סגור
מוריה שלום
מוריה שלום (צילום: אריק סולטן)

בשל ניגוד העניינים: מנהלת לפ"מ לא תעסוק בנושאים מהותיים במשך יותר משנה

מוריה שלום נבחרה בפברואר לתפקיד וחתמה על ניגוד עניינים בו התחייבה לא לעסוק בהפקות או תקצוב של גופים מסוימים לתקופה מסוימת. כך, מנהלת לפ"מ מנועה מלתקצב את הפרסום בעיתונות המודפסת למשך יותר משנה ולעסוק בנושאים שקשורים לחברת תקשורת שתפיק את הסדרה שלה

מוריה שלום נבחרה בפברואר האחרון למנהלת לשכת הפרסום הממשלתית. תפקיד הלשכה לנהל את תקציבי הפרסום של הממשלה ולנתב אותם, בין היתר, בין גופי התקשורת השונים. חרף עובדה זו, בניגוד העניינים של שלום נכתב כי בעקבות עבודתה כמנהלת "מקור ראשון" טרם המינוי, היא תהיה מנועה מלעסוק בעיתונות המודפסת במשך שנה מהמועד בו תסיים לקבל את משכורתה האחרונה מ"מקור ראשון". נכון לשנת 2020, לשכת הפרסום הממשלתית הוציאה כ-12% מתקציב הפרסום שלה על העיתונות המודפסת. הסכום הגיע ל-27 מיליון שקל בשנה, אך הוא במגמת ירידה בשנים האחרונות (בשנת 2017 עמד על 48 מיליון שקל). לפי מרכז המחקר של הכנסת, בין 2015-2020 (השנה האחרונה לגביה קיים מידע מלא) הוציאה לפ"מ כ-233 מיליון שקל על פרסום בעיתונות. השאלה המתבקשת כעת היא: כיצד מונתה מנהלת ללפ"מ בזמן שהיא מנועה מלעסוק בתחום בו הלשכה עוסקת למשך שנה וחודשיים?
בנוסף, צוין בהסכם ניגוד העניינים ששלום חתמה על שני הסכמי שיתוף פעולה על הפקת תכנית עם חברת טלוויזיה. שם חברת הטלוויזיה הושחר מההסכם לבקשת שלום בגין "שמירת סוד מסחרי או פגיעה בפרטיות". לא ברור האם מדובר בשתי חברות שונות, אך צוין בהסכם כי שלום צריכה להימנע מלהיות מעורבת בפיתוח והפקת הסדרה, אם זו תצא לפועל. אחד מההסכמים נעשה בשיתוף עם חברת "אבוט המאירי תקשורת", בבעלות מלאה של חברת הפקות הטלוויזיה "פרימנטל מדיה". מוריה שלום התבקשה לדווח ליועצת המשפטית במידה והסכמים אלו יצאו לפועל. החלק התמוה בסעיפים הוא שבמידה והסדרה של שלום תופק, היא תקבל על הפקתה תשלומים קבועים. הפקת הסדרה משמעותה שחלק מהכסף שיתקבל יגיע ישירות מגוף תקשורת, שכנראה ימצא גם הוא ברשימת הגופים שמכוחה להחליט אם תקציב הממשלה ינותב לפרסום בהם. אמנם ברגע שהסכם זה ייחתם מוריה תמנע מלעסוק בנושאים שקשורים לחברת תקשורת זו, אבל העובדה שיועברו אליה כספים בזכות אחד מגופי התקשורת מעוררת הרבה סימני שאלה.
שלום הייתה מנהלת "מקור ראשון" מאז 2008, וכאמור נבחרה לתפקיד מנהלת לפ"מ בפברואר האחרון. לפ"מ כפופה למשרד ראש הממשלה, והיא מספקת שירותי פרסום לממשלה כולה. דרכה עוברים כל תקציבי הפרסום של משרדי הממשלה ורוב תקציבי החברות הממשלתיות. בוועדת האיתור לתפקיד ישבו יאיר פינס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויו"ר הוועדה; מרי יוסף, נציגת נציב שירות המדינה; וגדי מרגלית, נציג הציבור. מכיוון שלשכת הפרסום הממשלתית היא אחד מהמפרסמים הגדולים ביותר בשוק, חברות התקשורת תלויות בתקציבים שלה במידה רבה. בעבר נשמעה ביקורת על לשכת הפרסום הממשלתית שהוא מנתב תקציבים בעיקר לטלוויזיה ולעיתונות המודפסת. המבקרים טענו שפרסום בבמות אלו יעיל פחות מפרסום על גבי האינטרנט.
מלשכת הפרסום הממשלתית נמסר: "ההשחרות בהסדר נעשו מטעמי פרטיות וסוד מסחרי, בהתאם להוראות חוק חופש המידע והנחיית היועצת המשפטית לממשלה בעניין 'מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים'. הסדר ניגוד העניינים אינו מעלה כל קושי לעניין יכולתה של מנהלת לפ"מ לבצע את תפקידה".