סגור

בלעדי
5 שנים אחרי הקריסה: נאמני אורתם סהר תובעים 200 מיליון שקל מבכירים לשעבר בחברה

הנאמנים טוענים כי חברי דירקטוריון לשעבר הסתמכו באופן עיוור על הנתונים שהציגו בעלי השליטה לשעבר, וכי הדוחות הכספיים היו מטעים; כך, רשלנותם היא זו שהובילה בסופו של דבר לקריסת החברה ב-2016. הנאמנים: החברה היתה צריכה להיכנס להקפאת הליכים כבר ב-2014

הנאמנים של חברת הבנייה אורתם סהר תובעים 200 מיליון מבעלי השליטה לשעבר בחברה, וכן מחברי דירקטוריון ונושאי משרה לשעבר, וטוענים כי רשלנותם כביכול הביאה לקריסתה. חמש שנים לאחר שחברת אורתם סהר נכנסה בפעם הראשונה להקפאת הליכים, טוענים הנאמנים, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, כי חברי דירקטוריון לשעבר הסתמכו באופן עיוור על הנתונים שהציגו בעלי השליטה לשעבר, כי הדוחות הכספיים היו מטעים - ושהדבר גרם לחברה לצבור הפסדים כבדים שניתן היה למנוע.
רשימת הנתבעים כוללת בין השאר את שני בעלי השליטה בחברה לשעבר - עזבונו של היו"ר המייסד אורי דורי, והמנכ"ל לשעבר אמיר נחום; דח"צים, חברת AIG שביטחה את הדירקטורים בביטוח אחריות נושאי משרה, ומשרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ששימש כרו"ח של החברה בזמנים הרלוונטיים.
הנאמנים, באמצעות עו"ד ברגרזון ויאיר ליבוביץ, טוענים בתביעה שהוגשה אתמול (ג') לבית המשפט המחוזי בת"א, כי נושאי המשרה לשעבר כשלו בניהול רשלני ומסוכן של נכסי החברה והציגו פרטים מטעים בדוחות הכספיים, ולכן יש לחייב אותם, ביחד ולחוד, לשלם על מחדליהם שהביאו לקריסת החברה. לגבי משרד רו"ח נטען, כי המשרד התרשל ולא זיהה בזמן אמת את כרעי התרנגולת עליהם עומדת החברה.
לצרכי אגרה בלבד הוגבלה התביעה לסכום של 200 מיליון שקל, כאשר הנאמנים מבקשים מבית המשפט להורות על הרמת מסך כלפי בעלי השליטה לשעבר ולחייבם במלוא הנזקים שנגרמו למחזיקי האג"ח של החברה, "לאור מעשיהם ומחדליהם ומאחר שבין היתר, הם ניהלו את החברה תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים באשר ליכולתה לפרוע את התחייבויותיה באופן שהוביל לקריסתה".
2 צפייה בגלריה
עו"ד שאול ברגרזון
עו"ד שאול ברגרזון
עו"ד שאול ברגרזון

חובות של מאות מיליוני שקלים

בתביעה נטען כי מדובר בתביעות חוב של מחזיקי האג"ח בסך של כ-288 מיליון שקל, סכומי ערבויות בנקאיות שהוציאו בנקים ואשר כבר חולטו בסך של למעלה מ-100 מיליון שקל, וכן חובות של נושים וספקים אחרים במאות מיליוני שקלים נוספים.
הנאמנים טוענים כי עניין התביעה "בקבוצת חברות אשר היו בתהליך קריסה ארוך ומתמשך, שהתאפיין בין היתר בניהול כושל ורשלני, ממשל תאגידי לקוי, אי סדרים כספיים, פעילות תוך ניגוד עניינים והכל עוד תוך הצגת מצגים מטעים לנושים. בשומרי סף – נושאי משרה ורואי חשבון אשר התרשלו בתפקידם למרות המגמות והדגלים האדומים שהיו בפניהם, מה שהוביל לקריסתה של החברה. דוחותיה הכספיים של החברה, אשר לנכונות האמור בהם אחראים הנתבעים, לא שיקפו את מצבה האמיתי של החברה, תוך שהם הציגו תמונה אופטימית ומטעה באופן מתמשך ולאורך שנים. הדבר אפשר לחברה, בין היתר, להוסיף ולפעול מספר שנים ולצבור הפסדים כבדים נוספים שהיו נמנעים, לגייס כספים מן הציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב מעת לעת, לקבל אשראי בנקאי בהיקף גדול, להתקשר בהסכמים עם יזמים, לקבל אשראי ספקים וכדומה".
עוד נטען, כי "למרות כל סימני האזהרה והדגלים האדומים שעמדו בפני הנתבעים, הצליחה החברה, בניהולם של הנתבעים, להתל בציבור עת גייסה במהלך שנת 2015 אג"ח בהיקף של כ-120 מיליון שקל", לשון התביעה.
2 צפייה בגלריה
קריסת מרפסות ב פרויקט של גינדי השקעות ו הקבלן המבצע אורתם סהר
קריסת מרפסות ב פרויקט של גינדי השקעות ו הקבלן המבצע אורתם סהר
קריסת מרפסות בפרויקט של אורתם סהר
(צילום: נמרוד גליקמן )
לגבי הדירקטורים לשעבר טוענים הנאמנים כי הדירקטוריון הסתמך באופן עיוור על המידע והנתונים אשר הוצגו לו על ידי הנהלת החברה, ללא בדיקה עצמאית, העלאת שאלות, חקר מעמיק בנתונים או בחינה של משמעות הנתונים שהוצגו לו.
הנאמנים טוענים כי החברה היתה צריכה להיכנס להקפאת הליכים שנתיים קודם לכן, בשנת 2014, ואז היו נמנעים ההפסדים הרבים שנצברו במהלך השנים 2015 ו-2016, שבסופו של דבר הביאו את החברה לחדלות פירעון. לדבריהם, התנהלות רשלנית זו של חברי הדירקטוריון הסבה נזקים כספיים למחזיקי האג"ח של החברה וכן ליתר הנושים.
אורתם סהר הייתה חברה ציבורית, שמניותיה נסחרו בבורסה בתל אביב. לחברה היו שתי חברות בנות פעילות, שנכללו גם הן בהקפאת ההליכים ומאוחר יותר בהסדר הנושים. ערב מתן צו הקפאת ההליכים, כל שלוש החברות עסקו בעיקר בבנייה, תשתיות, השקעות בנדל"ן בחו"ל וייזום פרויקטים למגורים. ערב הקריסה לחברות היו פרויקטים למגורים בשלבי ביצוע שונים בהיקף של כ-4,000 יח"ד, וכן פרויקטים למסחר ולמשרדים. הן העסיקו כ-325 עובדים ישראלים ועוד כ-250 עובדים מהרשות הפלשתינית. באוקטובר 2016 ניתן צו הקפאת הליכים נגד החברות, לאחר שנקלעו לקשיים כלכליים ולחובות רבים שלא יכלו לפרוע אותם, ועו"ד ברגרזון ורו"ח קנה מונו לנאמנים.
הנאמנים פעלו להשגת הסדר נושים, במסגרתו הושלמו חלק ניכר מהפרויקטים של החברות. יש לציין כי החברות מקבוצת אורתם עברו טלטלה מספר פעמים: בשנת 2016 נכנסה, כאמור, אורתם סהר להליך הקפאת הליכים, וחברות בה נמכרו לצד שלישי; בשנת 2019 החברות בבעלותן החדשה נכנסו שוב להליכי חדלות פירעון - ונמכרו שוב. יש לציין כי במהלך שנת 2020 נמכרו אורתם סהר הנדסה לקבוצת חנן מור אחזקות ומליבו לשבירו, כאשר מלוא זכויות התביעה של אותן חברות לא נמכרו אלא נותרו בידי הנאמנים. יש להדגיש כי התביעה המוגשת עתה על ידי הנאמנים מוגשת בגין התנהלות , רשלנית נטענת של הבעלים לשעבר באורתם סהר (נחום ודורי ז"ל) עם כניסתה להקפאת הליכים בשנת 2016, ולבעלים הנוכחיים של חברות הקבוצה אין כל קשר לתביעה.
את נאמני אורתם סהר מייצגים עוה"ד יאיר ליבוביץ וליאור בוק ממשרד ב.לוינבוק ושות', ועוה"ד שאול ברגרזון ושמעון שמיע ממשרד ברגרזון ושות'.