סגור
פועלי בניין פועל בניין
פועלי בניין. סגירת אתרי הבנייה הובילה לעלייה באבטלה (צילום: אוראל כהן)

פגיעה משמעותית במגזר הערבי עקב המלחמה: שיעור האבטלה - יותר מ-15%

זאת לעומת 8.6% במגזר היהודי באוקטובר. לפי מחקר של בנק ישראל, פער זה נובע הן מירידה בביקוש לענפים בהם מועסקים ערבים כגון בנייה, תיירות ומסעדות, והן מחשש הדדי מהעסקה של ערבים. בבנק מציינים כי הפגיעה במגזר הערבי בעייתית במיוחד נוכח מצבם עוד טרם המלחמה

העלייה באבטלה בעקבות המלחמה בלטה בעיקר באוכלוסיה הערבית, כך עולה מניתוח שערכה חטיבת המחקר של בנק ישראל.
המחקר מתבסס על נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס לחודש אוקטובר. לפי הנתונים, באוקטובר שיעור האבטלה בהגדרה הרחבה (כולל עובדים שיצאו לחל"ת) עמד על 15.6% בחברה הערבית לעומת 8.6% בחברה היהודית. לשם השוואה, בספטמבר, טרם פרוץ המלחמה, הפער היה נמוך יותר ועמד על 3.4% במגזר היהודי לעומת 5.1% במגזר הערבי.
בבנק ישראל מציינים כי הפגיעה במגזר הערבי בעייתית במיוחד נוכח מצבם עוד טרם המלחמה: "שיעור ניכר ממשקי הבית שהה מתחת לקו העוני. בנוסף, בשל רמת ההכנסה הנמוכה יחסית של משקי הבית מהחברה הערבית יכולת ההתמודדות שלהם עם אובדן הכנסה (אפילו לתקופה קצרה) היא נמוכה".
הסיבה לגידול החד באבטלה נובעת מירידה בביקוש לענפים מסוימים כמו תיירות, פנאי, מסעדות וכדומה, שהביאה להוצאת עובדים לחל"ת. סיבה נוספת היא ירידה בפעילות בענפים בהם היה מחסור בעובדים, כאשר הבולט בהם הוא ענף הבנייה. אולם בנוסף לכך בבנק ישראל מציינים כי גורם נוסף שעשוי להשפיע על הנתונים ספציפית במגזר הערבי הוא "הירידה באינטראקציה בין יהודים וערבים בשוק העבודה". זו הגדרה מעודנת וזהירה, שמשמעותה היא החשש מקירבה לעובדים מהמגזר הערבי בשל הפאניקה ששררה בחלקים רחבים בציבור מאירועי 7 באוקטובר והחשש לביטחון האישי.
בבנק ישראל מציינים כי החשש הזה הוא דו-כיווני: "השפעה זו עשויה לבוא לידי ביטוי בחשש של עובדים ערבים להגיע למקומות העבודה, ולהעדפה של מעסיקים יהודים לא להשיב עובדים ערבים לעבודה". בבנק ישראל מדגישים כי אין לתופעה זו מידע רשמי עד כה באירוע הנוכחי.
בבנק ישראל מיפו את הענפים לפי רמת הסיכון לירידה בתעסוקה הנגרמת מהמלחמה. בענפים בסיכון גבוה נמצאים בין היתר ענפי המסחר, אירוח, אוכל, בידור ופנאי, וגם ענף הבינוי שפעל באופן חלקי בשל מחסור בעובדים או השבתה יזומה של הרשויות המקומיות. באשר לענפים הפגיעים לתופעה של הפחתת מגע בין אוכלוסיה יהודית לערבית, בבנק ישראל מציינים את תחום החינוך, עובדים המועסקים במשקי בית יהודים וכן בענפי שירות.
לפי בנק ישראל, המגזר הערבי חשוף יותר לענפים הנמצאים בסיכון גבוה: 33% מהעובדים במגזר הערבי משתייכים לענפים בסיכון גבוה, לעומת 14% בלבד במגזר היהודי, כך שהפער יותר מכפול. עיקר הפער נובע מענף הבנייה, בו מועסקים 15% מהמגזר הערבי לעומת 4% בלבד במגזר היהודי. יחד עם זאת, בבנק ישראל מציינים כי אי החזרתם של הפועלים הפלסטינים יכולה להתבטא בעתיד ביותר הזדמנויות תעסוקה בענף בקרב ערביי ישראל.