סגור

למ"ס: מספר מסיימי תואר ראשון במכללות להוראה ירד ב-8% בשלוש שנים

ב-2018 סיימו את התואר 7,800 סטודנטים, זאת לעומת 7,200 שסיימו ב-2021. התוצאה אחוז מסיימי התואר הראשון במכללות להוראה ירד מ-15.2% ל-13.8%, זאת כשבמקביל נרשמת ירידה גם בהרשמה למכללות לחינוך

מספר בוגרי תואר ראשון במכללות להוראה ירד בשלוש השנים האחרונות ב-8% משיא של 7,800 בוגרים ב-2018 ל-7,180 בלבד ב-2021. באותה תקופה נרשמה עלייה של 1.5% במספר מסיימי התואר הראשון. התוצאה היא שאחוז מקבלי התואר ממכללות לחינוך ירד מ-15.2% ב-2018 ל-13.8% ב-2021. הנתון מדאיג במיוחד משום שבמקביל נרשמת ירידה גם בהרשמה למכללות לחינוך כך שנראה שצפויה ירידה נוספת בכמות הבוגרים. כך עולה מנתונים על מספר מסיימי התואר האקדמי בתשפ"א (2020/21) שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת סיום שנת הלימודים האקדמית.
עד 2018 חלה עלייה עקבית במספר מסיימי התואר הראשון במכללות לחינוך מ-6,440 ב-2016 שהם 12.7% ממסיימי התואר הראשון ל-7,800 ב-2018. שהם 15.2%. אבל מאז נרשמת ירידה עקבית ועד ל-7,180 ב-2021 שהם 13.8%.
מדובר בחזרה לרמה של 2017 כך שבינתיים זו לא צניחה דרמטית אלא שקיים חשש כבד מהמשך ההתדרדרות. בתואר השני נרשמה ירידה של 3% מ-3,430 מסיימים ב-2019 ל-3,330 ב-2021. מדאיגה הרבה יותר העובדה שחלה ירידה באחוז מקבלי התארים השניים בהוראה מ-13.9% ב-2,020 ל-12.7% ב-2021.