סגור
עידן עופר על רקע מפעלי ים המלח
עידן עופר על רקע מפעלי ים המלח (צילום: עמית שאבי, סין פרג')

בג"ץ: על המדינה לנמק מדוע ניתן למפעלי ים המלח פטור מתשלום דמי מים

מדובר בפטור שניתן למפעלי ים המלח מתשלום דמי מים בשטח הזיכיון - בסכום שהצטבר לכ-85 מיליון שקל עבור השנים 2019-2018. לפי הערכת מקורות, היקף הפטור עד סיום תקופת הזיכיון ב-2030 עשוי להגיע ל-400-500 מיליון שקל

בית המשפט העליון הוציא צו לרשות המים ולמשרד המשפטים בו דרש מהם לנמק מדוע נתנו פטור למפעלי ים המלח, שבשליטת עידן עופר, מתשלום דמי המים שבשטח הזיכיון - בסכום שהצטבר לכ-85 מיליון שקל עבור השנים 2019-2018. את התשובה יגישו עד 6 בספטמבר.
ראשת הרכב השופטים בדיון היא השופטת דפנה ברק ארז, השופטים הם שופטי העליון עופר גרוסקופף ויחיאל כשר, והעתירה הוגשה על ידי ארגון אדם טבע ודין ולובי 99.
על פי הערכת חברת מקורות שהוגשה במהלך העתירה, היקף הפטור עד לסיום תקופת הזיכיון של מפעלי ים המלח ב-2030 עשוי להגיע לכ-500-400 מיליון שקל, ובכך לייקר את תעריף המים ב-1.5%. חשבון המים הממוצע למשפחה בת ארבע נפשות עומד כיום על 137 שקל, כך שלמעשה הפטור שהעניקו משרד המשפטים ורשות המים מובילים לסבסוד של כשני שקלים בחודש מכל משק בית בישראל עבור פעילות המפעלים.
כל גורם בישראל השואב מים מחויב בתשלום היטל שאיבת מים. במפעלי ים המלח טענו ששאיבת המים שהחברה עושה היא כחלק מפעילותם, על פי הזיכיון שלהם להשתמש במים באזור. ב-2019 החליט שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון סוקול, כי פעילות מפעלי ים המלח במסגרתה שואבת החברה את מי ים המלח נחשבת להפקת מים החייבת ברישיון בישראל ובתשלום היטל שאיבת מים. במפעלי ים המלח טענו שהזיכיון שהחברה פועלת לפיו בים המלח כולל גם את פעילות שאיבת המים של החברה.
בעקבות פסק הדין הגישה רשות המים דרישת תשלום למפעלי ים המלח עבור החוב, שבאותה עת הצטבר לכ-85 מיליון שקל. במפעלי ים המלח המשיכו לטעון כי הם פטורים מההיטל, ופנו שוב לרשות המים. רשות המים פנתה לחוות דעת של משרד המשפטים, שהעניק את הפטור למפעלי ים המלח.
לאחר הדיון שנערך בנושא העתירה לפני כעשרה ימים מסרו מפעלי ים המלח: "משרד המשפטים, באמצעות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קבע כי אין לדרוש ממפעלי ים המלח דמי מים מקידוחים הנעשים במימון מלא של החברה ובשטח הזיכיון, ללא כל השתתפות מצד מקורות, שכן אלו כבר כלולים בתמלוגים שמשלמת החברה למדינה ומדובר בדרישה לחיוב כפול. חוות דעת זו אומצה פה אחד על ידי כל גורמי הממשלה והרשויות הרלוונטיות, לרבות החשב הכללי ורשות המים. הטענה לפיה תשלום זה יביא להוזלה היא פופוליסטית ואין כל קשר בין הדברים".