סגור
עידן עופר על רקע אתר ייצור אשלג של ICL ב מפעלי ים המלח
עידן עופר על רקע אתר ייצור אשלג של ICL במפעלי ים המלח (צילום: חיים הורנשטיין, עוז מועלם)

מקורות: הפטור ממס על שאיבה שניתן למפעלי ים המלח ייקר את תעריף המים ב-1.5%

אתמול נערך דיון בביהמ"ש בפטור שקיבלו מפעלי ים המלח של עידן עופר מתשלום היטל על שאיבת מים. לפי חוות דעת של חברת מקורות, המשך מתן הפטור למפעלים לכל אורך תקופת הזיכיון שלהם (עד 2030) עלול להגיע לחצי מיליארד שקל, מה שייקר את תעריף המים לכלל הציבור

הפטור שניתן למפעלי ים המלח של ICL בבעלות עידן עופר מתשלום היטל על שאיבת מים עלול לייקר את תעריף המים - כך קובעת חוות דעת של חברת מקורות שצורפה לעתירה שהוגשה נגד הפטור שניתן למפעלי ים המלח לפני כשנתיים.
בדיון שנערך אתמול בראשות השופטת דפנה ברק-ארז, דנו בפטור שקיבלו מפעלי ים המלח מתשלום היטל על שאיבת מים, כפי שכל גורם אחר בישראל השואב מים מחויב לשלם. על פי העותרות, ארגון "אדם טבע ודין" ולובי 99, העובדה שהמים משמשים את מפעלי ים המלח לפעילותם אינה סיבה מספיקה להעניק לחברה את הפטור. לעמדת העותרות הצטרפה מקורות, שטענה שהמשך מתן הפטור למפעלי ים המלח לכל אורך תקופת הזיכיון שלהם (עד 2030) עלול להגיע ל-500-400 מיליון שקל, ולייקר את תעריף המים בעד 1.5%.
ב-2019 החליט שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון סוקול, כי פעילות מפעלי ים המלח במסגרתה שואבת החברה מים מים המלח נחשבת להפקת מים החייבת ברישיון בישראל, ובתשלום היטל שאיבת מים. במפעלי ים המלח טענו שהזיכיון שהחברה פועלת לפיו בים המלח כולל גם את פעילות שאיבת המים של החברה.
לאחר מכן, רשות המים הגישה דרישת תשלום למפעלי ים המלח עבור החוב בשל החלטת בית המשפט, שהצטבר ל-85 מיליון שקל בעבור השנים 2019-2018. מפעלי ים המלח המשיכו לטעון שהם פטורים מהתשלום, ורשות המים פנו למשרד המשפטים לקבל חוות דעת. משרד המשפטים אימץ את הטענות של מפעלי ים המלח, ולמעשה העניק מתנה בגובה של מאות מיליוני שקלים למפעלים, שכן מלבד 85 מיליון השקלים שכבר הצטברו, אימוץ ההחלטה יוביל לפטור למפעלי ים המלח מההיטל עד 2030 – השנה בה תם הזיכיון של המפעלים בים המלח.
ממפעלי ים המלח נמסר: "משרד המשפטים, באמצעות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, קבע כי אין לדרוש ממי"ה דמי מים מקידוחים הנעשים במימון מלא של החברה ובשטח הזיכיון, ללא כל השתתפות מצד מקורות, שכן אלו כבר כלולים בתמלוגים שמשלמת החברה למדינה ומדובר בדרישה לחיוב כפול. חוות דעת זו אומצה פה אחד על ידי כל גורמי הממשלה והרשויות הרלווטיות, לרבות החשב הכללי ורשות המים. הטענה לפיה תשלום זה יביא להוזלה הינה פופוליסטית ואין כל קשר בין הדברים".