סגור
שר המורשת עמיחי אליהו 28.11.22
שר המורשת עמיחי אליהו (צילום: שלו שלום)

דעה
האמירה של השר אליהו פוגעת במאמץ המלחמתי - על נתניהו לפטר אותו

שר המורשת הצהיר שמבחינתו אין מניעה להטיל פצצת אטום על עזה, ופגע הן בעמימות הישראלית והן בהגנה המשפטית על פעולות הצבא

שר המורשת עמיחי אליהו התראיין ברדיו החרדי "קול ברמה" ולשאלת המראיין הודיע שמבחינתו אין מניעה להטיל פצצת אטום על עזה. מעניין היחס הזה. ככל שהמשוחחים, השר מעוצמה יהודית והמראיין החרדי, רחוקים ממרכז העשייה הביטחונית העכשווית (אליהו אמנם שירת כלוחם) – כך עולה אצלם עוצמת התגובה. הם מגיעים ישר לשליפת נשק יום הדין, לתגובה האולטימטיבית. ככל שאתה כסיל ובור יותר - אתה אכזר וקשוח יותר.
על הדברים האלה צריך ראש הממשלה נתניהו לפטר את אליהו. מותר להיות כסיל, מותר להיות כסיל שאינו מועיל. ממשלת נתניהו מלאה משני הסוגים האלה. אבל כשאתה מתחיל גם לחולל נזקים - צריך לשים לכך גבול. בעולם לא בהכרח מזהים מיהו כבוד השר אליהו, אבל די בתואר שר כדי ליצור את גלי הנזק.
ראשית, אתה שר בממשלה שמפר את מסך העמימות הקדוש ומודה שהאופציה הגרעינית קיימת. די בזה לשלוח אדם לכלא לשנים רבות. שנית, אתה מספק ראיות פוטנציאליות לחקירה פוטנציאלית שאולי תתקיים פעם לגבי פשעי מלחמה.
כל הדיבורים האלה על מחיקת עזה, על נקמה, מוטב שלא ייאמרו. והם בהחלט לא נאמרים על ידי מדינאים וקצינים שמבינים את האחריות המוטלת עליהם. הם מתרכזים במעשים ולא בדיבורים. במיוחד כאשר גם היועצת המשפטית לממשלה וגם הפצ"רית משחררים לצבא את רצועת "המידתיות" למקסימום, ומאשרים תקיפת מטרות שבעבר לא היו מאושרות בגלל שיקולי הפגיעה באזרחים ו"הנזק המשני". וזה מתאפשר בזכות הלגיטימציה שקנינו במחיר הנורא מכל, וזה מתאפשר בזכות התמיכה האמריקאית והבינלאומית. ואת כל אלה מסכנים כסילים מסוגו של אליהו. ככל שהדיבור אלים ותוקפני יותר – הסיכוי שניחשף להגבלות על חופש הפעלת הכוח הנוכחית גדול יותר.
שרים בממשלה שלא מבינים זאת צריכים לעוף הביתה. בגלל הסיבות שמנינו – פגיעה בעמימות ובהגנה המשפטית – וגם כי הם מסכנים את חופש הפעולה של הצבא.
ואליהו הוא בכלל שר המורשת. איזו מורשת? המורשת של הציונות הדתית הכהניסטית-משיחית שהתנחלה במרכזי השלטון והממשל. מורשת שנתניהו הנחיל לנו באמצעות ממשלת הבורים, הכסילים והאימפוטנטים שהביאה עלינו את השנה האסונית ביותר בתולדות המדינה ואחת הרעות בתולדות העם היהודי. מורשת, כבר אמרנו?