סגור
נמל המפרץ ב חיפה
נמל המפרץ בחיפה (צילום : רענן כהן)

פרסום ראשון
צ'יינה הארבור נגד פסילתה במכרז מפרץ חיפה: "הוועדה שימשה חותמת גומי"

ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל הודיעה לאחרונה לבית המשפט כי היא לא משנה את החלטתה לפסול את חברת התשתיות הסינית, צ'יינה הארבור, לגשת למכרז במפרץ חיפה מטעמי ביטחון לאומי. מנגד טוענת החברה הסינית כי ועדת המכרזים של חנ"י לא הציבה שאלות בעניין ושימשה כ"חותמת גומי"

חברת התשתיות הסינית צ'יינה הארבור מסרבת לוותר. זאת לאחר שוועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל החליטה לא לשנות את החלטתה לפסול אותה מלגשת למכרז להקמת נמל התזקיקים החדש במפרץ חיפה "מטעמי ביטחון לאומי". בהשלמת טיעון שהגישה לפני מספר ימים צ'יינה הארבור לבית המשפט המחוזי בתל אביב היא טוענת כי "ועדת המכרזים מודה ששימשה חותמת גומי להמלצת הגורמים במדינה, תוך התפרקות מוחלטת משיקול דעת עצמאי, כאשר עיניה עצומות ואינה מודעת לתוכן ההמלצה".
עוד נטען כי "על אף שלוועדת המכרזים הסמכות, ורק לה, לאחר ששקלה את כל השיקולים ושמעה את כל הצדדים, לקבל החלטה בעניין, לאחר עיון בהחלטות ועדת המכרזים, מתחוור, כי הלכה למעשה, הגורמים במדינה, הם אלו, ולא ועדת המכרזים של חנ"י, שהכריעו את הכף ופסלו את השתתפות העותרת במכרז, כך שוועדת המכרזים שימשה רק כגורם שאוכף את החלטת המטה לביטחון לאומי (המל"ל)".
לפני כשבוע כלכליסט פרסם כי חברת נמלי ישראל לא חזרה בה והודיעה אז לבית המשפט המחוזי בת"א כי ועדת המכרזים החליטה שלא לשנות את החלטתה המקורית לפסול את צ'יינה הארבור לגשת למכרז להקמת נמל התזקיקים החדש במפרץ חיפה "מטעמי ביטחון לאומי". חברת נמלי ישראל טענה כי "שעה שחנ"י היא חברה ממשלתית אשר בשל אופי פעילותה והסיכונים הטמונים בה מונחה על ידי גורמי הביטחון בקשר עם פעילותה, ובמצב הנוכחי בו מצויה מדינת ישראל במלחמה, ועדת המכרזים אינה רואה לנכון להתעלם מעמדת גורמי הביטחון...".
עמדת חנ"י הוגשה לבית המשפט באמצעות עוה"ד דורון קילשטיין ויואב לוי ממשרד ארנון, תדמור-לוי . השופט ד"ר קובי ורדי אפשר לצ'יינה הארבור להגיש השלמת טיעון במסגרתו טוענת צ'יינה הארבור באמצעות עוה"ד גלעד כ"ץ ועודד ישראלי ממשרד ש. הורוביץ ושות' כי "במסגרת ההחלטה החדשה, ועדת המכרזים ציינה, בהיותה 'מונחה על ידי גורמי הביטחון בקשר עם פעילותה' , שלא לשנות את החלטתה המקורית. גם מהחלטה זו, עולה, כי חברי ועדת המכרזים לא נחשפו לנימוקים העומדים ביסוד המלצת הגורמים במדינה, אלא רק היועצת המשפטית וקצין הביטחון בחנ"י.
הווה אומר, ועדת המכרזים של חנ"י לא נחשפה לתוכן ההמלצה, לא בחנה את נימוקי ההמלצה ולא הציבה שאלות בעניין ההמלצה. אלא, דה פקטו, ועדת המכרזים של חנ"י אימצה המלצה חיצונית לפסול את העותרת מהמכרז, מבלי לדעת מה כלול בהמלצה וללא הפעלת שום שיקול דעת...בניגוד לדין המנהלי, חנ"י , במוצהר, אימצה את ההמלצה כראה וקדש, וליתר דיוק, רק כקדש, שכן בהעדר חשיפה לתוכן ההמלצה, לא ניתן לכחד שאין לה יכלת לבחון אותה".
למעשה, נטען על ידי חברת התשתיות הסינית צ'יינה הארבור כי "עם כל הכבוד לשיקולי ביטחון לאומי, אין גם בהם כדי לאפשר לגורמים במדינה להיכנס בנעליהן של ועדות מכרזים ולקבל החלטות במקומן. במילים אחרות, ביטחון לאומי אינו מתיר לוועדת המכרזים ולגורמים במדינה לעשות דין לעצמם, להפר באופן בוטה עקרונות יסוד במשפט המנהלי ודיני המכרזים, ובפרט לפעול בצורה המייתרת את המהות של ועדת המכרזים והיושבים בה", נטען. דיון נקבע ל-1 במאי.
מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה: "הנושא נדון בבית המשפט ואין בכוונת החברה להתייחס".