סגור

הפתעה: המשק צמח בקצב שנתי של 15.4% ברבעון השני

מדובר בנתון גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 10.8%. ברבעון הראשון של השנה התכווץ התוצר בשיעור של 5.8%; העלייה החדה - בעקבות הסרת רוב המגבלות וחזרה לפעילות כמעט רגילה של המשק

הפתעה לטובה - המשק הישראלי צמח בקצב שנתי של 15.4% ברבעון השני של 2021.


מדובר בנתון גבוה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 10.8%. ברבעון הראשון של השנה התכווץ התוצר בשיעור של 1.4%.
1 צפייה בגלריה
מסעדה בר תל אביב תקנות פעימה שלישית הקלה הקלות סגר קורונה מסעדות
מסעדה בר תל אביב תקנות פעימה שלישית הקלה הקלות סגר קורונה מסעדות
תל אביב
(צילום: איי אף פי)

על פי הלמ"ס, העלייה החדה של הרבעון השני הגיעה בעקבות הסרת רוב המגבלות וחזרה לפעילות כמעט רגילה של המשק. בנוסף חלה עלייה משמעותית ביבוא רכבים (המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג) שהעצימה את העלייה בתמ"ג לעומת הרבעון הראשון של שנת 2021.
מצבה של ישראל טוב יחסית לרוב המדינות ב-OECD. כך, בהשוואה של העלייה בתמ"ג לעומת הרבעון הקודם ישראל עקפה מדינות כגון בלגיה (13.8%), ארה"ב (12.2%), גרמניה (9.2%) ודרום קוריאה (5.9%). באופן מפתיע מעל ישראל נמצאות שלוש מדינות שנפגעו בצורה קשה מהקורונה ובראשון ספרד (19.8%), צרפת (18.7%) ואיטליה (17.3%).
יש לציין כי בפרסום הנוכחי שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המתודולוגיה לפיה היא מבצעת את הניכוי העונתי. עד כה, בשל הקושי באמידת הגורמים העונתיים וגורמי חג וימי פעילות בתקופת משבר הקורונה, התפרסמו עד כה נתונים מנוכי עונתיות תוך התבססות על גורמים חזויים שחושבו על סמך הנתונים המקוריים עד סוף הרבעון הרביעי של שנת 2019. זאת מכיוון שלא היו מספיק נתונים שמתייחסים לתקופת המשבר המאפשרים לחשב השפעות עונתיות עדכניות יותר , מדיניות זו הייתה בהתאם להמלצות של ה-OECD והיורסטאט. בפרסום הנוכחי בוצע ניכוי עונתיות מחדש על כלל הנתונים בשנים 1995-2019 בהתבסס על כלל הנתונים המקורים המעודכנים לתקופה הזו. שינויים אלו יצרו עדכונים משמעותיים בנתונים מנוכי העונתיות בשנת 2020 וברבעון הראשון של שנת 2021.