סגור

הירידה החדה במחירי הפחם הקפיצה את רווחי חברת החשמל

על אף הירידה הקלה בהכנסות, רווחי חברת החשמל זינקו ב-53% ברבעון הראשון ל-526 מיליון שקל; עלויות הפחם של החברה ירדו ב-800 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, נסיגה שקיצצה מהותית את שורת ההוצאות

על אף ירידה בהכנסות ובכמות החשמל שייצרה, חברת החשמל מסכמת רבעון ראשון עם עלייה חזקה בשורת הרווח. זאת על אף ירידה של 2% בהכנסות (ביחס לרבעון המקביל), שעמדו בתקופת הדוח על 5.620 מיליארד שקל.
המעבר ליצרנים פרטיים גרר הפחתה של 7% בכמות החשמל שייצרה החברה ברבעון, שהושפע גם משינויי תעריפים. באפריל 2023 הפחיתה רשות החשמל את תעריפי החשמל ב-2%, אך הוא התייקר מחדש בחודש פברואר השנה, באמצע הרבעון הראשון.
הרווח הנקי בינואר-מרץ השנה עמד על 526 מיליון שקל, קפיצה של 53% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. הסיבה המרכזית לפער בין השינוי בהכנסות לשינוי ברווח הוא הירידה במחירי הפחם – זו הפחיתה בצורה ניכרת את הוצאות הדלקים של החברה.
ב-2022 ובתחילת 2023 מחירי הפחם היו בשיאם, לאור המלחמה באוקראינה והירידה בייצוא דלקים, גז טבעי ופחם מהמדינות - מאז כאמור נרשמה ירידת מחירים חזקה. סך הכל פחתו עלויות רכישת הפחם של חברת החשמל בכ-800 מיליון שקל, כאשר הירידה במחיר הפחם הובילה להפחתה של 607 מיליון שקל, והיתר מירידה בכמות הפחם שנרכשה.
הנתונים הפחיתו את עלויות ההפעלה של חברת החשמל -4.971 מיליארד שקל, לעומת 5.239 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. יחס החוב הפיננסי ריאלי נטו ל-EBITDA של חברת החשמל הסתכם ב-5.5 – כאשר על פי הרפורמה היעד שהחברה הייתה אמורה להגיע אליו השנה הוא 5.2.
אתמול אישררה חברת הדירוג S&P את הדירוג של חברת החשמל ('ilAAA/ilA-1+'), אך הורידה את אופק הדירוג מיציב לשלילי בשל המלחמה בדרום. כמו כן, בחברת הדירוג ציינו את הצורך המשמעותי בפיתוח רשת החשמל יחד עם ההשקעות הנכבדות שעלולות להשפיע על תזרים המזומנים של החברה, שעדיין אינה עומדת ביעד יחס החוב ל-EBITDA שהוגדר ברפורמה בחברה משנת 2018.
מגמת הירידה בהיקפי הייצור של חברת החשמל צפויה להתגבר בהמשך השנה – עם השלמת מכירת תחנת הכוח אשכול שצפויה בתחילת החודש הבא. התחנה, בהספק של כ-1,600 מגה-וואט, תועבר לידי דליה שבשליטת משק אנרגיה בתמורה ל-9 מיליארד שקל. לקראת העברת הפעלת התחנה, הודיעה היום דליה כי תרכוש גז טבעי בהיקף של 650 מיליון דולר למשך 7 שנים ממאגר הגז לוויתן. הרכישה מצטרפת להסכם קודם של דליה עם חברת אנרג'יאן המחזיקה במאגר כריש.