סגור

דו"ח שירות התעסוקה: חלקם של דורשי העבודה מישובים חלשים גדל בחודש יולי

על פי הדו"ח, חלקם של המובטלים משכבות חזקות מכלל המובטלים יורד וחלקם של המובטלים משכבות חלשות עולה. הירידה הקטנה ביותר באבטלה – בערים הערביות. אום אל פחם, רהט ונצרת מוליכות באבטלה

לא רק שהמובטלים בקורונה הגיעו בעיקר מהשכבות החלשות, ככל שהמובטל חלש יותר - קטן גם הסיכוי שיחזור לשוק העבודה. כך עולה מדו"ח דופק שוק התעסוקה לחודש יולי 2021 שמפרסם היום שירות התעסוקה. הדו"ח מגלה שחלקם של דורשי העבודה מישובים חלשים מכלל המובטלים גדל ב-3 נקודות אחוז וחלקם של המובטלים מהאשכולות הגבוהים קטן ב-3 נקודות אחוז. חלקם של דורשי העבודה יהודים שאינם חרדים וכלל המובטלים ירד ושעור הערבים עלה. הפער באחוז המובטלים בין ישובים יהודים לערים ערביות שבהן ריכוזי אבטלה הולך וגדל.
מספר דורשי העבודה הרשומים בשרות התעסוקה ירד ב-35% מ-449 אלף בסוף יוני ל-291 אלף בסוף יולי. זאת, בעקבות הפסקת תשלום דמי האבטלה לבני פחות מ-45 בסוף יוני. יצוין עם זאת שסביר שחלק מהמובטלים הפסיקו לדווח לשירות התעסוקה משום שאינם מקבלים דמי אבטלה ואין להם תמריץ לעשות זאת ולא משום שחזרו לשוק העבודה. ממילא היכולת להסיק מהירידה במספר דורשי העבודה מסקנות על ירידה באבטלה מוגבלת.
3 צפייה בגלריה
שירות התעסוקה מובטלים דורשי עבודה 3
שירות התעסוקה מובטלים דורשי עבודה 3
שירות התעסוקה
(צילום: באדיבות שירות התעסוקה)
שיעורם של דורשי העבודה מאשכולות 8-10 הגבוהים מכלל דורשי העבודה ירד ב 3.1% נקודות האחוז במהלך חודש יולי ל-17.5%. לעומת זאת, שיעורם של דורשי העבודה מאשכולות 1-3 דווקא עלה ב- 3.1% נקודות האחוז ועמד על 39% ביולי. שיעור דורשי העבודה מאשכולות הביניים (4-7) נותר ללא שינוי – 43.5%. העובדה ששיעור דורשי העבודה במגזר מסוים מכלל המובטלים עלה אינה אומרת בהכרח שהאבטלה בו אינה בירידה, אלא שבגלל שהירידה היתה גדולה יותר במגזרים אחרים, חלקו בכלל המובטלים גדל.
בעוד שיעור דורשי העבודה היהודים שאינם חרדים ירד ביולי ב- 3.3 נקודות אחוז, הרי ששיעורם של יתר המגזרים דווקא עלה. שיעור דורשי העבודה הערבים עלה בלא פחות מ-2.9% נקודות האחוז.
עוד היבט של הפערים הגדלים: רק בחמש ערים נרשם בחודש יולי שיעור דורשי עבודה הגבוה מ- 10% - ארבע מהן ערביות (אום אל פחם עם 17.8%, רהט עם 17.3%, נצרת עם 12.9% ושפרעם עם 10.5%) ואחת מהן מעורבת (עכו, 12.7%). רק בשלוש ערים נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה בשיעור הנמוך מ-20% - שתיים מהן ערביות (אום אל פחם עם 7.5% ורהט עם 19.4%) ואחת מהן מעורבת (עכו עם 13.1%).
לשם השוואה, במודיעין נרשמה ירידה של 43.2%, בהרצליה של 48.5% ובתל אביב של 54.5%. כלומר, ככל שהיישוב חזק יותר כך שיעורי האבטלה בו נמוכים יותר, קצב הירידה במספר דורשי העבודה בקרבו גבוה יותר וממילא גם קצב החזרה לעבודה.