סגור
ניר ברקת שר הכלכלה
שר הכלכלה ניר ברקת (צילום: נחום סגל)

קנסות של 226 אלף שקל על המתמודדים בפריימריז; השיאן - ניר ברקת

מבקר המדינה קנס 36 מתמודדים בפריימריז שנערכו אשתקד לקראת הבחירות לכנסת ה-25 בשל עבירות על חוק מימון מפלגות. על שר הכלכלה הוטל קנס של 50 אלף שקל בגין ליקויים בביקורת חשבונות. קנסות גבוהים הוטלו גם על ח"כ גלעד קריב מהעבודה (15 אלף שקל) וח"כ אביחי בוארון מהליכוד (עשרת אלפים שקל)

מבקר המדינה קנס 36 מתמודדים בפריימריז שנערכו אשתקד לקראת הבחירות לכנסת ה-25 בשל עבירות על חוק מימון מפלגות. הסכום הכולל של הקנסות מגיע ל-226 אלף שקל.
באוגוסט 2022 התקיימו בחירות מקדימות בארבע מפלגות: הציונות הדתית (בה התמודדו 17 מועמדים), הליכוד (151 מועמדים), העבודה (33 מועמדים) ומרצ (23 מועמדים). בחוק נקבע כי על כל מועמד למסור למבקר המדינה לאחר הפריימריז דוח כספי על הכנסותיו והוצאותיו בשל הבחירות המקדימות.
מבקר המדינה מצא ליקויים אצל 78 מתוך 224 המועמדים בפריימריז. מתוכם, 12 מועמדים כלל לא הגישו דוחות כספיים. אצל 66 המועמדים האחרים נמצאו ליקויים כגון הגשת דוחות לאחר המועד הקבוע בחוק, אי פתיחת חשבונות בנק ייעודיים, חריגה מתקרת ההוצאות ועוד.
הקנס הגבוה ביותר, בסך של 50 אלף שקל, הוטל על שר הכלכלה ניר ברקת (הליכוד) בגין ליקויים בביקורות חשבונות. בלשכת ברקת סירבו להגיב.
אחריו ברשימה נמצאים ח"כ גלעד קריב (העבודה) עם קנס של 15 אלף שקל וח"כ אביחי בוארון (הליכוד) עם קנס של עשרת אלפים שקל, גם הם בגין ליקויים בביקורות חשבונות. מלשכת קריב נמסר בתגובה כי "נעשו טעויות בתום לב שהוסברו למבקר בזמנו. אנו מקבלים את הקנס ולומדים מטעויות אלו להמשך הדרך".
עוד נקנסו ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית (5,000 שקל) ח"כ ניסים ואטורי מהליכוד (2,500 שקל), שרת המודיעין גילה גמליאל מהליכוד (2,400 שקל), חנוך מילביצקי מהליכוד (1,100 שקל), טלי גוטליב מהליכוד (1,000 שקל), ונעמה לזימי מהעבודה (1,000 שקל).
לפי דיווחי המועמדים, הכנסותיהם בבחירות המקדימות הסתכמו בכ-17.3 מיליון שקל - 11.7 מיליון שקל ממענקים ו-5.6 מיליון שקל מתרומות. יצוין כי לחברי כנסת מכהנים אסור לגייס תרומות. במקרה שמתמודד שאינו ח"כ נכנס לכנסת, הוא מקבל מהכנסת את מלוא סכום התרומות שגייס ומחויב להחזיר את התרומות לתורמים.
68% (3.8 מיליון שקל) מהתרומות שקיבלו מועמדים שאינם חברי כנסת הגיעו מתרומות ממימון עצמי ובני משפחה, 27% (1.5 מיליון שקל) תרומות מהארץ ו-5% (0.3 מיליון שקל) תרומות מחו"ל. מאוצר המדינה התקבלו מענקים של כ-13 מיליון שקל, כך לפי חשבות הכנסת.
על פי דוח המבקר, 46 מועמדים סיימו את הפריימריז בגירעון (סה"כ 1.5 מיליון שקל), 33 מועמדים סיימו באיזון ו-83 מועמדים סיימו בעודף (סה"כ 0.7 מיליון שקל).
באשר לבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה, המבקר לא מצא ליקויים בדוחותיהם של כל המועמדים מלבד יאיר גולן (מרצ), שמסר דוח כספי באיחור ניכר ועל כן בדיקתו טרם הושלמה. על פי דיווחי המועמדים, הכנסותיהם הסתכמו בכ-516 אלף שקל, כולם מתרומות. הוצאותיהם הסתכמו בכ-511 אלף שקל.