סגור
יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן (צילום: יואב דודקביץ)

לא מחכה ללוין: ח"כ רוטמן הגיש הצעת חוק פרטית למהפכה משפטית

הצעת החוק שהגיש רוטמן שונה במעט מהרפומה שהציג לוין: היא קובעת שבג"ץ יוכל לפסול חוקים ברוב מוחלט של כל השופטים שיושבים בהרכב, זאת לעומת רוב של 12 מתוך 15 שהציע לוין. עוד הציע רוטמן כי בוועדה לבחירת שופטים ימשיכו לכהן 9 חברים, אך 5 מהם יהיו מטעם הקואליציה

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), הגיש הצעת חוק לחקיקת "חוק יסוד השפיטה", וזו תידון בוועדתו כבר בתחילת השבוע הבא. רוטמן לא ממתין להצעת חוק ממשלתית בעניין שתוגש על ידי שר המשפטים יריב לוין. בסופו של דבר נראה ששתי הצעות החוק, הפרטית של רוטמן והממשלתית של לוין, יאוחדו.
הצעת החוק של רוטמן קובעת שבג"ץ יוכל לפסול חוק שנחקק על ידי הכנסת רק ברוב מוחלט של כל השופטים שיושבים בהרכב, לעומת רוב של 12 מתוך 15 כפי שהוצע על ידי לוין. עוד קובעת הצעת החוק שבג"ץ לא יוכל לפסול חוק שהתקבל ברוב של 61 חברי כנסת והוחלט שהוא חסין מביקורת שיפוטית.
סעיף אחר בהצעת החוק קובע שבית המשפט לא יוכל לקבוע שהחלטה של רה"מ או נבחרי הציבור אינה סבירה. זאת לעומת הצעת לוין, שבה תישלל מבג"ץ הזכות לקבוע שהחלטה של רה"מ והממשלה נגועה באי סבירות.
לפי הצעת החוק של רוטמן, בוועדה לבחירת שופטים ימשיכו לכהן 9 חברים, אך 5 מתוכם יהיו מטעם הקואליציה. לוין הציע להגדיל את מספר חברי הוועדה ל-11, מתוכם 6 נציגים לכנסת ולממשלה. כמו כן, לוין הציע להחליף את שני נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים בשני נציגי ציבור שייבחרו על ידי שר המשפטים.
עוד הציע רוטמן כי שלושת השופטים שחברים בוועדה ימונו ע"י שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, כאשר רק אחד מהם יהיה שופט עליון והשניים האחרים יהיו נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי ונשיא בדימוס של בית משפט השלום. כיום, שלושת נציגי השופטים בוועדה הם שופטי עליון.