סגור
גלי בהרב מיארה היועצת המשפטית לממשלה 1
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה (צילום: גיל נחושתן)

היועמ"שית: הממשלה קיבלה החלטות מהותיות בהליך לא תקין

המשנה ליועמ"שית שלח בשמה מכתב חריף למזכיר הממשלה בעקבות מספר אירועים בהם הובאו לאישור הממשלה החלטות מהותיות בהיעדר תשתית משפטית, או כשנאמר מראש כי קיימת מניעה משפטית לכך. "החלטות ממשלה שהתקבלו בניגוד לעקרונות האמורים צריכות להיות מובאות לדיון מחודש בממשלה", כתב

המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון שלח למזכיר הממשלה יוסי פוקס מכתב חריג וחריף בדבר "אי תקינות הליכי קבלת החלטות בממשלה", כהגדרתו. לצפייה במכתב המלא - לחצו כאן.
המכתב נשלח על דעת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה בעקבות כמה אירועים מהתקופה האחרונה בהם הובאו לאישור הממשלה, תוך כדי ישיבתה, החלטות מהותיות בהיעדר תשתית מקצועית ומשפטית מתחייבת או כאשר נאמר מראש כי קיימת מניעה משפטית לכך - כך לפי מכתבו של לימון.
הוא מציין שהחלטות ממשלה הן בעלות השלכות כלכליות, ביטחוניות וחברתיות משמעותיות על הציבור ועל כן יש להקפיד כי ההחלטות האלו יתקבלו בתהליכי עבודה תקינים תוך תיאום בין משרדי הממשלה וכי בהיעדר תשתית כזו עלולות להתקבל החלטות לא חוקיות אשר יגרמו לפגיעה באינטרס הציבור. הוא מציין בסיום המכתב כי "החלטות הממשלה שהתקבלו בניגוד לעקרונות האמורים צריכות להיות מובאות לדיון מחדש בממשלה, לאחר השלמת עבודת המטה המקצועית והמשפטית הנדרשת".
לימון מתריע כי החלטות הממשלה חייבות להתקבל "בסמכות, בהליך תקין, תוך שמלוא השיקולים הרלוונטיים נפרשים בפני חברי הממשלה ונשקלים על ידם. זאת לשם הבטחת אינטרס הציבור, לרבות בכל הנוגע לחלוקת משאבי המדינה. בהיעדר הליך תקין, לא ניתן להבטיח את השמירה על אינטרס הציבור ולמנוע פגיעה בו".
הוא ציין כמה מקרים בהם תוך כדי ישיבת הממשלה הובאו הצעות החלטה חדשות לחלוטין שלא הופצו קודם לכן לשרים ואושרו "מבלי שהתבצעה לגביהן עבודת מטה מקצועית או משפטית נדרשת לפני הבאתן לדיון, וממילא מבלי שהובאה בפני השרים מלוא התשתית העובדתית או המשפטית הנחוצה לשם קבלת ההחלטה".
כך למשל, הוא מציין, בשבוע שעבר העלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצעה בעל פה בנושא התוכנית הממשלתית לתמרוץ ולהאצה של ענף הנדל"ן והבנייה למגורים - כאשר תוספות מהותיות בתוכנית כלל לא נכללו בהצעת המחליטים שהופצה מראש לשרים והועלו לאחר שראש הממשלה ורוב השרים כבר עזבו את הדיון. לימון ציין ששתיים מהתוספות אושרו על ידי הממשלה, לרבות נושא שנציגי היועמ"שית הבהירו מראש שלגביו קיימת מניעה משפטית.
1 צפייה בגלריה
המשנה ליועמ"שית עו"ד ד"ר גיל לימון ועדת הכנסת 26.3.23
המשנה ליועמ"שית עו"ד ד"ר גיל לימון ועדת הכנסת 26.3.23
המשנה ליועמ"שית גיל לימון
(צילום: יואב דודקביץ)
לימון מזכיר שתקנון עבודת הממשלה מקנה סמכויות חריגות לראש הממשלה לאשר דיון בממשלה בנושא שלאטהועמד מלכתחילה על סדר יומה, אולם מדובר בסמכויות חריגות שיש להפעילן רק במקרים של דחיפות מיוחדת ומטעמים מיוחדים - ולא כך המצב ביחס למקרים שהוא מתאר. הוא מעלה חשש שהשימוש בסמכויות אלה נועד "לעקוף את דרכי העבודה התקינות של הממשלה, במטרה לקיים דיון בנושאים שלא הושלמה לגביהם הבחינה המקצועית והמשפטית הנדרשת לפי תקנון עבודת הממשלה, או חמור מכך - שהתנהלות זו נועדה כדי להביא לדיון בממשלה הצעות החלטה שלגביהן נקבעה מניעה משפטית".
לדבריו, התנהלות זו "מנוגדת לעיקרון שלטון החוק בעבודת הממשלה. היא בלתי תקינה, ועלולה להביא לתקלות נגזרות ביישומן של החלטות אלה, או לכך שהממשלה תקבל החלטות לא חוקיות".
הוא כותב כי הסמכות של רה"מ לאשר דיון בממשלה בנושא שלא הועמד מלכתחילה על סדר יומה "אינה סמכות מעקף לחובת הממשלה, ולעומד בראשה, לעבוד על פי כללי המינהל התקין, על בסיס חוות דעת מקצועיות ומשפטיות ותשתית עובדתית מלאה". עוד הוסיף כי מתן גושפנקא של מזכירות הממשלה לדרך פעולה לא תקינה זו נוגדת את תפקידה ו"שומטת את הקרקע תחת חזקת התקינות של הפעולה הממשלתית".