סגור
עירן לוי בעלים של טאטאמי רשת מסעדות אסייתיות ב צפון
עירן לוי, הבעלים של טאטאמי, רשת מסעדות אסייתיות בצפון

פרסום ראשון
ביהמ"ש אישר הסדר נושים ומסעדת טאטאמי בכרמל תמשיך לפעול ותשוב לבעליה

לפי ההסדר שאישר ביהמ"ש המחוזי בחיפה, למרות התנגדות הבנקים הנושים, הסכום שישולם לנושי החברה הוא 2.5 מיליון שקל. הסכום לבעלי הערבות האישית יעמוד על סך 600 אלף שקל; היקף חובות החברה ובעלי המניות, מוערך בכ-10 מיליון שקל

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר השבוע הסדר נושים לחברת טאטאמי מוריה, המפעילה את המסעדה האסייתית טאטאמי בכרמל בחיפה של עירן לוי. המשמעות היא כי המסעדה תשוב לידי בעליה ותמשיך לפעול כסדרה.
רשת המסעדות האסייתית "טאטאמי" הגישה בספטמבר 2023 לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים להפעלת הרשת לשם שיקומה. זאת, לאחר שצברה חובות של כ-14 מיליון שקל.
הרשת הפעילה בעבר 6 סניפים והעסיקה 150 עובדים. במסגרת הבקשה שהגישה הרשת, לפני שפרצה מלחמת חרבות ברזל, היא טענה כי "ענף המסעדנות חווה תמורות ושינויים בשנים האחרונות, בעיקר נוכח פרוץ מגפת הקורונה. עולם המסעדנות השתנה באופן מהותי כאשר ניכר כי היקף המכירות באמצעות מכירות "במשלוחים" צמח באופן מהותי על חשבון מכירות בסניפים עצמם, השקעות החברות במושכרים והתאמות שבוצעו בערכים משמעותיים לא הביאו לידי ביטוי עלייה במחזורי המכירות כבעבר".
השופטת בטינה טאובר מינתה באוקטובר האחרון לרשת את עו"ד עמית פינס כנאמן והשבוע אישרה השופטת הסדר נושים שהוגש לבית המשפט. השופטת ציינה בהחלטתה לאשר את הסדר הנושים כי "חרף מאמצים נכבדים של הנאמן וצוותו, בין היתר, לאור מלחמת חרבות ברזל, הגיע הנאמן לאחר בחינת וייצובן הפיננסי של חלק מהמסעדות, בהעדר הצעות לרכישת המניות ו/או הפעילות של החברות, להחלטה להפעלת מסעדת טאטאמי מוריה בלבד, ובאופן שזו תייצר רווח לגיבוש הצעת הסדר ואילו יתר החברות, ייסגרו".
במסגרת הסדר הנושים שאישר בית המשפט, הסכום שישולם לנושי החברה יעמוד על 2.5 מיליון שקל ב-60 תשלומים חודשיים. הסכום לבעלי הערבות האישית יעמוד על סך 600 אלף שקל אשר ישולם מתוך חלקו של בעל השליטה במכירת בית מגוריו והיתרה באמצעות תשלומים חודשיים. הובהר, כי ההסדר אינו מציע דיבידנד לנושי יתר החברות, אשר לא מחזיקים בערבות של בעלי השליטה ולא נראה כי אלה ייפרעו בכלל. מההחלטה עולה כי בשלב זה נראה כי היקף חובות החברה ובעלי המניות, מוערך בכ-10 מיליון שקל.
מהחלטת השופטת עולה כי למרות שבעלי המניות והחברה המיוצגים על ידי עו"ד חן אמסטר ממשרד י. אמסטר ושות' שיפרו את הצעתם פעם נוספת, לא היה בכך כדי לשנות מעמדת הבנקים, אשר לא נתנו הסכמתם להצעת ההסדר. למרות זאת אישרה השופטת את ההסדר וקבעה כי "על פניו, ההסדר מגלם בתוכו יתרונות לנושים. ההסדר מאפשר שימור פעילות עסקית במסעדה, שתאפשר המשך העסקה של עובדים ותיטיב גם עם פעילותן העסקית של חברות אחרות, אשר מספקות לחברה חומרי גלם. מדברי הנאמן גם עולה, כי הצעת ההסדר במתכונתה מגלמת את מלוא האפשרויות הכלכליות שבידי בעלי המניות והחלופה היחידה הנראית לעין, הינה פירוקה של החברה, דבר שעלול להביא למחיקת ערך ניכרת לנושים בשעה של ניסיונות למכור את החברה ופעילותה בעבר, לא הניבו ולו הצעה אחת... לאחר ששבתי ושקלתי את הצעת ההסדר שהוצגה לי על ידי החברה ובעלי המניות, סבורני כי אכן יתרונותיה עולים על חסרונותיהם. הצעת ההסדר המוצעת מאפשרת את שימור פעילותה של החברה, שימור מקום תעסוקתם של עובדיה והמשך הפעלתה של החברה עשויה להניב סכום כסף, אשר עולה בהרבה מערך הציוד ופעילות החברה. האמור נכון הוא גם ביחס לתרומת בעל המניות. עולה כי התרומה הניתנת הינה ממשית ואינה נופלת מערכם של נכסיהם האישיים, לרבות מימוש זכויותיו של בעל המניות בדירת מגורים".
עו"ד חן אמסטר, בא כוח הבעלים עירן לוי והחברה מסר בתגובה: "אני שמח שבית המשפט מצא לנכון לכפות את ההסדר למרות התנגדות הבנקים. אלו נאלצים להתנגד להסדרים בשל ערבות מדינה וקושי לקבל את עמדתה במועד. משכך, טוב קרה שבית המשפט אישר את ההסדר לטובת כלל המעורבים לרבות עובדי החברה ונושיה והמסעדה תשוב לפעול בידי מר עירן לוי כבר בימים הקרובים".