סגור
שר המשפטים, יריב לוין )מימין( וח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה,
שר המשפטים יריב לוין וח"כ שמחה רוטמן (צילום: יואב דודקביץ')

הבליץ לא עוצר: כינוס מליאה חריג בנושא הוועדה לבחירת שופטים

הקואליציה מתכוונת לכנס את מליאת הכנסת ביום ראשון אחר הצהריים על מנת לדון בדחיית המועד לבחירת הנציגים לוועדה בשלושה חודשים, וזאת עד שתושלם החקיקה המתוכננת של חוקי ההפיכה המשטרית; כוונתה היא להעביר עד אז את החוק לשינוי הרכב הוועדה ולאפשר לה רוב בתוכה

מליאת הכנסת תכונס באופן חריג ביום ראשון אחר הצהריים על מנת לדחות את מועד בחירת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים בשלושה חודשים לאמצע יוני, וזאת עד שתושלם החקיקה המתוכננת של חוקי ההפיכה המשטרית. כוונת שר המשפטים יריב לוין והקואליציה היא להעביר עד אז את החוק לשינוי הרכב הוועדה ולאפשר להם רוב בתוכה, בעוד שלפי החוק הנוכחי יש לכנסת שני נציגים, שבדרך כלל אחד מהם הוא מהאופוזיציה.
המשמעות היא שהקואליציה ממשיכה לקדם במרץ ובמהירות את החלשת מערכת המשפט ולא מוכנה לעצור כדי לקיים הידברות עם האופוזיציה כפי שקורא הנשיא יצחק הרצוג.
לפי תקנון הכנסת, היא היתה אמורה לבחור את נציגיה בוועדה בתוך ארבעה חודשים ממועד כינונה, כלומר עד ה-15 במרץ 2023. מאחר שהקואליציה מתכוונת כאמור לשנות את הרכב חברי הוועדה לבחירת שופטים היא מבקשת לא לבחור כעת את נציגי הכנסת לוועדה זו.
יצוין שהכנסת לא מתכנסת בימי ראשון ועל כן מדובר בכינוס חריג. ההסבר מטעם הקואליציה הוא שהדבר נובע בשל חג הפורים ותענית אסתר שיחולו בשבוע הבא, ובהם המליאה לא תכונס ממילא.
שר המשפטים לשעבר גדעון סער התריע הערב מדחיית ההצבעה. לדבריו, "היזהרו מספינים של שקרנים. לא רק שהקואליציה לא עוצרת לדקה עם מהלכי החקיקה, היא מכנסת במיוחד את הכנסת ביום ראשון - צעד נדיר כשלעצמו - כדי לשנות את תקנון הכנסת. המענה: להעצים את המחאה".