סגור

הגל החמישי בלם את ההתאוששות: שיעור האבטלה עלה ל-6.3%

האומיקרון עצר את ההתאוששות של שוק העבודה: לאחר שבמחצית השנייה של נובמבר כבר עמד שיעור האבטלה הרחב על 6.1%, הוא עלה במחצית הראשונה של דצמבר. הבשורה החיובית: למרות העלייה באבטלה, אנשים ממשיכים לחזור מחל"ת או מאבטלה מלאה

הגל החמישי של הקורונה בלם את התאוששות שוק התעסוקה: שיעור האבטלה לפי החישוב המורחב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה מ-6.1% שהם 262 אלף איש במחצית השנייה של נובמבר ל-6.3% שהם 270 אלף איש במחצית הראשונה של דצמבר.
עם זאת, במקביל חלה עלייה קלה בשיעור המועסקים מ-61.1% ל-61.4%. משמעות הנתונים היא שאף שהאבטלה לא ירדה, אנשים ממשיכים לחזור לעבוד - מחל"ת או מאבטלה מלאה. כלומר, שיעור הלא משתתפים בעבודה יורד.

שיעור האבטלה בחישוב המורחב כולל מובטלים בהגדרה הקלאסית שמחפשים עבודה, אנשים שנמצאים בחל"ת וכן אנשים שהפכו למובטלים בקורונה ואינם מחפשים עבודה. כשהנתון הזה יירד מ-5%, אפשר יהיה לראות בכך חזרה לשגרה. אבל במחצית הראשונה של דצמבר נבלמה הירידה שלו ואף נרשמה עלייה קלה. יצוין שבמקביל נרשמה עלייה קלה גם במספר המובטלים לפי המדידה הקלאסית מ-4.3% ל-4.5%.
בשורה חיובית יותר, כאמור, היא שנרשמה עלייה בשיעור המועסקים, לא כולל חל"ת, מ-61.1% שהם 4.04 מיליון ל-61.4% שהם 4.06 מיליון. עם זאת, הדבר קרה אחרי ירידה גדולה מ-62.1% במחצית הראשונה של נובמבר.
עוד יש להזכיר בהקשר זה ששיעור התעסוקה לפני הקורונה עמד על 62.1% וכי הנתון כולל 0.5% שנמצאים בחל"ת. כלומר שיעור התעסוקה הריאלי עדיין נמוך בכ-1%, שהם כ-60 אלף איש, משיעור התעסוקה לפני המשבר.

1 צפייה בגלריה
לשכת ה תעסוקה ב חולון
לשכת ה תעסוקה ב חולון
לשכת התעסוקה בחולון
(קובי קואנקס)