סגור

נמשכת הירידה באבטלה; אפשרות: הארכת התשלומים תסתיים ב-21 ביוני

שיעור האבטלה בחישוב המצומצם של הלמ"ס ירד במחצית הראשונה של אפריל ל-8%; לפי החוק, אם בחישוב החודשי יירד השיעור מ-7.5% - תופסק הארכת תשלומי דמי האבטלה ב-21 ביוני, ולא בסוף אותו חודש. במקרה כזה, המובטלים הוותיקים יקבלו רק 60% מהקצבה

מסתמנת אפשרות שתשלומי דמי האבטלה לרוב המובטלים יופסקו ב-21 ביוני - ולא בסוף אותו חודש: לפי נתוני האבטלה למחצית הראשונה של אפריל שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך תוצאות סקר כוח האדם, שיעור האבטלה בחישוב המצומצם בו משתמש האוצר ירד במחצית הראשונה של אפריל ל-8%; אם תירשם ירידה משמעותית גם בחצי השני של החודש, ייתכן שהנתון החודשי של אפריל כולו יצביע על ירידה לפחות מ-7.5%. חוק הארכת דמי האבטלה בקורונה קובע שכאשר האבטלה בחישוב המצומצם תרד מ-7.5%, יופסקו תשלומי דמי האבטלה למי שמקבלים הארכת קורונה.
לוח הזמנים קובע שההפסקה תתבצע חודש לאחר פרסום הנתונים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כלומר חודש ו-21 יום אחרי סוף החודש שאליו מתייחסים הנתונים; כך, אם האבטלה בחישוב המצומצם באפריל תרד מ-7.5%, תפסק הזכאות ב-21 ביוני, והמובטלים הוותיקים יאבדו שליש מקצבאות יוני שישולמו ב-12 ביולי. הקצבאות האלה כבר יהיו מקוצצות בגלל הירידה בהן הצפויה בחודש מאי, ולכן הם יאבדו בסך הכל 40%. ההפסקה רלוונטית רק למי שנמצאים בתקופת ההארכה, ולא למובטלים חדשים שמקבלים דמי אבטלה מכוח הזכאות המקורית.
גם שיעור האבטלה בחישוב המורחב של הלמ"ס המשיך לרדת - מ-11.6%, שהם 484 אלף איש במחצית השנייה של מרץ, ל-10.6% - שהם 440 אלף איש במחצית הראשונה של אפריל. מהנתונים עולה שלאחר פסח נמשכה הירידה המשמעותית באבטלה.
נזכיר כי הלמ"ס מפרסמת שלושה נתוני אבטלה עיקריים בתקופת הקורונה: הראשון, אחוז הבלתי מועסקים (מובטלים בהגדרה הקלסית – אנשים ללא מקום עבודה שמחפשים עבודה), נשאר במחצית הראשונה של אפריל על 4.7%, שהם 188 אלף איש. לנתון זה מעט מאוד משמעות בתקופת הקורונה, בגלל הכמות הגדולה של אנשים בחל"ת וכן של אנשים שפוטרו ואינם מחפשים עבודה. זאת, אם בגלל ההנחה שאי אפשר למצוא עבודה ואם בגלל דמי האבטלה שניתנים עד יוני. בנוסף הנתון החצי חודשי של הבלתי מועסקים נתון לתנודות גדולות ובלתי מוסברות, וממילא קשה מאוד להסתמך עליו להערכת מספר מחפשי העבודה ללא מעסיק במשק.
1 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה לשכת חולון רשות האוכלוסין וההגירה חולון
שירות התעסוקה לשכת חולון רשות האוכלוסין וההגירה חולון
סניף של שירות התעסוקה בחולון
(צילום: באדיבות שירות התעסוקה)
השני, אחוז הבלתי מועסקים פלוס הנעדרים כל שבוע הסקר מעבודתם, ירד מ-8.9%, שהם 361 אלף איש, במחצית השנייה של מרץ, ל-8%, שהם 322 אלף במחצית הראשונה של אפריל. ההגדרה של נעדרים בכל שבוע הסקר מעבודתם אמורה לאתר את הנמצאים בחופשה ללא תשלום. הבלתי מועסקים פלוס הנעדרים כל השבוע מהווים למעשה את 'הנתון המצומצם', באמצעותו מודד משרד האוצר את האבטלה.
בחודש שעבר ירד הנתון הזה מ-10%, ולכן על פי חוק מהחל ה-21 במאי צפויות הקצבאות של המובטלים הוותיקים לרדת ל-90%. זה אומר שבקצבאות מאי שיושלמו ב-12 ביוני יאבדו המובטלים 3.3% משווי הקצבה, ובחודש יוני הם יאבדו 10% משוויה. אבל, אם יופסקו הקצבאות כליל, ב-21 ביוני יקבלו המובטלים בפועל 60% מהקצבה של יוני בלבד (שני שליש מ-90%).
הנתון השלישי - המרחיב - של הלמ"ס כולל את הבלתי מועסקים, אנשים שנעדרו כל השבוע מעבודתם וכן אנשים שאיבדו את מקום עבודתם בתקופת הקורונה ואינם מחפשים עבודה. זהו הנתון הקרוב יותר למצב בשטח. כך, שיעור האבטלה לפי החישוב המרחיב ירד מ-11.6%, שהם 484 אלף מובטלים במחצית השנייה של מרץ, ל-10.6%, שהם 440 אלף מובטלים, במחצית הראשונה של פברואר.