סגור
מגזין השקעות 10.5.17 אסדת קידוח לווייתן
מאגר הגז לווייתן. חברות המשתמשות במשאבי הטבע של ישראל מעבירות לקרן חלק מהכנסותיהן (צילום: אלעד גרשגורן)

לראשונה: 40 מיליון שקל מכספי קרן העושר יושקעו לטובת האזרחים

הכספים יושקעו בהקמת מבנים לתנועות נוער והגדלת התמיכה הממשלתית בקידום בריאות הנפש. ההחלטה נוגעת גם לחלוקת כספי הקרן בשנה הבאה המוערכים ב-70 מיליון שקל

בשנת התקציב הקרובה ייהנו אזרחי ישראל לראשונה מפירות קרן העושר הישראלית – אליה משלמות חברות הגז הטבעי ו-ICL עבור שימוש במשאבי טבע של כלל אזרחי ישראל. 40 מיליון שקל, המהווים 3.5% מהכספים שהצטברו בקרן העושר אשר יושקעו בהקמת מבנים לתנועות נוער והגדלת התמיכה הממשלתית בקידום בריאות הנפש, כך הוחלט בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. ההחלטה נוגעת גם לחלוקת כספי הקרן בשנה הבאה המוערכים ב-70 מיליון שקל. חברי הוועדה החליטו שלא להשקיע את הכסף במחקר ופיתוח של אנרגיות מתחדשות, על אף ייעודה המקורי של הקרן והחובה בחוק לציין את סכום ההשקעה באנרגיות מתחדשות מכספי הקרן.
חברי האופוזיציה שנכחו בדיון, יוראי להב-הרמנו ומיכאל ביטון התנגדו להחלטה וטענו שחלוקת הכספים לא נעשתה בצורה תקינה – ובעיקר האשימו את הממשלה בהפיכת כספי הקרן שנועדו לטובת כלל אזרחי ישראל למקור הכנסה נוסף של כספים קואליציוניים. השניים התנגדו לאופן שבו נקבעו הקריטריונים לחלוקת הכספים – שנעשו ללא שקיפות מצד גורמי המקצוע במשרד האוצר וכמעט ללא שינויים מההצעה המקורית – והפיכת הכנסת ללא רלוונטית.
חבר הכנסת ביטון ציין את הצהרת שר האוצר משבוע שעבר שלפיה חלוקת כספי הקרן כבר אושרה בממשלה, וזאת לפני ההצבעה בכנסת.
עם גילוי מאגרי הגז הטבעי בחופי ישראל בתחילת העשור הקודם החליט שר האנרגיה דאז יובל שטייניץ על הקמת ועדה בראשות פרופ' איתן ששינסקי שתבחן את שיעור המסים שישלמו חברות המשתמשות במשאבי טבע בישראל. אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה הייתה הקמת קרן עושר ישראלית, שאליה יעבירו חברות המשתמשות במשאבי הטבע של ישראל חלק מהכנסותיהן.
במהלך שנת 2022 צברה קרן העושר 2.2 מיליארד שקל של כספים חלוטים – כלומר כאלו שאושרו על ידי רשות המסים וניתנים להשקעה. היקף הכספים בקרן, כולל אלו שטרם קיבלו את אישור רשות המסים, עמד בסוף שנת 2022 על 4.54 מיליארד שקל.