סגור
משה גפני יור יהדות ה תורה יור ועדת ה כספים של ה כנסת
יו"ר ועדת הכספים משה גפני. במינהלת מחכים לתקציב (צילום: אלכס קולומויסקי)

בלעדי
האוצר ינסה להתניע את הפעלת מינהלת תקומה בוועדת הכספים

בשבוע שעבר סירב יו"ר ועדת הכספים לאשר למינהלת תקומה הרשאה להתחייב לספקים בהיקף של מיליארד שקל שכן היא כללה גם העברת 100 מיליון שקל במזומן שמקורם בכספים קואליציוניים. כעת מבקש האוצר לאשר את ההרשאה בנפרד

משרד האוצר שוב מבקש מוועדת הכספים לקדם את ההקמה של מינהלת תקומה לשיקום עוטף עזה, כאשר הסעיף העיקרי הוא אישור מתן הרשאה להתחייב בהיקף של מיליארד שקל שיינתן למינהלת, מה שיאפשר לה להתחיל לעשות שימוש ב־470 מיליון שקל שכבר הוקצו לה. היום תעלה ההצעה לדיון בוועדת הכספים.
בשבוע שעבר סירב יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני מיהדות התורה להעביר את הבקשה של האוצר, שכן היא כללה בנוסף העברת 274 מיליון שקל נוספים במזומן – 100 מיליון שקל מתוכם למינהלת תקומה ו־174 מיליון שקל נוספים שיועדו לרשויות המקומיות.
הסירוב נבע מכך שהמקור לכספים אלה הוא מקיצוץ בכספים קואליציוניים, מתקציב משרד החינוך ובהם החינוך העצמאי שמקורב ליהדות התורה, מעיין החינוך התורני המקורב לש"ס, מוסדות פטור חרדים, חינוך התיישבותי, מינהל החינוך הדתי ועוד.
גפני הורה אז למשרד האוצר לפצל את הפנייה התקציבית, כך שההרשאה להתחייב שתינתן למינהלת תקומה והסכום במזומן יפוצלו לשתי בקשות נפרדות, מה שיאפשר לו לתת אור ירוק לפעילותה של המינהלת אך בלי לוותר על הכספים הקואליציוניים.
האוצר שיגר היום לוועדת הכספים בקשה לאשר הרשאה להתחייב בהיקף מיליארד שקל לפעילותה של תקומה. מתוך הסכום הזה, אושרו כבר 470 מיליון שקל. כך, תוכל המינהלת להתחייב בפני ספקים על עבודות בסכום זה, כשיתר 530 מיליון השקלים יאושרו על ידי ועדת הכספים בתחילת 2024 ויועבר לספקים רק בשנה הבאה.
פנייה נוספת שהאוצר שלח לוועדה מתייחסת להעברת 150 מיליון שקל לתקומה כהרשאה להתחייב ובמסגרת הוצאה שמותנית בהכנסה.
מדובר בכספים שיועברו לתקומה מתוך קרן מס רכוש. שני הגופים מנהלים כעת מו"מ על העברת הכסף לתקומה. הכספים הללו מיועדים לפצות את תושבי העוטף ולמעשה נועדו לאפשר למינהלת לטפל בכל הנזקים שנגרמו לרשויות בעוטף באופן מתכלל, במקום שכל רשות תתנהל באופן עצמאי מול רשות המסים, מה שעלול לסרבל ולעכב את השיקום.
מתוך מיליארד שקל שהובטחו למינהלת, במסגרת החלטת ממשלה מה־19 באוקטובר, היא תקבל השנה כאמור 470 מיליון שקל – אף לא שקל מהם יגיע מתוך ההסכמים הקואליציוניים.
המקור התקציבי שאותר לכספים אלה עד עתה הוא בדחייה של תשלומים למוסדות להשכלה גבוהה מדצמבר לינואר 2024.
התקציב הראשוני שאושר למינהלת תקומה נחשב קטן יחסית לעומת העלויות האמיתיות שיתבררו כאשר המינהלת תגיש את תוכנית העבודה שלה בעוד כמה שבועות. הסכום הראשוני נחוץ לטיפול בסוגיות דחופות שנובעות ממצבם המסובך של התושבים שעזבו את ביתם בלי כלום.