סגור
בנק ישראל ירושלים
בנק ישראל. החשש שהוא שהארכת תקופת הצינון תהווה תמריץ שלילי לאנשי מקצוע ראויים מהסקטור הציבורי ומהסקטור העסקי לבוא ולכהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי (צילום: שלו שלום)

הצעת חוק: הצינון לרגולטורים פיננסיים יוארך ל-3 עד 5 שנים מפרישתם

בנק ישראל ומשרד האוצר צפויים להתנגד להצעת החוק, שתועלה לוועדת השרים לענייני חקיקה. עוד לפני הארכת תקופת הצינון התקשו שרים לאייש משרות בכירות בשירות הציבורי. הצעת החוק תחול על מנהל רשות התחרות, יו"ר הרשות לניירות ערך, מנהל רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים בבנק ישראל והמפקח על נותני שירותים פיננסים

הרגולטורים הפיננסיים בשירות הציבורי יחוייבו בתקופת צינון של 5-3 שנים מיום פרישתם, עד להשתלבותם בעבודה בגופים שעליהם פיקחו. כך הציע ח"כ שלום דנינו (הליכוד) בהצעת חוק שהייתה אמורה לעלות היום (א') בוועדת השרים לענייני חקיקה. בנק ישראל ומשרד האוצר צפויים להתנגד להצעת החוק, וספק אם היא תאושר. ההצעה יועדה לעלות להצבעה בקריאה הטרומית ביום רביעי הקרוב.
ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה היום לדחות בשבועיים את קביעת עמדתה בהצעת החוק. המשמעות היא דחיית העלאת ההצעה להצבעה בקריאה הטרומית. הדחייה נובעת בעיקר בשל התנגדותם בנק ישראל ומשרד האוצר. ההערכה היא שהצעת החוק תוקפא או תיפול בסופו של דבר.
כיום הצינון הוא עד שנה מיום הפרישה או עד שנתיים מיום קבלת החלטה של העובד הפורש המתייחסת ספציפית לגוף שאליו יעבור.
כבר כיום, עוד לפני הארכת תקופת הצינון, מתקשים השרים לאייש משרות בכירות בשירות הציבורי ובהם של רגולטורים. מאז אוקטובר 2022 אין ממונה קבוע לרשות שוק ההון הביטוח והאוצר. מאז עמית גל משמש כממלא מקום יו"ר הרשות. ועדת איתור לאיוש מועמד לתפקיד מתקשה למצוא מועמד ראוי ומקצועי.
החשש שהוא שהארכת תקופת הצינון תהווה תמריץ שלילי לאנשי מקצוע ראויים מהסקטור הציבורי ומהסקטור העסקי לבוא ולכהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי ובהם רגולטורים.
הצעת החוק תחול על מנהל רשות התחרות, יו"ר הרשות לניירות ערך, מנהל רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים בבנק ישראל, המפקח על נותני שירותים פיננסים. דנינו מציע צינון של 5 שנים מיום הפרישה "אם העובד הוא מפקח על גוף פיננסי".
עם זאת הוא מציע כי "אם העובד הוא בדרגת השכר העליונה בשירות המדינה בכל סולם דירוג, אזי ועדת ההיתרים (המוסמכת לקצר את תקופת הצינון-צ"ז) צריכה לאשר שעברו 3 שנים מיום גמר טיפולו של העובד בהחלטה או המלצה (המתייחסות לגוף שבו הוא מבקש לעבוד-צ.ז).
"עובדים בכירים ברשויות הפיקוח על גופים פיננסיים בעבר מצאו את עצמם מועסקים במשרות בכירות ומתגמלות היטב אצל תאגידים מסחריים שהיו מפוקחים (על ידם) סמוך לאחר תום כהונתם. מצב בו לאחר צינון עוברים המפקחים לעבור אצל מפוקחיהם לשעבר, בשכר ובתנאים מתגמלים במיוחד, מייצרת את "בעיית הנציג" ועלולה להשפיע על שיקול הדעת בקבלת החלטות עד כדי נטייה לשרת את המפוקחים", נכתב בדברי ההסבר לחוק.