סגור

שיעור התעסוקה של הנשים במגזר הערבי בשיא, הגברים נותרו מאחור

למרות עלייה בשיעור התעסוקה במגזר ברבעון השלישי, קיים פער גדול בשיעור התעסוקה של גברים, צעירים בעיקר, לעומת אמצע העשור הקודם

עלייה חדה חלה בתעסוקה במגזר הערבי ברבעון השלישי, לאחר פתיחת המשק והפסקת הארכות דמי האבטלה. נשים ערביות רשמו את שיא כל הזמנים בשיעור התעסוקה והגיעו ל־40.3%. צעירים וצעירות ערבים חזרו לרמת התעסוקה של הרבעון שלפני הקורונה. גם אצל הגברים הערבים נרשמה עלייה חדה, אבל עדיין יש פער מהרבעון הראשון של 2020 ופער גדול משיעורי התעסוקה שלהם באמצע העשור הקודם. כך עולה מקובץ העמידה ביעדי התעסוקה של הממשלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתפרסם לאחרונה.
לפי הקובץ, שיעור התעסוקה של נשים ערביות בגילאי 64-25 הגיע ברבעון השלישי לשיא של 40.3%. זאת לעומת 38.2% ברבעון הראשון של 2020, שרובו לפני הקורונה, ושיעורים נמוכים עוד יותר בסוף 2019. שיעור התעסוקה של צעירות בנות 24-20 הגיע ל־27.7%, בדיוק כמו ברבעון הראשון של 2020.
אצל הגברים הערבים התמונה יותר מורכבת. שיעור התעסוקה של גברים צעירים בגילאים האלה הגיע ל־54.1%. זה זינוק מרשים מ־43% ברבעון השני של 2021 ומעט יותר מ־53.8% ברבעון הראשון של 2020, שלפני הקורונה. עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שבשנים שלפני הקורונה (2019-2015) עמד שיעור התעסוקה של צעירים ערבים על 68%-65%. גם אם ניתן להסביר חלק מהירידה בתעסוקת צעירים בעלייה בשיעור הלומדים באקדמיה, עדיין קיימת בעיה קשה.
2 צפייה בגלריה
בית ספר ערבים חינוך ב כפר מנשיה זבדה
בית ספר ערבים חינוך ב כפר מנשיה זבדה
בית ספר בכפר מנשיה זבדה
(צילום: עמית מגל)
המצב בעייתי לא פחות בקרב גברים ערבים בגילאי 64-25. שיעור התעסוקה שלהם עלה משמעותית מ־64.9% ברבעון השני של 2020 ל־68.1% ברבעון השלישי. עם זאת, הוא עדיין רחוק משיעור התעסוקה ברבעון הראשון של 2020, שעמד על 70.9%.
גם הנתון הזה נמוך בהרבה משיעור התעסוקה של גברים ערבים בשנים 2019-2015, שנע בין 78%-75%. כלומר יש בעיה קשה של היפלטות גברים ערבים משוק העבודה.
סביר להניח שלעלייה הגדולה בשיעור התעסוקה במגזר הערבי בין הרבעון השני לשלישי השנה תרמו בעיקר שני אירועים. הראשון הוא פתיחת המשק ללא סגרים, ובין היתר התאוששות המסחר הקמעונאי וענף הבנייה. השני הוא החלטת שר האוצר אביגדור ליברמן לסיים את הארכות דמי האבטלה בסוף יוני, כלומר בסוף הרבעון השני. נראה שהדבר מחזק את הטענה שדמי האבטלה עודדו בעלי שכר נמוך, רבים מהם במגזר הערבי, להישאר בבית ולא לעבוד וכן עודדו עבודה "בשחור" במקביל לדמי האבטלה.
אצל אוכלוסיית יעד אחרת - חרדים, לא נרשמו בינתיים בשורות דומות. שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד ברבעון השלישי של השנה על 51.1%, ירידה מ־51.6% ברבעון השני.
שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עמד ברבעון השלישי על 76.6%, עדיין נמוך משיעור של 78.1% ברבעון הראשון של 2020, לפני הקורונה. סביר שברבעון הרביעי יחול שיפור נוסף בשל חזרת אנשי חינוך רבים לעבודה.