סגור

היועצת המשפטית של הכנסת: "הגשת התקציב באיחור על ידי הממשלה הפתיעה גם אותנו"

עו"ד שגית אפיק מתחה ביקורת על העיכוב בהגשת התקציב המעודכן לשנת 2024 על ידי הממשלה. על הגשת תקציב דו-שנתי על ידי הממשלה אמרה כי מדובר ב"פגיעה בעבודה התקינה של הכנסת"

היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק אומרת כי המנגנון שנקבע בעבר לעדכון תקציב דו שנתי אינו מיטבי תוך שהיא מותחת ביקורת על הגשתו באיחור לכנסת של תקציב המדינה המעודכן לשנת 2024 על ידי הממשלה.
לפי דרישת אפיק נקבע בעבר כי בשנה השנייה של התקציב הדו-שנתי ייקבע מנגנון עדכון אוטומטי לתקציב, לנוכח השינויים בהיקף הוצאות המדינה והכנסותיה שעלולים לגרום להגדלת הגרעון. לפי המנגנון הקבוע בחוק במקרה של חריגה גבוהה ביעדי התקציב בין ההוצאות להכנסות יבוצע קיצוץ רוחבי אוטומטי למניעת הגדלה של הגרעון, במקרה שהכנסת לא תאשר תקציב מדינה מעודכן.
בעקבות מלחמת חרבות ברזל הניחה הממשלה שתי הצעות חוק תקציב מעודכנות לשנים 2023 ו-2024. הגשתה של הצעת חוק תקציב מעודכן לשנת 2024 נעשתה באיחור, וכתוצאה מכך הופעל מנגנון אוטומטי של קיצוץ רוחבי של 67.3 מיליארד שקלים בתקציב המדינה. על מנת למנוע שיתוק של משרדי הממשלה הגביל האוצר את ההתקשרויות החדשות של משרדי הממשלה והסיט מקורות מסעיף לסעיף. הכנסת צפויה לאשר ב-13 במרץ את התקציב המעודכן ל-2024.
לפי אפיק, "אמנם הכנסנו לאורך השנים מנגנונים שונים להגברת הפיקוח וקבלת מידע נוסף, במעבר בין שתי שנות התקציב, אך אני סבורה שעדיין לא פיצחנו את הנוסחה שתאפשר פיקוח מיטבי".
אפיק חזרה והביעה ביקורת על כך שהממשלה הניחה באיחור את הצעת תקציב המדינה המעודכן לשנת 2024. "הגשת תקציב מעודכן לשנת 2024 באיחור על ידי הממשלה – אני חייבת להודות – הפתיעה גם אותנו. עמדתנו הייתה כי הזמן של הכנסת לטיפול בתקציב אינו צריך להתקצר בעקבות זאת. עמדה זו התקבלה גם על דעת יושב ראש הכנסת ואף יושב ראש ועדת הכנסת שהוא יושב ראש הקואליציה כיבד את העמדה. היה ברור לנו שיופעלו לחצים כבדים מצד משרדי הממשלה על השיהוי בעבודת הכנסת שנגרם בשל האיחור בהגשת התקציב, אך חברי הכנסת הבינו שאישור תקציב בלוחות זמנים דחוקים הוא בלתי אפשרי וגם יהווה תקדים גרוע במיוחד עבור הכנסת".
ביחס לעובדה שמאז 2009 מגישות ממשלות ישראל תקציבים דו-שנתיים אמרה אפיק: "מכיוון שלתפיסתנו התקציב הוא אירוע מכונן ביחסי ממשלה-כנסת, הרי שתקציב דו-שנתי, שמשמעותו היא העברת שני תקציבים על ידי הכנסת במועד אחד, מהווה פגיעה בעבודה התקינה של הכנסת שכן היכולת שלה לקבל נתוני אמת על התקציב נפגעת".