סגור
Dun's 100

פיטורי עובדים אשר התבטאו נגד חיילי צה"ל בזמן מלחמה

האם צודקים פיטורי עובדת שהתבטאה נגד חיילי צה"ל וכינתה אותם כפושעי מלחמה או כמי שהורגים ילדים, או שהתבטאות זו מהווה השקפה פוליטית מוגנת החוסה בצל עקרון חופש הביטוי? סקירת פסק דינו של בית הדין לעבודה בעניין רשת משען

בנובמבר 23 ניתן פ"ד של ביה"ד לעבודה בעניין רשת משען שקבע כי אמירות לפיהן חיילי צה"ל הם פושעי מלחמה או כי חיילי צה"ל הורגים ילדים,חמורות ומקוממות ככל שיהיו,לא יכולות להוות צידוק לפיטורים בניגוד לחוק. ביה"ד הורה לבטל את הפיטורים שכן מצא פגמים בהליך הפיטורים.
לדעתי,גם אם נפלו נמצאו פגמים בהליך הפיטורים, אין לגיטימציה להתערבות בשיקול דעת המעסיק וביטול החלטת פיטורים על פי הדין ייעשה רק במקרים חריגים כמו הפליה גיל או פיטורים אסורים בזמן הריון. יותר מלגיטימי כי מעסיק יחשוש מעובד המתבטא נגד צה"ל ועל ההשפעה על עובדיו ויאבד בו אמון. כך למשל איש צוות רפואי אינו רשאי לכנות חיילי צה"ל כפושעי מלחמה ובו בעת להיות אמון על הטיפול בהם.
תמוהה הקביעה כי השמעת דעה פוליטית,מקוממת ככל שתהיה,אינה לכשעצמה עילה להשעיה או לסיום העסקה, מאחר וההסכם הקיבוצי לא מגדיר זאת כהפרת משמעת חמורה. בהתאם, קבע ביה"ד כי ראוי כי המעסיק יקבע כללי עשה ואל תעשה בנוגע להתבטאויות פוליטיות והבעת דעה במקום העבודה
לדעת הכותבת,התבטאויות כי חיילי צה"ל כפושעי מלחמה או אמירות שצה"ל הורג ילדים,עולות הפרת משמעת חמורה,מבלי שהמעסיק יידרש להגדיר את האיסור.אמירות אלה עולות כדי הפרת אמון, יוצרות סביבת עבודה פוגענית מה שמצדיק פיטורים ואף עלולות להוות דברי הסתה (מדוע התבטאות מינית לא הולמת הפחותה בחומרתה, לרוב מצדיקה פיטורים?).
1 צפייה בגלריה
עו"ד איריס אלמוג
עו"ד איריס אלמוג
עו"ד איריס אלמוג
(צילום: יח"צ)

ההתבטאויות האמורות חותרות תחת קיום מדינת ישראל ואינן מהוות השקפה פוליטית החוסה בצל עקרון חופש הביטוי. עמדה פרוגרסיבית כזו, משרתת אויבינו ואל ליתן לה לגיטימציה.
ישראל ניצבת בשעת מלחמה קשה על עצם זכות העם היהודי לקיום. מצופה גם מביה"ד לעבודה, להחיל סייגים על חופש הביטוי שאינו יכול להיות סובלני להתבטאויות המגנות את חיילנו המקריבים חייהם למען כל אזרחי מדינת ישראל.
מאת איריס אלמוג, עו"ד מייסדת ובעלים, איריס אלמוג, משרד עורכי דין
d&b – לדעת להחליט