סגור
הפגנת מטפלות ב מעונות יום מעון יום ב2021
הפגנת מטפלות במעונות יום בשנת 2021 לשיפור התנאים שלהן (עמית שאבי)

משרד החינוך: 200 מיליון שקל יקוצצו מתקציבי הגיל הרך

משרד החינוך דיווח על הקיצוץ בישיבת ועדת הכספים לאישור התקציב. גורמי מקצוע מזהירים מפגיעה קשה בפעוטות הנמצאים בגיל הרגיש ביותר, בשל פגיעה בפיקוח ובהדרכות הצוותים. לעומת זאת, הקיצוץ של 20 מיליון שקל בתקציבי תנועות הנוער יבוטל

מנהל אגף תקציבים במשרד החינוך דודי מזרחי מאשר כי יש כוונה לקצץ 200 מיליון שקל מתקציבי הגיל הרך. הקיצוץ עתיד לפגוע מאוד בתהליכי הרחבת הפיקוח על מעונות היום, ההכשרות וההדרכות. מזרחי אמר את הדברים בישיבת ועדת הכספים של הכנסת היום (ראשון) שדנה באישור התקציב המעודכן לשנת 2024. לעומת זאת, בישיבה עדכנו נציגי האוצר כי הקיצוץ המתוכנן של 20 מיליון שקל בתקציב תנועות הנוער לא יבוצע.
מזרחי אמר ש"לגבי הגיל הרך, יש בתקציב 184 מיליון עבור פעילות התערבות, הדרכה, פיקוח ובקרה. בתקציב 2024 תוכננה תוספת תקציבית של 200 מיליון שקל, אך התוספת הזו קוצצה. התוספת באה להרחיב את הפיקוח של משרד החינוך, את היקף ההכשרות וההדרכות". מזרחי טען ש"לא יהיה שום שינוי מבחינת ההכשרות וההדרכות. לקראת השנה הבאה משרד החינוך יצטרך לתת דגש במסגרת התקציב הקיים להכשרות".
צוות הגיל הרך של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מזהיר בתגובה ש"הקיצוץ יפגע באיכות החינוך והטיפול הניתנים לילדים בגיל הרך בישראל בגיל הקריטי ביותר להתפתחותם ועשוי להסב להם נזק רב, הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך . זאת ועוד, יש להניח שהקיצוץ יחריף עוד יותר את מצוקת הצוותים, אשר כורעים תחת העומס גם בימי שגרה".
לטענת הצוות, תשובות מנהלות המעונות והמדריכות החינוכיות בסקרים שערך לאחרונה "מעידות על חשיבותה המכרעת של ההדרכה המקצועית, בייחוד בתקופת המלחמה". לפי דיווחי המנהלות, הילדים במעונות חווים בתקופה זו יותר התנהגויות המעידות על מצוקה וקושי רגשי, כגו חוסר שקט (47%), התפרצויות זעם (43%), בהלה מגירויים (38%) ועוד. מעל 80% ממנהלות המעונות הגדירו את המדריכות החינוכיות כ"גורם התומך המרכזי עבורן, בפער משמעותי מגורמי תמיכה אחרים". כשני שלישים מהמדריכות העידו שאינן מצליחות לתת מענה מספק לצוותים שבאחריותן בזמן המלחמה.
עמותת 121 לשינוי חברתי מסרה בתגובה ש"מזרחי הטעה היום את ועדת הכספים בכנסת באמרו כי הקיצוץ בתקציב החינוך לגיל רך לא יפגע בהדרכות למחנכות לגילאי לידה עד שלוש. העובדה שהתקציב לא אושר עד עתה גרם לרשויות מקומיות רבות לא להתחיל בהדרכות למחנכות. הקיצוץ בתקציב החינוך לגיל הרך לשנת 2024 יביא לכך שהן גם לא יתחילו בהדרכות, ומי שהתחילו - יפסיקו, כי בארבע שעות הדרכה בלבד בחודש למעון, לא ניתן לעשות תהליך הדרכה אפקטיבי". בעמותה קוראים לחברי ועדת הכספים: "אל תתנו ידכם לקיצוץ הפוגעני בתקציב החינוך לגיל הרך".
ואולם, היתה בדיון גם בשורה חיובית. בעקבות שאלות חברי כנסת בעניין הקיצוץ המתוכנן של 20 מיליון שקל בתקציבי תנועות הנוער, עדכנו נציגי האוצר כי הקיצוץ יבוטל. לצורך זה יוסטו משאבים מסעיפים אחרים לסעיפי תנועות הנוער.