סגור

בלעדי
בצל המלחמה: תוגדל מכסת ימי ההיעדרות המותרים של מתמחים בעריכת דין

על פי נוסח הצעה של לשכת עורכי הדין, למכסת 30 ימי ההיעדרות המותרת כיום, תתווסף תקופה נוספת של עד 45 יום (למתמחים מישובים שפונו) ומבלי שזה יפגע בתקופת ההתמחות שלהם. מדובר בהוראת שעה שתהיה בתוקף עד סוף השנה, בכפוף לאישור המועצה הארצית של הלשכה ושר המשפטים

בלשכת עורכי הדין מקדמים הוראת שעה שאמורה לתת מענה לבעיית המתמחים במשרדי עורכי דין שהתמחותם הוקפאה בצל המלחמה, כך נודע ל"כלכליסט". נוסח הצעת החלטה כבר הוכן לקראת הצבעה עליו השבוע בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.
הנוסח נוגע לכללי לשכת עורכי הדין ביחס ל"רישום מתמחים ופיקוח על התמחות". כיום קובעים הכללים כי לא ייעדר מתמחה ממקום התמחותו יותר מ-30 יום בשנת ההתמחות, ואם מתמחה נעדר יותר מ-30 יום המאמן שלו יודיע על כך ללשכת עורכי הדין, וימי ההיעדרות העולים על 30 יום לא יבואו בחשבון תקופת ההתמחות.
כעת, בהוראת השעה, מבקשת הלשכה לקבוע כי היעדרות ממקום ההתמחות בתוך ה"תקופה הקובעת" - בטווח שבין פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר ועד סוף דצמבר השנה - של עד 20 ימי עבודה של מתמחה או של 45 ימי עבודה של מתמחה שמקום מגוריו או מקום התמחותו מצוי ביישוב שהתפנה בהוראת המדינה, "לא תבוא במניין ימי ההיעדרות הקבוע". זאת בתנאי שהמאמן שלו בהתמחות אישר כי לא ניתן היה לקיים את ההתמחות כסדרה בשל המצב הביטחוני או שהיעדרות המתמחה היתה לצרכים המנויים בסעיף הרלוונטי בחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום.
המשמעות היא שלאותה מכסה של 30 ימים הקבועה כיום בכללי הלשכה, שבהם מותר למתמחה להיעדר במשך תקופת ההתמחות, תתווסף תקופה נוספת - כך שהמכסה הכוללת תגיע בסך הכל ל-50 (לכלל המתמחים הרלוונטיים) עד 75 יום (במקרה של מתמחים מישובים שפונו), שבהם יוכלו להיעדר במהלך ההתמחות ומבלי שזה יפגע בתקופת ההתמחות שלהם.
לא מעט מתמחים במשרדי עורכי דין גדולים מספרים שהוצאו לחל"ת במהלך המלחמה, זאת בעקבות עצירת רוב פעילות מערכת המשפט שכמובן השפיעה באופן ישיר על פעילות משרדי עורכי הדין. (רק ביום שישי האחרון, החלה מערכת המשפט לחזור לפעילות כמעט סדירה על פי צו עדכני שהוציא שר המשפטים).
אותם מתמחים מביעים דאגה לגבי עתיד ההתמחות שלהם. "הוציאו את רוב המתמחים אצלנו לחל"ת באמצע אוקטובר ועדיין לא החזירו אותנו", אמר מתמחה באחד המשרדים הגדולים ל"כלכליסט". "מן הסתם להקפאה הזו יש השלכה על תקופת ההתמחות שהלשכה תדרוש. זה נושא משמעותי עבור מתמחים רבים ודורש טיפול".
כעת, הוראת השעה הזו שאמורה לעבור, אמורה לתת מענה, גם אם חלקי, בין השאר לאותם מתמחים שמושפעים מהמצב הביטחוני והמצב המיוחד שהוכרז בעורף. לאחר שהתיקון יאושר במועצה הארצית, בראשות יו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר, יידרש גם אישור של שר המשפטים יריב לוין.
כזכור, ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה החליטה המועצה הארצית של הלשכה גם על דחיית בחינות ההסמכה ללשכת עורכי הדין מ-27 בדצמבר 2023 ל-12 בפברואר 2024.