע מה נדרש על מנת לזכות בתואר אקדמי ואת אחריותם המוחלטת לאיכות בוגריהם. אם יחוקק החוק כמו שהוא, משמעות יישומו היא שהכנסת, ולא האוניברסיטאות, היא שתקבע מה צריך תלמיד ללמוד כדי להיות זכאי לתואר אקדמי: מי רשאי להיות מהנדס/ת, רופא/ה, מורה, עורך/ת דין או עובד/ת סוציאלי".
בור"ה מבהירים ש"לא מדובר רק בפגיעה באוטונומיה של המוסדות, המעוגנת בחוק המועצה להשכלה הגבוהה, אלא בפגיעה אנושה באיכות המערכת האקדמית באמצעות חיובם בחוק של אנשי האקדמיה לפעול בניגוד לצו מצפונם ואחריותם המקצועית. לפיכך, נאמר בהודעה, "אנחנו מצהירים שאוניברסיטאות המחקר ימשיכו לפעול בעצמאות, באחריות ולפי צו מצפונן האקדמי".
לטענת חבר הועד, "מאז פרוץ המלחמה, אוניברסיטאות המחקר מגויסות במלוא יכולתן, ולמעשה ללא עזרה מגופים ממלכתיים, לטובת משרתי המילואים. המאמץ כולל תמיכה אקדמית נרחבת, תגבור והכפלת קורסים, חניכה, ליווי ביחידות האקדמיות, סיוע כספי, תמיכה רגשית ונפשית, והכל באוזן קשבת, במסירות ובנכונות אין קץ. הסנאטים של האוניברסיטאות אישרו התאמות אקדמיות בהיקף ובעומק שלא אושרו מעולם. הנהלות המוסדות הקצו תמיכה למשרתי המילואים ולבני ובנות זוגם בהיקפים ללא תקדים ממקורות פנימיים וללא תמיכת המדינה", הם מאשימים.
"החקיקה", מזהירים חברי ור"ה, "תשיג את ההפך מהכוונה. אם יחוקק החוק, כל תלמיד ותלמידה שהתואר האקדמי שלהם יינתן במצוותה של הכנסת, ללא עמידה באמות המידה האקדמיות הנקבעות על ידי האוניברסיטאות, ימצאו את עצמם בעמדת נחיתות. אנחנו קוראים בזאת לשר החינוך ולכנסת ישראל לתת אמון באוניברסיטאות המחקר בישראל ולשמור על עצמאותן מכל משמר. התערבות בליבת המערכת האקדמית בקביעות גורפות ושרירותיות ורמיסה של האוטונומיה האקדמית והאחריות שבצידה, מהוות סכנה של ממש להשכלה הגבוהה וליסודות הדמוקרטיה הישראלית".
יו״ר ועדת החינוך ח"כ יוסי טייב אמר: "לצערי גם לאחר זמן רב שניתן, ועשרות דיונים בין כלל המוסדות במטרה להגיע להבנות, עדיין קיימים פערים גדולים בנוגע להטבות עבור סטודנטים שגויסו למילואים. תקוותי היא שלא נצטרך להצעת החוק, אך מחובתנו לדאוג לחיילי המילואים שיצאו למסור את נפשם למעננו, כך שיוכלו לסיים את לימודיהם. אין בהצעת החוק כל מטרה לפגוע בחופש האקדמי, ובפרט לא כפי שפורסם, על הענקת פטור גורף עד כדי ויתור על שליש ממכסת הלימודים לתואר. מוצע לתת לאותם סטודנטים נקודות זכות שנתיות לפי הימים שהם שירתו במילואים, ובכך להקל עליהם בשנה זו על השלמת הלימודים שאותם החסירו".