סגור

חוק ההסדרים בתשתיות האנרגיה: הפקעת קרקעות להקמת שנאים וביטול החובה לחבר בניינים לגז

טיוטת חוק ההסדרים ל-2023 כוללת שורת הקלות שצפויות להקל על המדינה לעמוד ביעדי הפחתת גזי החממה, תוך התאמת תשתיות לשימוש נרחב בכלי רכב חשמליים. ביניהן: יו"רים של ועדות תכנון מחוזיות יוכלו לגבש תוכניות להקמת תחנות משנה להמרת חשמל, ויפקיעו שטחים לשם כך

טיוטת חוק ההסדרים ל-2023 שנחשפה בכלכליסט, כוללת שורה של הקלות רגולטוריות בתחום תשתיות האנרגיה, באופן שאמור להקל על המדינה לעמוד ביעדי הפחתת גזי החממה שקבעה לעצמה, תוך התאמת תשתיות החשמל הקיימות לשימוש הנרחב שצפוי החל מהשנים הקרובות בכלי רכב חשמליים.
הגידול הצפוי בצריכת החשמל, בעיקר בשל הצורך בהטענת כלי רכב חשמליים, מצריך הקמה של מתקני השנאה ותחנות משנה שימירו חשמל ממתח עליון למתח גבוה והמרת חשמל ממתח גבוה למתח נמוך.
לפי המוצע בחוק ההסדרים, יש לעדכן את חוק התכנון והבניה באופן שיסמיך את יושבי ראש ועדות התכנון המחוזיות לגבש תוכנית מפורטת שתכלול הקמה של תחנות משנה להמרת חשמל ממתח גבוה למתח נמוך ולהפך, ובהתאם לצורך גם להפקיע שטחים לטובת מטרה זו.

2 צפייה בגלריה
עמדת טעינה ל רכב חשמלי בחניון בניין מגורים
עמדת טעינה ל רכב חשמלי בחניון בניין מגורים
עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניון בניין מגורים
(צילום: עמית שעל)

בטיוטת חוק ההסדרים נכתב כי במצב הנוכחי קיים קושי במציאת קרקעות מתאימות להקמת תחנות המרה ומתקני השנאה וללא מתקנים כאלה המדינה לא תוכל להבטיח אספקת חשמל נאותה ואמינה.
טיוטת החוק מתייחסת גם לפיתוח רשת הולכת החשמל, תוך שינויים בחוק התכנון והבניה באופן שיקל על פעולות לשיפור ושדרוג רשת החשמל, גם תוך הקמת קווי חשמל תת–קרקעיים וזאת בלי לקבל היתר, כפי שדורש כיום החוק.
עוד מוצע, לתקן את חוק משק החשמל כדי שניתן יהיה להתיר ליצרני החשמל לפעול שלא בהתאם לחוק אוויר נקי ולשמר את אספקת החשמל הסדירה גם תוך מעבר לשימוש זמני בדלקים מזהמים. זאת, רק אם הפקת החשמל תוך הפרת חוק אוויר נקי תיעשה לפרק הזמן המינימאלי הנדרש ורק אין חלופה אחרת למנוע את הפגיעה באמינות אספקת החשמל.
טיוטת החוק כוללת את ביטול החובה לחבר בניינים חדשים, למגורים או לשימושים אחרים, לגז. חיבור של בניינים לגז מהווה נטל שמכביד על קבלנים במיזמי בינוי והשימוש בגז בישול (גז פחמימני מעובה) נחשב מזהם, שכן מדובר בדלק פוסילי. כ-95% מצריכת הדלקים במבני מגורים הם של גפ"ם, המשמשים בעיקר לבישול ולחימום מים.

2 צפייה בגלריה
גז בישול מחירי האנרגיה
גז בישול מחירי האנרגיה
גז ביתי. תבוטל החובה לחבר בניינים לגז
(גטי)

בטיוטת החוק נאמר כי מערכות בישול וחימום המבוססות על חשמל מהוות טכנולוגיה נפוצה שהוכחה כמזהמת פחות, וכדי לאפשר מעבר אליה יש להתקין כבר בשלבי הבנייה של בניין שקעים תלת – מופעיים (תלת – פאזיים) וזאת כחלופה לחובה שקיימת כיום להתקין מערכות גפ"ם.
עוד בענייני השימוש בגז ביתי, טיוטת החוק מציעה להקים צוות שיבחן את התפתחות התחרות בשוק הגפ"ם ולעמוד על החסמים שמקשים על צרכנים לעבור בין הספקיות השונות. הצוות יבחן גם את חסמי הכניסה של חברות חדשות לשוק.
ברקע של המלצה זו עומד פער של כ-40% בין המחירים שמשלמים צרכנים על גז שהם מקבלים באמצעות צובר לבין אלה שמשלמים צרכנים על גז ממכלים. הפער הוסבר בכך שחסמי המעבר שעומדים לפני צרכנים בצובר גבוהים יותר מאלה שעומדים לפני צרכנים של גז ממכל, ובכלל חלק מהצרכנים אינם מודעים כלל לרמת המחירים הגבוהה שהם משלמים לספקים.