סגור
תלמידים חרדים ב בית ספר חרדי
בית ספר חרדי. בעבר חויבה הרשת המקבילה של ש"ס בתוכנית הבראה (צילום: עוז מועלם)

בלעדי
"רשת החינוך העצמאי של אגודת ישראל עומדת לפני קריסה"

לפי בדיקה יזומה שביצע רו"ח חוקר בדו"חות העמותה, גירעון רשת החינוך של אגודת ישראל גבוה במאות מיליוני שקלים מהגירעון הידוע, היא חדלת פירעון בפועל ומתעלמת מההתחייבויות לעובדיה. דרישה למנות מנהל ממונה לרשת

רשת החינוך העצמאי של אגודת ישראל שעומדת לקבל תוספות תקציב של מאות מיליוני שקלים לשכר המורים נמצאת בפועל במצב של חדלות פירעון ועומדת על סף קריסה נוסח הבנקים או קרנות הפנסיה הוותיקות. כך קובעת חוות דעת משפטית של רואה החשבון החוקר עופר אלקלעי, שבוצעה לבקשת גורם חיצוני לרשת החינוך, שפועלת כעמותה, והתבססה על הדו"חות שהגישה לרשם העמותות ותביעות שהוגשו נגדה.
לפי רו"ח אלקלעי, גירעון הרשת גדול במאות מיליוני שקלים מהגירעון הידוע של 350 מיליון שקל. עוד עולה מהבדיקה, כי הוגשו נגד הרשת 74 תביעות, מהן 6 ייצוגיות, שיוצרות חבויות של מאות מיליוני שקלים ובנוסף ישנן התחייבויות אקטואריות גדולות - שכלל לא חושבו.
את חוות הדעת הזמין יזם האנרגיה הסולארית ישראל קרויזר, כבסיס לדרישה מרשמת העמותות למינוי מנהל ממונה לרשת. אם הדרישה לא תיענה הוא מתכוון לעתור לבג"ץ. אלקלעי שימש כרואה חשבון בודק או מפרק בעשרות תיקים של משברים בתאגידים והכין חוות דעת בעשרות תיקים נוספים, כולל במקרים רבים של מעילות. הוא מציין שדין חוות הדעת כדין עדות בשבועה בבית המשפט. את חוות הדעת הכין, בין היתר, על סמך הדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה, התכתובות והפרוטוקולים בעניינה בתיק רשם העמותות ותביעות שהוגשו נגדה.
החינוך העצמאי של אגודת ישראל היא רשת החינוך המרכזית של המפלגות החרדיות האשכנזיות, אגודת ישראל ודגל התורה. העמותה הפעילה ב־2022 כ־270 מוסדות לימוד, מועסקים בה כ־15 אלף עובדים, ורשומים בה כ־118 אלף תלמידים. מדובר ברשת החינוך המרכזית של בנות חרדיות אשכנזיות בגילאי יסודי וכן היא מפעילה בתי ספר לבנים חרדים וחוזרים בתשובה בפריפריה.
אלקלעי מציין שמדובר באחת העמותות בעלות ההיקף הכספי הגדול ביותר בישראל. לדבריו, מדובר גם "באחת מהעמותות שהתמיכה הממשלתית בהן היא מהגדולות ביותר בישראל" - 2.1 מיליארד שקל ב־2022. בתוך תשע שנים גדל גירעון העמותה בכמעט פי שניים - מכ־186 מיליון שקל ב־2013 לכ־351 מיליון שקל ב־2022, שהם כ־17% מהמחזור השנתי. אלקלעי כותב, ש"לא ברור כיצד עמותה שהמדינה מתוקצבת באופן מלא, צוברת גירעון שהולך וגדל עם השנים. מבלי שנערכה תוכנית הבראה. הבעיה מתגלגלת משנה לשנה כתפוח אדמה לוהט".
ראשי החינוך העצמאי מציגים את תוספות התקציב שהם עתידים לקבל כתוספות שכר לעובדים, אבל מתברר שרוב הגירעון נובע מאי־הפקדות של כספים לתנאי הפרישה של העובדים. על פי חוות הדעת, "המשך הפעילוה בגירעון גדול כל כך מתאפשר כתוצאה מכך שלא הופקדו בפועל כספים לכיסוי החוב שנוצר לעובדים בגין סיום יחסי עובד־מעביד בסך 149 מיליון שקל וימי מחלה בסך 119 מיליון שקל". אלקלעי מדגיש שהבעיה קיימת כבר בטווח המיידי. "לעמותה גירעון בהון השוטף של כ־83 מיליון שקל, נתון המלמד על מצוקה תזרימית קשה".
מתברר ש"בפועל - מצבה של העמותה חמור יותר מהמפורט בדו"חותיה הכספיים". בשנים האחרונות יש גל של תביעות נגד החינוך העצמאי. אם ב־2013 היתה תביעה אחת הרי שב־2022 כבר הגיעה מספרן ל־74, מתוכן שש תביעות ייצוגיות. החינוך העצמאי טוען במסמכים שונים שהמדינה תכסה את התביעות במלואן, אך המדינה מתנערת מכך. אלקלעי מציין שמשרד עורכי הדין ארדינסט בר נתן ושות' מעריך כי היקף ההפרשות הסביר מסתכם במאות מיליוני שקלים. כן ישנן לעמותה התחייבויות אקטואריות בסכומים גבוהים בשל מענקי פרישה לעובדים בפנסיה תקציבית וכן בשל מענקי היובל, הניתנים פעם בשנה לגמלאים בפנסיה תקציבית, אך הן טרם חושבו.
למה אם כך משמשים כספי המדינה המופנים לחינוך העצמאי? בין היתר להעסקת מקורבים. לשמונה מתוך תשעה חברי הוועד של החינוך העצמאי יש קרובי משפחה המועסקים בעמותה. ב־2019 הועסקו 19 מקורבים וב־2021 כבר הועסקו 25. ב־2019 הועסקה מקורבת אחת למנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין וב־2021 הועסקו שלוש מקורבות נוספות.
"לדעתי המקצועית", קובע רואה החשבון החוקר, "לעמותה אין יכולת לעמוד בהתחייבותה והיא למעשה במצב של חדלות פירעון. הגירעון הגיע למצב כה חמור עד שקשה לראות כיצד העמותה יכולה להמשיך ולפעול בצילו, ולשלם את התחייבויותיה הרבות למורים, עובדים וגורמים אחרים". הוא מציין, ש"נכון ליום כתיבת חוות דעת זו, לעמותה לא קיים אישור ניהול תקין ל־2024 על כל המשתמע מכך". לדבריו, "העמותה ממשיכה לפעול מתוך הנחה כי מדינת ישראל תכסה את הגירעון אך לא איתרתי כל מסמך המאשר כי אכן קיים 'צ'ק פתוח' לכיסוי הגירעון".
לדבריו, "סביר להניח כי ללא טיפול מקיף, העמותה שהינה אבן הבסיס של החינוך החרדי במדינת ישראל, תגיע לכדי משבר בעתיד הקרוב". הוא מזכיר, ש"לאורך שנים התרחשו במדינת ישראל שורת משברים בארגונים שיצרו גירעונות כבדים וגלגלו את הבעיה משנה לשנה עד לשלב הקריסה, לדוגמה קופות החולים, האוניברסיטה העברית קופות הפנסיה הוותיקות ומניות הבנקים. החינוך העצמאי הוא דוגמה נוספת לפרשה בעלת פוטנציאל ממשי להגיע לנקודת שבר שתפגע במורים ובתלמידים".
לפי אלקלעי, "היה על העמותה להכין כבר לפני שנים רבות תוכנית להקטנת הגירעון". הוא מציין שב־1999 חויבה העמותה המקבילה של ש"ס, בני יוסף (שנקראה אז מעין החינוך התורני) בתוכנית הבראה וב־2009 חויבה רשת גני הילדים של אגודת ישראל בתוכנית כזו. הוא קובע ש"בנסיבות העניין לדעתי המקצועית, יש מקום למנות מנהל מיוחד לעמותה". עוד הוא כותב "שבנסיבות אלו היה מקום לרישום הערת עסק חי, הנרשמת כאשר קיים ספק בדבר יכולת העמותה להמשיך לפעול ולשלם את חובותיה במועד".
עו"ד רן שפרינצק ממשרד ארדינסט ושות' פנה בשם יוזם הדו"ח ישראל קרויזר לחשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג ולרשמת העמותות עו"ד שולי אבני שוהם, בדרישה למנות מנהל מיוחד לחינוך העצמאי, להימנע מלתת לעמותה אישור ניהול תקין ולהעביר את משכורות המורים ישירות אליהם. לדבריו, "החשב הכללי ורשם העמותות נושאים באחריות לפיקוח על העמותה, וחלה עליהם חובה להפעיל מייד את סמכויותיהם, על מנת לטפל בגירעון החמור באי הסדרים הקשים". הוא כותב ש"אופן התנהלות העמותה מנוגד לדין וחמור במיוחד לנוכח ההיקף העצום של כספי ציבור המועברים אליה. התנהלות העמותה גם מעלה חשש שהפיקוח של המדינה עליה רופף ובלתי מספק בעליל". לדברי שפרינצק, "מרשנו סבור כי הגיעה העת לשים סוף להתנהלות זו, המביאה לסכנה מיידית להתפתחות משבר שיאלץ את המדינה לחלץ את העמותה בעלות תקציבית גבוהה".
2 צפייה בגלריה
מימין רו"ח עופר אלקלעי ואיש העסקים ישראל קרויזר
מימין רו"ח עופר אלקלעי ואיש העסקים ישראל קרויזר
רו"ח עופר אלקלעי (מימין) ויוזם הבדיקה איש העסקים ישראל קרויזר. "לא חוקי שהמדינה תזרים כסף"
(צילומים: אייל טואג, אוראל כהן)
אלקלעי אמר ל"כלכליסט" ש"כל העבודה בוצעה בהנחה שאני יכול להיחקר עליה בבית משפט. אני עומד מאחרי המסמך בלי קשר לכך שיש לקוח שהזמין אותו". הוא מסביר את ההשוואה שערך למשבר הבנקים או קופות החולים בכך ש"אין שום תוכנית ויכולת לצמצם את בור החובות". לדבריו מספיק שתביעה ייצוגית אחת תתקבל והיא תיצור מצב שלא ניתן לשלם.
יוזם הדו"ח קרויזר הוא מוותיקי תעשיית האנרגיה הסולארית ובעבר היה מנכ"ל חברת לוז תעשיות. היום הוא מייסד משותף וטכנולוג ראשי בחברת סולארגיק. לדבריו, "אין לי קשר לחינוך החרדי. יזמתי את הדו"ח אחרי שפרצה המלחמה ושאלתי את עצמי 'איך יכול להיות שאחרי 1,400 הרוגים הם עסוקים כל כך בלהשיג כסף'? ברגע שפתחתי את המאזנים שלהם הבנתי שאין שום דרך לסגור את החובות והם נאבקים על החיים שלהם". הוא מימן את הדו"ח הביקורת מהכספים שהוא מייעד למטרות חברתיות. לדבריו, "זו עמותה פושטת רגל ולא חוקי שהמדינה תזרים לה כספים. כולם יודעים את זה אבל מפחדים לעשות משהו". הוא מצפה שצעדים דומים ינקטו לגבי העמותה המקבילה בני יוסף של ש"ס.
מהחינוך העצמאי לא נמסרה תגובה. ממשרד האוצר נמסר: "החשב הכללי הביע באופן ברור עמדתו שככל ולא יוקצו לטובת הפיקוח על הרשתות המשאבים להקמת חשבות הולמת, בהתאם לסטנדרטים הנהוגים במשרדי הממשלה, הוא יפעל לניתוק הרשתות ממערכת התקציב של המדינה, הפסקת התקצוב הישיר והוצאת החשבת מהרשתות". עוד נמסר, ש"לפי שיטת התקצוב הנוכחית, הרשתות מתוקצבות מתקציב המדינה בכל שנה עבור התחייבויותיהן השוטפות, ולכן אין כל חשש לחדלות פירעון שלהם. לעניין מינוי מנהל ממונה לרשת — אין זה בסמכות החשב הכללי".
מרשות התאגידים במשרד המשפטים, הכוללת את רשם העמותות, נמסר שלעמותת מרכז החינוך העצמאי אין אישור ניהול תקין ל־2024. "הטענות המועלות בחוות הדעת יועברו לבחינת הגורמים הרלבנטיים ביחידת העמותות והחל"צ, יחד עם נתונים נוספים מתיק עמותות החינוך עצמאי. לאחר ביצוע בדיקה זו יקבע האם יש מקום לקיים הליך פיקוח בעניינה".