סגור

הפרקליטות לבג"ץ: "להימנע מדיון בחוקיות הגדלות הרמטכ"ל, עד להשלמת החקיקה"

עמדת המדינה היא שכעת, לאחר שהחוק אושר בקריאה ראשונה, יש לעצור את הדיון בבית המשפט העליון, להימנע בשלב זה מ'דיון ומתן סעדים כלשהם בעתירה', ולהמתין לסיום הליכי החקיקה

יומיים לאחר אישור חוק "הגדלות הרמטכ"ל" בקריאה טרומית, העבירה הפרקליטות לבג"ץ את עמדתה בסוגייה וכתבה, "בנסיבות אלו, שעה שהממשלה הכריעה בנושא בהתאם למדיניותה ומבקשת להסדירו, והכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת החוק המיועדת לעשות כן, עמדת המדינה היא כי לא נכון שיתקדם הדיון בגוף העתירה".

כזכור, המדינה השתהתה בהגשת תצהיר התשובה המלא בנוגע לסוגיית "הגדלת הרמטכ"ל" וביקשה דחיות חוזרות ונשנות מבית המשפט, אך כעת, לאחר שהחוק אושר בקריאה ראשונה, טוענת המדינה כי יש לעצור את הדיון בבית המשפט העליון, להימנע בשלב זה מ'דיון ומתן סעדים כלשהם בעתירה', ולהמתין לסיום הליכי החקיקה.

1 צפייה בגלריה
הממונה על השכר קובי בר נתן שר הביטחון בני גנץ והרמטכ”ל אביב כוכבי
הממונה על השכר קובי בר נתן שר הביטחון בני גנץ והרמטכ”ל אביב כוכבי
הממונה על השכר קובי בר נתן, שר הביטחון בני גנץ והרמטכ”ל אביב כוכבי
(צילומים: שאול גולן , קובי קואנקס , אלכס קולומויסקי)

תשובת המדינה המלאה מסבירה היטב את הסיבה שביקשה דחיות חוזרות ונשנות. שכן מתברר כי עמדת הפרקליטות שחלק מהגדלות הרמטכ"ל "אינן מתיישבות עם הדין הקיים", ולגבי חלק אחר מההגדלות "קיים קושי ממשי לפרש את החוק כמסמיך את הממשלה להעניק את ההגדלות באופן שהן ניתנות היום (לכלל הפורשים משירות קבע, וללא תבחינים כלשהם").
מתצהיר התשובה המלא מתברר כי לגורמים המשפטיים בממשלה היה כבר תצהיר תשובה מלא ב- 24 בינואר, שבוע לפני המועד שבו נדרשו להציג את התצהיר לבג"ץ. אך הפרקליטות נמנעה בכוונה תחילה מהצגת עמדתה בפני בג"ץ, בכדי למנוע את האפשרות שבג"ץ יורה על הפסקת התשלומים המשולמים לגמלאי צה"ל ללא הסמכה בחוק.
העמותות העותרות לבג"ץ – רווח נקי וצדק פיננסי – סבורות כי למרות הליכי החקיקה יש להמשיך את הדיון בעתירה, ולכל הפחות להפסיק באופן מיידי את המשך תשלומי ההגדלות עד שתתברר ההסדרה הסופית. עו"ד נילי אבן חן, מנכ"לית עמותת רווח נקי אמרה: "לראשונה המדינה מודה בפומבי ובאופן רשמי שההגדלות שניתנו במשך עשרות שנים ניתנו באופן לא חוקי. לאור ההסכמות שגובשו בממשלה על עריכת שינויים במסגרת דיוני הוועדה, ובשל העובדה כי סוכם שבהמשך הליכי החקיקה לא תופעל משמעת קואליציונית, סבורות העותרות כי יש לעצור את המשך תשלומי ההגדלות וזאת עד שיתברר אופן ההסדרה הסופי".
הגדלות הרמטכ"ל הן כלי המגדיל בצורה מלאכותית את תקופת השירות המזכה בפנסיה, וכך מגדילות את קצבתו של הפורש לפנסיה. עבור כל שנת שירות יש זכאות לקצבה של 2% מהמשכורת האחרונה שקיבל המשרת בקבע. למנגנון ההגדלות יש בסיס בחוק שירות הקבע (גמלאות), אלא שבצה"ל הרחיבו את ההגדלות בשני מנגנונים. ראשית, הם הוענקו ל-98% אחוז מהפורשים ולא רק ב'נסיבות כלכליות או אחרות המצדיקות זאת'. ושנית, הם ניתנו גם עבור תקופת שירות החובה ועבור התקופה שמגיל 18 ועד הגיוס, זאת ללא כל מקור בחוק.