סגור
חרדים ישיבה כולל לימוד תורה
חרדי בישיבה. תהליך שיפור איטי רחוק מלהספיק (אוהד צויגנברג)

אובדן תוצר ב-220 מיליארד שקל: מחיר הוויתור על לימודי ליבה לחרדים

תחשיב שהציג המכון הישראלי לדמוקרטיה ל־OECD מגלה שאובדן התוצר למשק כתוצאה משיעור התעסוקה הנמוך של גברים חרדים עומד כיום על 29 מיליארד שקל, ועלול לקפוץ פי 7.5 עד 2050

אובדן התוצר כתוצאה משיעור התעסוקה הנמוך של גברים חרדים ושכרם הנמוך יחסית עומד על כ־29 מיליארד שקל נכון להיום, אך עלול להגיע ל־80 מיליארד שקל עד 2035 ו־220 מיליארד שקל עד שנת 2050, אם שיעור ההשתתפות שלהם בשוק העבודה לא יגדל.
גם אם שיעור התעסוקה של גברים חרדים יעלה מ־52% היום ל־72% ב־2050, כלומר שיפור חלקי, עדיין ייגרם למשק אובדן תוצר של 119 מיליארד שקל, כלומר גם תהליך שיפור איטי רחוק מלהספיק. כך עולה מנתונים שהציג לאחרונה ראש תחום חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, ד"ר גלעד מלאך, למשלחת של ארגון ה־OECD.
מלאך הוא אחד מבכירי החוקרים הכמותיים בנושא חרדים. התחשיב הזה מראה את הנזק העצום שעלולה לגרום הבטחת יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו למפלגות החרדיות, לבטל את מתווה בעלז לשילוב של לימודי ליבה בלימודי הילדים החרדים המשתייכים לחסידות. יישום הבטחת נתניהו למפלגות החרדיות תלוי כמובן במידת יכולתו להקים ממשלה אחרי הבחירות הקרובות.
מלאך מסביר שהחישוב כולל שני מרכיבים: הראשון הוא הפער באחוז המועסקים במשק בכלל ובציבור החרדי בפרט. על פי נתוני הלמ"ס, שיעור התעסוקה של גברים יהודים לא חרדים עומד על 88% ואילו של גברים חרדים על 51%. המרכיב השני מבוסס על כך שגברים חרדים, שכן עובדים, משתכרים פחות מיתר הגברים באוכלוסייה. השכר הממוצע לגבר חרדי עומד על 9,000 שקל, ואילו השכר הממוצע לגבר יהודי לא חרדי עומד על 16 אלף שקל.

1 צפייה בגלריה
אינפו בעיית תעסוקת הגברים החרדים פוגעת במשק
אינפו בעיית תעסוקת הגברים החרדים פוגעת במשק
בעיית תעסוקת הגברים החרדים פוגעת במשק

עם זאת, מלאך אומר שנקט הנחות זהירות במיוחד. בין היתר, הוא חישב את אובדן התוצר ביחס לאחוז התעסוקה והשכר הממוצע הכללי של גברים במשק. זה כולל גם את הגברים הערבים והחרדים שמורידים אותו. זאת אף שהשוואה מקובלת היא לגברים יהודים לא חרדים בלבד.
היעדר השכלה כללית, כלומר לימודי ליבה כמו אנגלית ומתמטיקה, משפיע על שני המרכיבים של החישוב שביצע מלאך. הוא מקשה מאוד על יציאה של גברים חרדים לשוק העבודה, בין היתר בגלל הקושי שלהם למצוא עבודה בשכר גבוה יותר מההקצבות וההטבות שהם מקבלים כאברכים. בנוסף, הוא גורם לכך שכאשר הם כן משתלבים בשוק התעסוקה, זה יהיה בדרך כלל בעבודת בשכר נמוך וללא אופק קידום משמעותי.
על פי חישוביו של מלאך, אובדן התוצר למשק היום בשל הייצוג הנמוך של הגברים החרדים בשוק העבודה והשכר הנמוך שלהם הוא כאמור 29 מיליארד שקל. מלאך שקלל שלושה תרחישים לטווח הבינוני, עד שנת 2035, ושלושה לטווח ארוך, כלומר ל־2050: תרחיש הפסימי, שבו נשמר הסטטוס קוו הקיים, כלומר שיעור תעסוקה של כ־50% ופער הולך וגובר בין השכר הממוצע לגבר חרדי לשכר הממוצע לגבר לא חרדי. זאת, בשל העלייה במורכבות שוק העבודה ופער כישורים הולך וגדל.
התרחיש שני כולל מעבר של החרדים הישראלים למצב תעסוקה נוסח החרדים האמריקאים, כלומר אחוז תעסוקה גבוה יותר וגם משכורות גבוהות יותר, לפחות אצל הליטאים. התרחיש השלישי מגיע למצב אופטימלי של השוואת שיעור התעסוקה והשכר לשיעור הכללי. לפי התרחיש הפסימי, שבו נשמר המצב הקיים, אובדן התוצר במשק יגדל ל־80 מיליארד שקל ב־2035 ול־220 מיליארד שקל ב־2050. במקרה של תרחיש ביניים נוסח ארה"ב, אובדן התוצר יגדל ל־58 מיליארד שקל ב־2035 ול־119 מיליארד ב־2050.
"חשבתי שמתווה בעלז מאוד חיובי בכך שהוא נותן מענה גם לשכבות השמרניות בחברה החרדית", אמר אתמול מלאך ל"כלכליסט". "זאת, בנוסף למענה שמציע החינוך הממלכתי חרדי לחרדים המודרניים. אין סיכוי שחרדים שמרנים ילכו לחינוך הממלכתי". מלאך מסביר שבעלז היו מוכנים ללמד תוכני ליבה תמורת תקציבים, אבל במצב הנוכחי כשמבטיחים להם תקציב בלי מחויבות לליבה ויש עליהם ביקורת של קבוצות חרדיות אחרות, הבחירה הקלה והברורה מאליה היא ויתור על לימודי הליבה.